H🌐📦Db1rhttps://proxx.app/X$eindexxhmanifest"iresponses:"rhttps://proxx.app/@whttps://proxx.app/sw.js@/D hxhttps://proxx.app/_headers@xhttps://proxx.app/index.html@Gxhttps://proxx.app/bootstrap.js@{FV4xhttps://proxx.app/manifest.json@qx#https://proxx.app/chunk-070e2192.js@z&x#https://proxx.app/chunk-1c01a188.js@4x#https://proxx.app/chunk-2fc5265f.js@x#https://proxx.app/chunk-3fdad7af.js@x#https://proxx.app/chunk-45c70e7a.js@a x#https://proxx.app/chunk-4fc10aa5.js@mtx#https://proxx.app/chunk-539de822.js@ x#https://proxx.app/chunk-9e0cea02.js@x#https://proxx.app/chunk-a647c4b1.js@yx#https://proxx.app/chunk-c3f8a8fc.js@{"x#https://proxx.app/chunk-eb9e63f9.js@<=#*x#https://proxx.app/index-1a16d6b6.js@_g*gx#https://proxx.app/index-605381e9.js@Yx#https://proxx.app/index-7dfa68a0.js@'+Ex#https://proxx.app/index-8d96265a.js@lƒx#https://proxx.app/index-cc63e70b.js@}}x#https://proxx.app/index-e0a2dc4e.js@lx#https://proxx.app/no-prerender.html@s 7x'https://proxx.app/lazy-load-4801f560.js@WQx*https://proxx.app/assets/icon-05a70868.png@x-https://proxx.app/.well-known/assetlinks.json@x-https://proxx.app/assets/favicon-516fb92d.png@ӹx-https://proxx.app/lazy-components-d21d48fa.js@dhx0https://proxx.app/.well-known/assetlinks.json.gz@Ж\x2https://proxx.app/assets/social-cover-54f08d2f.jpg@Bx3https://proxx.app/assets/icon-maskable-7a2eb399.png@x7https://proxx.app/assets/space-mono-bold-188d43a9.woff2@.&x9https://proxx.app/assets/space-mono-normal-06a82676.woff2@U>&x https://proxx.app//manifest.json"XG:statusC200Lcontent-typeXtext/html; charset=utf-8Maccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:22 GMTNcontent-lengthE52863Y PROXX — a game of proximity
