Coverage Report

Created: 2022-06-23 06:44

/src/botan/src/lib/block/noekeon/noekeon.cpp
Line
Count
Source (jump to first uncovered line)
1
/*
2
* Noekeon
3
* (C) 1999-2008 Jack Lloyd
4
*
5
* Botan is released under the Simplified BSD License (see license.txt)
6
*/
7
8
#include <botan/internal/noekeon.h>
9
#include <botan/internal/loadstor.h>
10
#include <botan/internal/rotate.h>
11
#include <botan/internal/cpuid.h>
12
13
namespace Botan {
14
15
namespace {
16
17
/*
18
* Noekeon's Theta Operation
19
*/
20
inline void theta(uint32_t& A0, uint32_t& A1,
21
         uint32_t& A2, uint32_t& A3,
22
         const uint32_t EK[4])
23
0
  {
24
0
  uint32_t T = A0 ^ A2;
25
0
  T ^= rotl<8>(T) ^ rotr<8>(T);
26
0
  A1 ^= T;
27
0
  A3 ^= T;
28
29
0
  A0 ^= EK[0];
30
0
  A1 ^= EK[1];
31
0
  A2 ^= EK[2];
32
0
  A3 ^= EK[3];
33
34
0
  T = A1 ^ A3;
35
0
  T ^= rotl<8>(T) ^ rotr<8>(T);
36
0
  A0 ^= T;
37
0
  A2 ^= T;
38
0
  }
39
40
/*
41
* Theta With Null Key
42
*/
43
inline void theta(uint32_t& A0, uint32_t& A1,
44
         uint32_t& A2, uint32_t& A3)
45
0
  {
46
0
  uint32_t T = A0 ^ A2;
47
0
  T ^= rotl<8>(T) ^ rotr<8>(T);
48
0
  A1 ^= T;
49
0
  A3 ^= T;
50
51
0
  T = A1 ^ A3;
52
0
  T ^= rotl<8>(T) ^ rotr<8>(T);
53
0
  A0 ^= T;
54
0
  A2 ^= T;
55
0
  }
56
57
/*
58
* Noekeon's Gamma S-Box Layer
59
*/
60
inline void gamma(uint32_t& A0, uint32_t& A1, uint32_t& A2, uint32_t& A3)
61
0
  {
62
0
  A1 ^= ~(A2 | A3);
63
0
  A0 ^= A2 & A1;
64
65
0
  uint32_t T = A3;
66
0
  A3 = A0;
67
0
  A0 = T;
68
69
0
  A2 ^= A0 ^ A1 ^ A3;
70
71
0
  A1 ^= ~(A2 | A3);
72
0
  A0 ^= A2 & A1;
73
0
  }
74
75
}
76
77
size_t Noekeon::parallelism() const
78
0
  {
79
0
#if defined(BOTAN_HAS_NOEKEON_SIMD)
80
0
  if(CPUID::has_simd_32())
81
0
   {
82
0
   return 4;
83
0
   }
84
0
#endif
85
86
0
  return 1;
87
0
  }
88
89
std::string Noekeon::provider() const
90
0
  {
91
0
#if defined(BOTAN_HAS_NOEKEON_SIMD)
92
0
  if(CPUID::has_simd_32())
93
0
   {
94
0
   return "simd";
95
0
   }
96
0
#endif
97
98
0
  return "base";
99
0
  }
100
101
/*
102
* Noekeon Round Constants
103
*/
104
const uint8_t Noekeon::RC[] = {
105
  0x80, 0x1B, 0x36, 0x6C, 0xD8, 0xAB, 0x4D, 0x9A,
106
  0x2F, 0x5E, 0xBC, 0x63, 0xC6, 0x97, 0x35, 0x6A,
107
  0xD4 };
108
109
/*
110
* Noekeon Encryption
111
*/
112
void Noekeon::encrypt_n(const uint8_t in[], uint8_t out[], size_t blocks) const
113
0
  {
114
0
  verify_key_set(m_EK.empty() == false);
115
116
0
#if defined(BOTAN_HAS_NOEKEON_SIMD)
117
0
  if(CPUID::has_simd_32())
118
0
   {
119
0
   while(blocks >= 4)
120
0
     {
121
0
     simd_encrypt_4(in, out);
122
0
     in += 4 * BLOCK_SIZE;
123
0
     out += 4 * BLOCK_SIZE;
124
0
     blocks -= 4;
125
0
     }
126
0
   }
127
0
#endif
128
129
0
  for(size_t i = 0; i != blocks; ++i)
130
0
   {
131
0
   uint32_t A0 = load_be<uint32_t>(in, 0);
132
0
   uint32_t A1 = load_be<uint32_t>(in, 1);
133
0
   uint32_t A2 = load_be<uint32_t>(in, 2);
134
0
   uint32_t A3 = load_be<uint32_t>(in, 3);
