SUURIMMAT VIENNIN TAVARALUOKAT
Milj. € Osuus, %
1. Puutavara, sahattu ja höylätty 160,5 46,6
2. Massa, paperi, kartonki ja pahvi 95,0 27,6
3. Sähkömoottorit, -generaattorit, -muuntajat ja sähkönjakelu- ja -valvontalaitteet 16,7 4,9
4. Jalostetut maaöljytuotteet 9,9 2,9
5. Maitotaloustuotteet 9,3 2,7
Kaikki luokat yhteensä 344,6
Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.