Connection: keep-alive Content_Length: 7415 Content_Type: text/html Date: Etag: "5f6b3d9f-1cf7" Link: ; rel="blocked-by" Server: nginx Zamedzenie prístupu k webovému sídlu.
 

Prístup k webovému sídlu, ktoré ste sa pokúsili navštíviť bol zamedzený na základe príkazu vydaného sudcom , v zmysle ustanovenia § 85 ods. 8 zákona 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie o zakázaných webových sídlach nájdete na stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier.