Erikoiskaupan toimialojen liikevaihdon kehitys vuodesta 2015 alkaen.