SUURIMMAT VIENNIN TAVARALUOKAT
Milj. € Osuus, %
1. Puutavara, sahattu ja höylätty 157,9 46,0
2. Massa, paperi, kartonki ja pahvi 99,8 29,1
3. Sähkömoottorit, -generaattorit, -muuntajat ja sähkönjakelu- ja -valvontalaitteet 14,8 4,3
4. Jalostetut maaöljytuotteet 9,9 2,9
5. Maitotaloustuotteet 9,5 2,8
Kaikki luokat yhteensä 343,4
Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.