Content_Length: 2313 Content_Type: text/html; charset=UTF-8 Date: Server: Apache/2.4.38 (Debian)

Zadaná lokalita je nedostupná z právnych dôvodov.

Spoločnosť DSI DATA, a.s. dodržuje platnú legislatívu.
Z toho dôvodu Vám nezobrazujeme Vami zadanú lokalitu (viď. tlačová správa Finančnej správy).
Nejedná sa o technickú chybu a nie je potrebné kontaktovať technickú podporu spoločnosti DSI DATA, a.s..


Vyhlásenie:
Spoločnosť DSI DATA, a.s. nesúhlasí s akýmkoľvek zablokovaním či cenzurovaním Vášho pripojenia do internetu. Pre našu spoločnosť je záujmom slobodný prístup k informáciám na internete ako aj sloboda slova. Blokovanie vykonávame na základe platnej legislatívy, či platných rozhodnutí súdov. S výnimkou technických dôvodov, ktoré jednoznačne definujeme v popise našich služieb neblokujeme žiadne služby či lokality dostupné na internete. Konáme v zmysle sieťovej neutrality.


Tím spoločnosti DSI DATA, a.s.