SUURIMMAT VIENNIN TAVARALUOKAT
Milj. € Osuus, %
1. Puutavara, sahattu ja höylätty 146,1 42,6
2. Massa, paperi, kartonki ja pahvi 109,1 31,8
3. Sähkömoottorit, -generaattorit, -muuntajat ja sähkönjakelu- ja -valvontalaitteet 19,4 5,7
4. Jalostetut maaöljytuotteet 9,9 2,9
5. Maitotaloustuotteet 9,1 2,7
Kaikki luokat yhteensä 342,6
Liukuva 12 kk summa.
Lähde: Tulli.