PDF版を表示

2018年東海地区中学・高校ディベート選手権

対戦組み合わせ・試合会場・対戦結果 07月14日 16:36時点
時間 会場 部門 肯定側 否定側 コミュ点
マナー点
得票 コミュ点
マナー点
予選第1試合
9:40-10:50
501 中学の部 名古屋市立浄心中学校 聖マリア女学院中学校 (47) 1 - 2 (49)
502 中学の部 金城学院中学校 名古屋中学校 (47) 3 - 0 (38)
503 中学の部 高浜市立高浜中学校 愛知教育大学附属名古屋中学校 (49) 3 - 0 (44)
505 中学の部 岐阜聖徳学園大学附属中学校 東海中学校 (40) 0 - 3 (45)
404 高校の部 愛知啓成高等学校 南山高等学校女子部 (43) 0 - 3 (42)
216 高校の部 愛知県立千種高等学校 名古屋高等学校 (56) 1 - 2 (46)
225 高校の部 三重県立桑名高等学校 聖マリア女学院高等学校 (40) 0 - 3 (53)
102 高校の部 愛知県立西春高等学校 愛知県立刈谷北高等学校 (51) 3 - 0 (43)
108 高校の部 大成高等学校 金城学院高等学校 (39) 0 - 3 (51)
111 高校の部 東海高等学校 岐阜聖徳学園高等学校 (55) 3 - 0 (35)
予選第2試合
11:05-12:15
501 中学の部 高浜市立高浜中学校 名古屋中学校 (43) 2 - 1 (43)
502 中学の部 三重中学校 岐阜聖徳学園大学附属中学校 (46) 1 - 2 (46)
503 中学の部 加藤学園暁秀中学校 金城学院中学校 (46) 1 - 2 (46)
505 中学の部 南山中学校女子部 東海中学校 (48) 1 - 2 (47)
404 高校の部 南山高等学校女子部 東海高等学校 (46) 0 - 3 (57)
216 高校の部 愛知県立西春高等学校 愛知県立千種高等学校 (51) 0 - 3 (53)
225 高校の部 聖マリア女学院高等学校 名古屋高等学校 (57) 2 - 1 (44)
102 高校の部 愛知啓成高等学校 愛知県立刈谷北高等学校 (50) 3 - 0 (45)
108 高校の部 青山高等学校 金城学院高等学校 (43) 1 - 2 (54)
111 高校の部 愛知県立岡崎高等学校 三重県立桑名高等学校 (52) 3 - 0 (44)
予選第3試合
13:00-14:10
501 中学の部 東海中学校 三重中学校 (47) 3 - 0 (44)
502 中学の部 名古屋市立浄心中学校 愛知教育大学附属名古屋中学校 (50) 3 - 0 (38)
503 中学の部 加藤学園暁秀中学校 南山中学校女子部 (47) 1 - 2 (49)
505 中学の部 聖マリア女学院中学校 高浜市立高浜中学校 (47) 3 - 0 (37)
404 高校の部 名古屋高等学校 愛知県立西春高等学校 (39) 1 - 2 (50)
216 高校の部 東海高等学校 青山高等学校 (50) 3 - 0 (35)
225 高校の部 三重県立桑名高等学校 愛知啓成高等学校 (40) 0 - 3 (49)
102 高校の部 金城学院高等学校 愛知県立岡崎高等学校 (48) 0 - 3 (54)
108 高校の部 南山高等学校女子部 大成高等学校 (47) 3 - 0 (40)
111 高校の部 岐阜聖徳学園高等学校 愛知県立千種高等学校 (39) 0 - 3 (47)
予選第4試合
14:25-15:35
501 中学の部 愛知教育大学附属名古屋中学校 加藤学園暁秀中学校
502 中学の部 岐阜聖徳学園大学附属中学校 高浜市立高浜中学校
503 中学の部 聖マリア女学院中学校 金城学院中学校
505 中学の部 名古屋中学校 名古屋市立浄心中学校
404 中学の部 南山中学校女子部 三重中学校
216 高校の部 愛知県立刈谷北高等学校 南山高等学校女子部
225 高校の部 聖マリア女学院高等学校 愛知県立岡崎高等学校
102 高校の部 青山高等学校 愛知啓成高等学校
108 高校の部 岐阜聖徳学園高等学校 大成高等学校
111 高校の部 名古屋高等学校 三重県立桑名高等学校
予選第5試合
15:50-17:00
501 中学の部 愛知教育大学附属名古屋中学校 聖マリア女学院中学校
502 中学の部 三重中学校 名古屋市立浄心中学校
503 中学の部 金城学院中学校 南山中学校女子部
505 中学の部 名古屋中学校 岐阜聖徳学園大学附属中学校
404 中学の部 東海中学校 加藤学園暁秀中学校
216 高校の部 大成高等学校 青山高等学校
225 高校の部 金城学院高等学校 愛知県立西春高等学校
102 高校の部 愛知県立刈谷北高等学校 岐阜聖徳学園高等学校
108 高校の部 愛知県立岡崎高等学校 東海高等学校
111 高校の部 愛知県立千種高等学校 聖マリア女学院高等学校