IKÄRYHMIEN OSUUS VÄESTÖSTÄ 2019, %
Ikäryhmä Suomi Egypti
Alle 15-vuotiaat 16,0 33,8
15--64-vuotiaat 61,8 60,9
Yli 64-vuotiaat 22,1 5,3
Lähde: Maailmanpankki.