Teerikoski Mari, Klaukkalan FT, Auron fysioterapeutit

Palvelut

Fysioterapia
Fysioterapeutti selvittää kipujen ja oireiden syitä haastattelemalla ja tutkimalla. Tutkimuksen pohjalta luodaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma oireiden poistamiseksi.
Varaa aika
Neurologinen fysioterapia
Toiminta- ja liikkumiskyvyn lyhyt arvio, jonka pohjalta laaditaan tavoitteet ja suunnitelma sekä ohjataan harjoitteita ja laaditaan kotiharjoitteet omatoimista harjoittelua varten.
Varaa aika
Psykofyysinen fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, jossa psykofyysiseen fysioterapiaan perehtynyt fysioterapeutti työskentelee asiakkaan kanssa tavoitteenaan vahvistaa ja tukea asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä sekä voimavaroja. Terapia voidaan aloittaa, vaikka asiakkaan voimavarat olisivat hyvin vähäiset. Lähestymistavassa keskeisessä roolissa on kehomieli -yhteyden, vuorovaikutussuhteiden ja ympäristön vaikutuksen ymmärtäminen asiakkaan arkeen. Kokemuksellinen oppiminen on psykofyysisen fysioterapian ytimessä.
Varaa aika