Stránka bola zablokovaná

v zmysle súdneho príkazu podľa § 85 ods. 8, za použitia ods. 9, ods. 10 zák. č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Levonet, s.r.o Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča 053/321 11 32 levonet@levonet.sk www.levonet.sk