SUURIMMAT TUONNIN TAVARALUOKAT
Milj. € Osuus, %
1. Monivuotiset viljelykasvit 10,4 32,0
2. Muut tekstiilituotteet 5,0 15,4
3. Lasi ja lasituotteet 4,2 13,0
4. Peruskemikaalit, lannoitteet ja typpiyhdisteet, ensiömuovi ja synteettinen ensiökumi 3,4 10,5
5. Kaivos- ja louhintatuotteet, muualle luokittelemattomat 1,3 4,1
Kaikki luokat yhteensä 32,6
Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.