GINI-KERROIN
Vuosi Suomi Egypti
1995 23,5 30,1
2017 27,4 31,5
Mitä suurempi tuloeroja mittaava Gini-kerroin on, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet.
Lähde: Maailmanpankki.