Coverage Report

Created: 2022-06-23 06:44

/src/botan/src/lib/block/noekeon/noekeon_simd/noekeon_simd.cpp
Line
Count
Source (jump to first uncovered line)
1
/*
2
* Noekeon in SIMD
3
* (C) 2010 Jack Lloyd
4
*
5
* Botan is released under the Simplified BSD License (see license.txt)
6
*/
7
8
#include <botan/internal/noekeon.h>
9
#include <botan/internal/simd_32.h>
10
11
namespace Botan {
12
13
/*
14
* Noekeon's Theta Operation
15
*/
16
inline void theta(SIMD_4x32& A0, SIMD_4x32& A1,
17
         SIMD_4x32& A2, SIMD_4x32& A3,
18
         const SIMD_4x32& K0,
19
         const SIMD_4x32& K1,
20
         const SIMD_4x32& K2,
21
         const SIMD_4x32& K3)
22
0
  {
23
0
  SIMD_4x32 T = A0 ^ A2;
24
0
  T ^= T.rotl<8>() ^ T.rotr<8>();
25
0
  A1 ^= T;
26
0
  A3 ^= T;
27
28
0
  A0 ^= K0;
29
0
  A1 ^= K1;
30
0
  A2 ^= K2;
31
0
  A3 ^= K3;
32
33
0
  T = A1 ^ A3;
34
0
  T ^= T.rotl<8>() ^ T.rotr<8>();
35
0
  A0 ^= T;
36
0
  A2 ^= T;
37
0
  }
38
39
/*
40
* Noekeon's Gamma S-Box Layer
41
*/
42
inline void gamma(SIMD_4x32& A0, SIMD_4x32& A1,
43
         SIMD_4x32& A2, SIMD_4x32& A3)
44
0
  {
45
0
  A1 ^= ~(A2 | A3);
46
0
  A0 ^= A2 & A1;
47
48
0
  SIMD_4x32 T = A3;
49
0
  A3 = A0;
50
0
  A0 = T;
51
52
0
  A2 ^= A0 ^ A1 ^ A3;
53
54
0
  A1 ^= ~(A2 | A3);
55
0
  A0 ^= A2 & A1;
56
0
  }
57
58
/*
59
* Noekeon Encryption
60
*/
61
void Noekeon::simd_encrypt_4(const uint8_t in[], uint8_t out[]) const
62
0
  {
63
0
  const SIMD_4x32 K0 = SIMD_4x32::splat(m_EK[0]);
64
0
  const SIMD_4x32 K1 = SIMD_4x32::splat(m_EK[1]);
65
0
  const SIMD_4x32 K2 = SIMD_4x32::splat(m_EK[2]);
66
0
  const SIMD_4x32 K3 = SIMD_4x32::splat(m_EK[3]);
67
68
0
  SIMD_4x32 A0 = SIMD_4x32::load_be(in   );
69
0
  SIMD_4x32 A1 = SIMD_4x32::load_be(in + 16);
70
0
  SIMD_4x32 A2 = SIMD_4x32::load_be(in + 32);
71
0
  SIMD_4x32 A3 = SIMD_4x32::load_be(in + 48);
72
73
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
74
75
0
  for(size_t i = 0; i != 16; ++i)
76
0
   {
77
0
   A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[i]);
78
79
0
   theta(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
80
81
0
   A1 = A1.rotl<1>();
82
0
   A2 = A2.rotl<5>();
83
0
   A3 = A3.rotl<2>();
84
85
0
   gamma(A0, A1, A2, A3);
86
87
0
   A1 = A1.rotr<1>();
88
0
   A2 = A2.rotr<5>();
89
0
   A3 = A3.rotr<2>();
90
0
   }
91
92
0
  A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[16]);
93
0
  theta(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
94
95
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
96
97
0
  A0.store_be(out);
98
0
  A1.store_be(out + 16);
99
0
  A2.store_be(out + 32);
100
0
  A3.store_be(out + 48);
101
0
  }
102
103
/*
104
* Noekeon Encryption
105
*/
106
void Noekeon::simd_decrypt_4(const uint8_t in[], uint8_t out[]) const
107
0
  {
108
0
  const SIMD_4x32 K0 = SIMD_4x32::splat(m_DK[0]);
109
0
  const SIMD_4x32 K1 = SIMD_4x32::splat(m_DK[1]);
110
0
  const SIMD_4x32 K2 = SIMD_4x32::splat(m_DK[2]);
111
0
  const SIMD_4x32 K3 = SIMD_4x32::splat(m_DK[3]);
112
113
0
  SIMD_4x32 A0 = SIMD_4x32::load_be(in   );
114
0
  SIMD_4x32 A1 = SIMD_4x32::load_be(in + 16);
115
0
  SIMD_4x32 A2 = SIMD_4x32::load_be(in + 32);
116
0
  SIMD_4x32 A3 = SIMD_4x32::load_be(in + 48);
117
118
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
119
120
0
  for(size_t i = 0; i != 16; ++i)
121
0
   {
122
0
   theta(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
123
124
0
   A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[16-i]);
125
126
0
   A1 = A1.rotl<1>();
127
0
   A2 = A2.rotl<5>();
128
0
   A3 = A3.rotl<2>();
129
130
0
   gamma(A0, A1, A2, A3);
131
132
0
   A1 = A1.rotr<1>();
133
0
   A2 = A2.rotr<5>();
134
0
   A3 = A3.rotr<2>();
135
0
   }
136
137
0
  theta(A0, A1, A2, A3, K0, K1, K2, K3);
138
0
  A0 ^= SIMD_4x32::splat(RC[0]);
139
140
0
  SIMD_4x32::transpose(A0, A1, A2, A3);
141
142
0
  A0.store_be(out);
143
0
  A1.store_be(out + 16);
144
0
  A2.store_be(out + 32);
145
0
  A3.store_be(out + 48);
146
0
  }
147
148
}