XG:statusC200Lcontent-typePapplication/jsonMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC256Y[{"relation":["delegate_permission/common.handle_all_urls"],"target":{"namespace":"android_app","package_name":"app.proxx.twa","sha256_cert_fingerprints":["CB:81:C7:A2:0B:BF:E3:54:9F:2E:D5:85:E5:FD:3D:44:21:5D:DD:9C:AF:69:1F:CE:B0:3C:EA:20:47:B7:CE:CD"]}}]XG:statusC200Lcontent-typePapplication/gzipMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC216XMn0QʟCv`%"dYJPlW,֤uwly1簭1kڷmwקqemտF/LX8ћ tta_gm ,_}_k3OS8$K9d@֡ЗE%pRP Jhd.C)ѷ(2T5R5XG:statusC200Lcontent-typeXtext/plain; charset=utf-8Maccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC312Y8# Long-term cache by default. /* Cache-Control: max-age=31536000 # And here are the exceptions: / Cache-Control: no-cache /no-prerender.html Cache-Control: no-cache /sw.js Cache-Control: no-cache /.well-known/* Cache-Control: no-cache /manifest.json Cache-Control: must-revalidate, max-age=3600 XyG:statusC200Lcontent-typeIimage/pngMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD6984YHPNG IHDRkXTxPLTE7d?nH%tV7lc\BQ/{x9h^9f?4dO@WEaA1d/ g.c*c-j4$o=.vG7}RF&c!c#fcaa d a afIDATxj $zD5]a V%Oc1c x,` >RRӐ B˲ϷAtpE:1@?,urB>t\#n i.(A$"9a2{ {pj )tQUD$[6_=CB "DTU8R þ%59~~nV||No3؋~z |gKn<4O.Oz%podf <Ėk '~ ~?VuR2kxiC>~"~J$E* eY8^1SR+w('bAnF 0' ?M?I?r*ufwq:y [$j:q^{ aόӢĸ^.0GBٽL\Wob# v0W(C-}yc+5@ `O},}$T#l v @{:}a+^ >Pr2zr {ڱP̄Bm o@m[o'p帡?xI `D!J=/Ơ$S߾ػ,xmL9*!(8<cGԏAN]9Pޑz:1>(GO^Nd}-R^ GdTEBe_zA@*qm c.!OG*CD,bv``:OGᗩO[/SeW1^'S6?S`QaAQ8aS/wL`ơ8 "O=_koTă1p|%>z _) 3^ T-X[883h}A bu C_ N3i7h(V|lbw(xur%,Z2ʩv : @>A+O5I“?$z+I'&h} skH}+#?ɰ512~vH>9@9 hzH}!1ٚ=x dN{A"fkVCPbjvsx*/\A9}wdWiw=ϣ^H";8(CT>+k-BB.um-{LѾ\pQ _XeeryYE"L:6MČB3P5ɏP.pJ)@ʓv;"tTگEXpHlM9)A;_LX7C-&E мz,THB2{q54*<`rWO@D }!:qb7ey^{g,qbQ% Cqh}l~:F aH(N APohZo* F-Ŧ;uX9Vy% A)2tj|2⯕ @y͚ ږ^S3? 4Y5ռF uwraL0i> yXIy™T'v¥;`fZDL>"i7Hn^c$"1LK0m@J[sE[Ge2U dPϛ'%KMJ"`~q.aԚÐnS^X A!bE/u"yTbXLA{|- F( ?}I!@懘X@*P @ 5 e| fOSX @D søe6Fċ?-ȎjQFl%)ϐ;n՘f#魓͗ﶅa5_@Mm籦gH@xu{ Gþx#taH!@j+_#Tn6_7 ø#^u5i\_@tFě !