Inmätning genom 3D-laserscanning

God dokumentation av befintliga byggda tillgångar är av stor vikt vid förvaltning och ombyggnad. Sådan dokumentation kan till exempel bestå av relationshandlingar från ett tidigare byggprojekt I de projekt där detta saknas, inte kan kvalitetssäkras eller är inaktuella, behöver de upprättas efter behov.

I detta dokument beskrivs inmätning av befintliga fastigheter på en övergripande nivå samt kraven på leveransen så att den blir användbar i vidare projekteringsarbete. Syftet är att visa hur man tar fram tredimensionella och objektorienterade relationsmodeller baserat på 3D-skanning.

Inmätningsprocessen

Den vanligaste metoden för inmätning av befintliga fastigheter är att 3D-skanna fastigheten inuti och vid behov utanpå, och använda det resulterande punktmolnet som grund för vidare modellering i CAD-programvaror. 3D-skanning kan genomföras med stationära och rörliga laserskannrar och med drönare. Finns det aktuella 2D-ritningar för fastigheten, exempelvis i dwg-, pdf- eller rasterformat, kan de alternativt användas som grund för framtagning av 3D-modeller.

Skanningskonsulten ska i samråd med beställaren och arkitekten se till att allt som ska 3D-skannas är tillgängligt. Exempelvis ska behovet för att planera ett initialt platsbesök, ta bort undertaksplattor och fastställa lämpliga ljusförutsättningar kommuniceras tydligt innan genomförandet.

Leveransspecifikation

Leveransen ska innehålla följande:

Leveransspecifikationer för 3D-modeller

Följande leveransspecifikationer gäller för 3D-modeller som konstrueras utifrån punktmolnet:

För varje projekt ska specifikationerna ovan justeras eller kompletteras med hänsyn till projektets behov, omfattning, ekonomi och speciella förutsättningar samt gränsdragning mellan beställaren och hyresgästen. Ibland är det endast vissa byggdelar från en kategori (till exempel ett urval av rörstråk eller kanalisationer) som bedöms vara av betydelse för projekteringsarbetet och därför ska modelleras. Sådana ska markeras på befintliga ritningar. I de fall projektörerna (främst arkitekten) är upphandlade vid beställning av 3D-skanningstjänsten ska specifikationerna avstämmas med dem för att säkerställa att leveransen passar deras projekteringsrutiner och verktyg. Exempelvis kan ytterligare 2D-vyer tilläggas av arkitekten med hänsyn till specifika projekteringsbehov, till exempel mindre höjdskillnader i huvudvåningar.

Avvikelsetoleranser

Måttavvikelser från verkligheten i den resulterande 3D-modellen ska inte överstiga:

Vidare läsning