SUURIMMAT VIENNIN TAVARALUOKAT
Milj. € Osuus, %
1. Puutavara, sahattu ja höylätty 188,5 49,8
2. Massa, paperi, kartonki ja pahvi 97,0 25,6
3. Sähkömoottorit, -generaattorit, -muuntajat ja sähkönjakelu- ja -valvontalaitteet 15,1 4,0
4. Raakapuu 10,1 2,7
5. Jalostetut maaöljytuotteet 9,9 2,6
Kaikki luokat yhteensä 378,8
Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.