SUURIMMAT TUONNIN TAVARALUOKAT
Milj. € Osuus, %
1. Monivuotiset viljelykasvit 11,4 33,1
2. Muut tekstiilituotteet 4,9 14,4
3. Lasi ja lasituotteet 4,2 12,4
4. Peruskemikaalit, lannoitteet ja typpiyhdisteet, ensiömuovi ja synteettinen ensiökumi 3,3 9,7
5. Kaivos- ja louhintatuotteet, muualle luokittelemattomat 1,3 3,9
Kaikki luokat yhteensä 34,3
Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.