Kuluttajien luottamus omaan talouteen indikoi erikoiskaupan liikevaihdon kehitystä. Kuluttajien luottamus laski kesäkuussa 2022 edelliskuuhun nähden.