Coverage Report

Created: 2021-02-21 07:20

/src/botan/src/lib/block/noekeon/noekeon_simd/noekeon_simd.cpp
Line
Count
Source (jump to first uncovered line)
1
/*
2
* Noekeon in SIMD
3
* (C) 2010 Jack Lloyd
4
*
5
* Botan is released under the Simplified BSD License (see license.txt)
6
*/
7
8
#include <botan/internal/noekeon.h>
9
#include <botan/internal/simd_32.h>
10
11
namespace Botan {
12
13
/*
14
* Noekeon's Theta Operation
15
*/
16
#define NOK_SIMD_THETA(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3) \
17
0
  do {                         \
18
0
   SIMD_4x32 T = A0 ^ A2;              \
19
0
   T ^= T.rotl<8>() ^ T.rotr<8>();          \
20
0
   A1 ^= T;                     \
21
0
   A3 ^= T;                     \
22
0
                            \
23
0
   A0 ^= K0;                     \
24
0
   A1 ^= K1;                     \
25
0
   A2 ^= K2;                     \
26
0
   A3 ^= K3;                     \
27
0
                            \
28
0
   T = A1 ^ A3;                   \
29
0
   T ^= T.rotl<8>() ^ T.rotr<8>();          \
30
0
   A0 ^= T;                     \
31
0
   A2 ^= T;                     \
32
0
   } while(0)
33
34
/*
35
* Noekeon's Gamma S-Box Layer
36
*/
37
#define NOK_SIMD_GAMMA(A0, A1, A2, A3)                 \
38
0
  do                                  \
39
0
   {                                 \
40
0
   A1 ^= ~(A2 | A3);                         \
41
0
   A0 ^= A2 & A1;                          \
42
0
                                    \
43
0
   SIMD_4x32 T = A3;                         \
44
0
   A3 = A0;                             \
45
0
   A0 = T;                              \
46
0
                                    \
47
0
   A2 ^= A0 ^ A1 ^ A3;                        \
48
0
                                    \
49
0
   A1 ^= ~(A2 | A3);                         \
50
0
   A0 ^= A2 & A1;                          \
51
0
   } while(0)
52
53
/*
54
* Noekeon Encryption
55
*/
56
void Noekeon::simd_encrypt_4(const uint8_t in[], uint8_t out[]) const
57
0
  {
58
0
  const SIMD_4x32 K0 = SIMD_4x32::splat(m_EK[0]);
59
0
  const SIMD_4x32 K1 = SIMD_4x32::splat(m_EK[1]);
60
0
  const SIMD_4x32 K2 = SIMD_4x32::splat(m_EK[2]);
61
0
  const SIMD_4x32 K3 = SIMD_4x32::splat(m_EK[3]);
62
63
0
  SIMD_4x32 A0 = SIMD_4x32::load_be(in   );
64
0
  SIMD_4x32 A1 = SIMD_4x32::load_be(in + 16);
65
0
  SIMD_4x32 A2 = SIMD_4x32::load_be(in + 32);
66
0
  SIMD_4x32 A3 = SIMD_4x32::load_be(in + 48);
67
68
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
69
70
0
  for(size_t i = 0; i != 16; ++i)
71
0
   {
72
0
   A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[i]);
73
74
0
   NOK_SIMD_THETA(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
75
76
0
   A1 = A1.rotl<1>();
77
0
   A2 = A2.rotl<5>();
78
0
   A3 = A3.rotl<2>();
79
80
0
   NOK_SIMD_GAMMA(A0, A1, A2, A3);
81
82
0
   A1 = A1.rotr<1>();
83
0
   A2 = A2.rotr<5>();
84
0
   A3 = A3.rotr<2>();
85
0
   }
86
87
0
  A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[16]);
88
0
  NOK_SIMD_THETA(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
89
90
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
91
92
0
  A0.store_be(out);
93
0
  A1.store_be(out + 16);
94
0
  A2.store_be(out + 32);
95
0
  A3.store_be(out + 48);
96
0
  }
97
98
/*
99
* Noekeon Encryption
100
*/
101
void Noekeon::simd_decrypt_4(const uint8_t in[], uint8_t out[]) const
102
0
  {
103
0
  const SIMD_4x32 K0 = SIMD_4x32::splat(m_DK[0]);
104
0
  const SIMD_4x32 K1 = SIMD_4x32::splat(m_DK[1]);
105
0
  const SIMD_4x32 K2 = SIMD_4x32::splat(m_DK[2]);
106
0
  const SIMD_4x32 K3 = SIMD_4x32::splat(m_DK[3]);
107
108
0
  SIMD_4x32 A0 = SIMD_4x32::load_be(in   );
109
0
  SIMD_4x32 A1 = SIMD_4x32::load_be(in + 16);
110
0
  SIMD_4x32 A2 = SIMD_4x32::load_be(in + 32);
111
0
  SIMD_4x32 A3 = SIMD_4x32::load_be(in + 48);
112
113
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
114
115
0
  for(size_t i = 0; i != 16; ++i)
116
0
   {
117
0
   NOK_SIMD_THETA(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
118
119
0
   A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[16-i]);
120
121
0
   A1 = A1.rotl<1>();
122
0
   A2 = A2.rotl<5>();
123
0
   A3 = A3.rotl<2>();
124
125
0
   NOK_SIMD_GAMMA(A0, A1, A2, A3);
126
127
0
   A1 = A1.rotr<1>();
128
0
   A2 = A2.rotr<5>();
129
0
   A3 = A3.rotr<2>();
130
0
   }
131
132
0
  NOK_SIMD_THETA(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
133
0
  A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[0]);
134
135
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
136
137
0
  A0.store_be(out);
138
0
  A1.store_be(out + 16);
139
0
  A2.store_be(out + 32);
140
0
  A3.store_be(out + 48);
141
0
  }
142
143
}