ا2v|9T 5CO@N2䡇(0T)޻^:^ۏE0HA:)nv04Ʊ@=l`BێvF;n8E$"F)Im"m|aZ򩖝X$nQ)7`<wQ 9 OBW/T#iDvO'- @ӊs¾ -̷(?yV*"R{=rR[q}NAx_ž`fpOnW]ܙ;i=9X{a=<bd<"=`"USu,,DId@Gޣ7 8o=9v`13ca!u'P =:KNw[b ?:LV6WȂBgu:x|>VjOP>VFs hS{8E6*:x$u+P;yNxnr#@h4k >{,mٲdAKBSt?/M@ bdɪ Y12(fG5W6xua>/D/HL8/RnW7ql% E6 Gug|ݹi@x!2/o=^V/0'|y7+/vj$>Mmu@|N"<"j2m$ ߓ[5~Z \Vb b h./v$K3wښDwH*cpJ|2F2Sh | D>u JڏͰS)0%2"-cz3dd2@3,<!3v㎍>"1X hsph6>^[gh{"5+n+`H_Ŕ7G&LXm6a> 6ۿ;~*? =2')5!C&M$or_>J6 fV-+QDuv^RK9mpO(^}Aa`,P;x)UyNLDxRbd*)dS<%Nq? g+)U{ WsO(0=٢~#ln 0RMtW`%t_9YKX w0w s}.8xE!]b 2g,ee2@@opE78tbm{weIu_͚f pyxnPC両'@Hź@e;S6|+Nu/ɇLt~CI ]5lWy@ٽ9Ae[?5?:`Gs`N bB]Tm><{f`A oXȌsК},TR7-mwC,:.%k-^9iI7 aָ.Er 1llhQg̓'!j65r^>䟊 +!=̟ gKكp0Dޭj󷇎 pvCH,>tKk}zlnpe*..KCbZ|#|nHpyt[o..5G*:.OHH?ӿɅJrvJѢ_~0G=O^Io%|&-bP1}jjap> 0ծ~f}vP {0'H[! h7yezh`Q7w>J%;;lpUHAȘc.(GlN`N==ȥ([Z?-w)٣`3AwzVZ.FCY`go/}_&nv;.`;]Gq oB b^eb?tI$1#βu׎&CBЄR5}Iɽ .L}:X.6fD$H4jq5CX!dg5wpz8'۹C4V =З;j$yfUeSsgUѸ@L_DoyuI gmzĻCw!`u׍qsdx|,m.} WECscpG^1_)j,X{9%]8㼮s;_6eHr/W1/;s_M +j X&J@Y5y !1w! \AJ/^LRSIg-%!V^ zx/dnh+)@K xly=.".Lhm,>͋zR\>5``bCUU1Xގ Z֋Hv26q^߲O)>[1! NlK'+Χd9<-r:t@0oys5,rU?:69c]Zr8x-.ZDnkkL+ <{ hoT#xȲ{Z̼KSʇFɊ]9kGrޒW_׷lHc@%e8^Xn>ه>H9 3xo=KM=I@t;u">p~umXUtr]/)zju}?{@IJ @=7[׎t'Fwh#8s.dB-z,d\E)dL:bOtg'd7 sphZF&dVG%d[J^M$d"d$i*nXG d-#r d c c c c0tRNS$LxX/aOeIDATxv6a%%99ʙZmwonCJieحm]v[eޥ&9"zB#N86HV%+ նwؿ_)h{6|"Y-GooJR/sCdDWzJ5*_6j ~{Ŀ: @7.\_ /~ֶ/lQt?6.1k;-_* KkK*]ǒU~:@`%MN! )%0O?2V6鏈&okF+ M"勶`?kRNF LO @5F 0DYJ rmyΚzga^^:Oү,'A#6A;ܥh? =~?];n@<ߧMje.Jҟ+*`,ғG%E _LzE%] w@V Pο[ V+@|(οY V+@|(tQĂ7:}_ bx:ݚ+k?] @Wc?2W (ci?\bW?4_65BnB~? b@UR?@(9ްWuxk)?7/-0o@o~o(i2 ߍQ@?3£,y71x;Hm|U_ *^OL&,~/?w6wS@g|ટ?A*c)O>TK@W`}.1A XWwρ)VC4\ܻj]"I?6D7^Kf?grCVf'O*_Qa@¡|8{O0m8tL >S~\=Iÿ uC^ G/ pD|'h'j'+%b|=`ܧ~ K$tʧm>!4${/( @~z[4Bׅ~SV>qa$`_.P8 vncs%[͖NJ1/#1G}1ɗjq27H0ñ_@#+m5e[~cʏ~'멝1$/̧+|wo \X|`tEw%mE^ gc8cThG J0*7T7>֠SQw,&ܮ[XBiy8P11r͇7_pk_6C[lp5_П_ q#`=UDt|PDn6"^o}KF@?a;`fֳ9@ǵ{V_њ0K ^ɯ |l4׮9=RG^GX<?17[)o8'} VP^שݮʿzO8YnA/>Jn#G-yȒ( iKO(/p>??/ nos/Tnr Gg:@K^~jGg`{Ń ˃??80tw)W??