135
136
0
   for(size_t j = 0; j != 16; ++j)
137
0
     {
138
0
     A0 ^= RC[j];
139
0
     theta(A0, A1, A2, A3, m_EK.data());
140
141
0
     A1 = rotl<1>(A1);
142
0
     A2 = rotl<5>(A2);
143
0
     A3 = rotl<2>(A3);
144
145
0
     gamma(A0, A1, A2, A3);
146
147
0
     A1 = rotr<1>(A1);
148
0
     A2 = rotr<5>(A2);
149
0
     A3 = rotr<2>(A3);
150
0
     }
151
152
0
   A0 ^= RC[16];
153
0
   theta(A0, A1, A2, A3, m_EK.data());
154
155
0
   store_be(out, A0, A1, A2, A3);
156
157
0
   in += BLOCK_SIZE;
158
0
   out += BLOCK_SIZE;
159
0
   }
160
0
  }
161
162
/*
163
* Noekeon Encryption
164
*/
165
void Noekeon::decrypt_n(const uint8_t in[], uint8_t out[], size_t blocks) const
166
0
  {
167
0
  verify_key_set(m_DK.empty() == false);
168
169
0
#if defined(BOTAN_HAS_NOEKEON_SIMD)
170
0
  if(CPUID::has_simd_32())
171
0
   {
172
0
   while(blocks >= 4)
173
0
     {
174
0
     simd_decrypt_4(in, out);
175
0
     in += 4 * BLOCK_SIZE;
176
0
     out += 4 * BLOCK_SIZE;
177
0
     blocks -= 4;
178
0
     }
179
0
   }
180
0
#endif
181
182
0
  for(size_t i = 0; i != blocks; ++i)
183
0
   {
184
0
   uint32_t A0 = load_be<uint32_t>(in, 0);
185
0
   uint32_t A1 = load_be<uint32_t>(in, 1);
186
0
   uint32_t A2 = load_be<uint32_t>(in, 2);
187
0
   uint32_t A3 = load_be<uint32_t>(in, 3);
188
189
0
   for(size_t j = 16; j != 0; --j)
190
0
     {
191
0
     theta(A0, A1, A2, A3, m_DK.data());
192
0
     A0 ^= RC[j];
193
194
0
     A1 = rotl<1>(A1);
195
0
     A2 = rotl<5>(A2);
196
0
     A3 = rotl<2>(A3);
197
198
0
     gamma(A0, A1, A2, A3);
199
200
0
     A1 = rotr<1>(A1);
201
0
     A2 = rotr<5>(A2);
202
0
     A3 = rotr<2>(A3);
203
0
     }
204
205
0
   theta(A0, A1, A2, A3, m_DK.data());
206
0
   A0 ^= RC[0];
207
208
0
   store_be(out, A0, A1, A2, A3);
209
210
0
   in += BLOCK_SIZE;
211
0
   out += BLOCK_SIZE;
212
0
   }
213
0
  }
214
215
/*
216
* Noekeon Key Schedule
217
*/
218
void Noekeon::key_schedule(const uint8_t key[], size_t /*length*/)
219
0
  {
220
0
  uint32_t A0 = load_be<uint32_t>(key, 0);
221
0
  uint32_t A1 = load_be<uint32_t>(key, 1);
222
0
  uint32_t A2 = load_be<uint32_t>(key, 2);
223
0
  uint32_t A3 = load_be<uint32_t>(key, 3);
224
225
0
  for(size_t i = 0; i != 16; ++i)
226
0
   {
227
0
   A0 ^= RC[i];
228
0
   theta(A0, A1, A2, A3);
229
230
0
   A1 = rotl<1>(A1);
231
0
   A2 = rotl<5>(A2);
232
0
   A3 = rotl<2>(A3);
233
234
0
   gamma(A0, A1, A2, A3);
235
236
0
   A1 = rotr<1>(A1);
237
0
   A2 = rotr<5>(A2);
238
0
   A3 = rotr<2>(A3);
239
0
   }
240
241
0
  A0 ^= RC[16];
242
243
0
  m_DK.resize(4);
244
0
  m_DK[0] = A0;
245
0
  m_DK[1] = A1;
246
0
  m_DK[2] = A2;
247
0
  m_DK[3] = A3;
248
249
0
  theta(A0, A1, A2, A3);
250
251
0
  m_EK.resize(4);
252
0
  m_EK[0] = A0;
253
0
  m_EK[1] = A1;
254
0
  m_EK[2] = A2;
255
0
  m_EK[3] = A3;
256
0
  }
257
258
/*
259
* Clear memory of sensitive data
260
*/
261
void Noekeon::clear()
262
0
  {
263
0
  zap(m_EK);
264
0
  zap(m_DK);
265
0
  }
266
267
}