Finn Fisken med Ekkolodd!

Med et ekkolodd om bord på båten vil du ha god hjelp til å forbedre fiskelykken. Ekkoloddet vil identifisere fiskestimer og enkeltfisk, og formidle dette til din navigeringsskjerm. På denne måten kan du lettere identifisere hvor fisken er, og om den biter på agnet ditt.

Ekkoloddet ble oppfunnet på starten av 1900-tallet. Den internasjonale anerkjente oppfinneren, som også eier patentet, er den tyske fysikeren Aleksander Behm. Stavangermannen Hand Sund Berggraf oppfant ekkoloddet allerede i 1904, 8 år tidligere, men fikk av økonomiske årsaker ikke godkjent sin søknad om patent.

Lanseringen av ekkoloddet ble gjennom 1900-tallet en teknologisk revolusjon for havfiske og trålfiske. Ved hjelp av ekkolodd-teknologien ble det langt enklere å finne gode fiskefelt, og dermed øke fangsten.

Hvordan Fungerer et Ekkolodd?

Et ekkolodd sender ut lydsignaler. Dette lydsignalet reflekteres i havbunnen, og ulike elementer i vannet, og reflekteres tilbake til en mottaker. Ved å forstå hvor lang tid det tar før man mottar lydsignalet, klarer man å tegne en grafisk representasjon av havbunnen og objekter under vann.

Lydsignalet sendes ut via en ekkolodd-svinger, som monteres på båtens underside. Svingeren som sender ut signalet, vil så vente på et ekko eller motsvar, og sende denne informasjonen til en computer som gjør beregninger og tegner opp data på skjermen.

Informasjonen som mottas kan gi svar å hvor lang tid det tar før ekkosignalet mottas. Dette sier noe om hvor langt unna signalet er. Ekkosignalet kan også gi informasjon om hvor hardt materialet som reflekteres er. På denne måten kan man bedre forstå hva som befinner seg på havbunnen eller i vannet.

Med økende datakraft har dagens ekkolodd blitt stadig mer avanserte, og klarer å skape et ganske så representativt bilde av havbunnen. Ved hjelp av CHIRP teknologi, der man benytter flere ulike lydsignaler, klarer man også bedre å snappe opp bevegelser i vannet. Dette er spesielt nyttig dersom man er på leting etter fisk.

Ekkolodd i Kombinasjon med Kartplotter

De fleste ekkolodd-løsninger i dag kommer som en del av en kartplotterløsning. Dette omfatter typiske multifunksjonsskjermer med kartplotter og ekkolodd i ett. Disse løsningene kan også utvides med autopilot og radar, samt ulike sikkerhetssystemer.

Alternativt finnes også egne ekkolodd designet spesielt for sportsfiskere og hobbyfiskere. Disse har gjerne mindre skjermer, og er mer fokuserte nettopp for å finne fiskestimer. Disse løsningene er ofte noe rimeligere, og egner seg samtidig for mindre båter og kajakker.

Moderne ekkolodd kommer gjerne med spesiell teknologi for bedre å kunne tolke og presentere dataene. Her har de ulike merkevarene ulike teknologier. Det kan være lurt å sette seg inn i disse, slik at du bedre kan tolke dataene ut ifra dine behov.

Marineblogg.no