SUURIMMAT TUONNIN TAVARALUOKAT
Milj. € Osuus, %
1. Monivuotiset viljelykasvit 10,1 29,1
2. Muut tekstiilituotteet 5,9 16,9
3. Lasi ja lasituotteet 4,7 13,7
4. Peruskemikaalit, lannoitteet ja typpiyhdisteet, ensiömuovi ja synteettinen ensiökumi 3,4 9,9
5. Kaivos- ja louhintatuotteet, muualle luokittelemattomat 1,7 4,9
Kaikki luokat yhteensä 34,6
Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.