@@PY^c,xy8o?PFu kpQA i" .`'ߐO@4I<{4v!U~EA>-@ Era[NB)UϞ3)ו1iTm @7SBz2=XNɋbi7vq }<[ vy'OXMs}%/l'/S9 :[E^bNTEߠ* oWzop9+M E~$O ^69 @iM^ѩgbIeYsڬD#+#AXfyhxN7ȥ_,ܘGݺO;lO٥!7nK1EKV˲ wiu_b-9ʥK4yw;7VbP @PД Ԕ4 MLClxNCCvi QL?? 񒆄 @Ӏ?;~Goo4o,a Wl]VPM'( Xh8ɝ>l ټ>)[x M!MY @r'EZ ;pe}`Sqrd, 99C*9fk%'f <-n 7iZT6ua+7clzPQj}fh(M@] 7/`&О%| 0)p{L?#"iy? >Osu=(?%UjR2<&] 㲿TFr@6Li?"c>>tZKXp%ADu;뿗-F9E4s}je=?SM/}@D 0!|[\ "x,7Kks眑g BQ0h[E^Gț`"F&2!~ <H7@E)cq\]r(,g7_Q3(* `%Rl==DA|SuH=7[ G ۼ2 %T:{zj; |jdTzzTk}7stvF Os4P @gC'wI2λ:-:7r qspao(q _ik]yS!r̟w`r$/yhs p89vBt@yq{TxOemf`Xp8vt/psaۑB E:ve>ažҬ +Y - 9vpo&H1ou}l*1DoFE*@xu̐\?K+#HWnH.O)/bV^5cխw_vNt[gk04p)*pc}T:{7i= ـ[o!)a~GKKT'4EOBJ1SYy}WB;@hv-FPX !%cT9+tHZ&a=_ǩB WK0E~&3XyvuPÝXZՒL󿏓`jHI&]c¡CA~þYm!)}5+ȗ)e0Y' 4~e-5f۔u/F/EZ,H00K`l Y;-f彧リI u0C s3V#@ pARxwF"b]]?kFt]`B RwxiUP+Tu@?k$")۷ ̗2| D~`΅֕jVw L jUP؄ pr(֦Xʏj0Lf)} {U#@UJl+;-(&Օ*ȵ3ص; \tn(Wpm> ٻe30b~ k@x|зGZM3Χ^ M5%m\_3z׺ 1kc<%̷'<5OJ@D4 8|?hvߗr mlͦ743z dmu0[ A /. }Ep+ϱ_/:T, @Mlm}?Ck7"h#*V:sv} 3yԾ̗RNkUU3&wV: OkkP ȍM{ QQxB}Pϳ0?xwۆ"T6sDX)<+Ð*m@x kyJwd"0g0?wU댈a2 J%9/&*cRr4Qc &"ߌvrTcAF,D'(mf$Nҿu Brҁ.SF(o1| yHHG@߾؛p^.H(t!Cm~eX8ɚ_|? zG֜So_.~ayA;=D.1|>?XLJsn}Yw lj_CbpAg?gn\&{$a>'tk<|D4mޯ+`n "kз' q};(Jt^tvE|[@i1 aMQ?f8cg@'a7NM.8Fk˘\ ~ q4o(~`>} qq0q x@hEY &P -3?1|3 `k ;%Ckx wm_w]kВV N%Y{` .e_l>3>|h y oTZn/v7+xTp80rOFz7B=0?ӋOSmУLm(zEo=O[ ۳<F_z4<}C6 x D0yuPn,)9_ &G=нM0i. _!J{Y/7!!W:eQ&Y( TU4_8= ־NιںJ. z?I>kH wsGk/b @ P\+n T5\Dc+ zk@H#lK0Ũ1{$06Q!Zq jeHC wE@W%C}S~szahJY ` l!/IA88_!,KawHec#XWv&.tqdyO?$L3}QOR/A/ypfl- 4. =œ/ p)<\y2A\fA =5%k3p<xY(. Ͽ)|6E"|OLJ%q̨sw4#ɩpPc0m1c2F՟+|{)B >Zz@'<Ы\#$f(RI|JPcP n̩>u \} _v a*7lIK<@@ )ͽpHc@7 bco2ed)n|_Mq(P,Nx>祩dPi5@:SOv 4@wu5)̘TTK B RԪg̗ZCGavX4bdqZUb||w7(eVTDxyJN#r @/(V:KuG(xKS]36݌ G:Q⟦V.S .P[@#@@D(Xo>&V .U]h $ j}[OG@GIDV8>GT:^XA OH67S~/ x~ k\̖U2u©f`pHĩ?`4;Q+#uh/UFQǫ~8 Ha_t#0g?X7~YK~F׃ݍJ$1a3a5[2a:!2Sk9aߕt#hߍɍ}8UGV!".!"$7-i fMt `e Rx@0<ߤC+Ζ f,kc,G.XuYJT?u YKdw[|AQvi2z#ÈHz|o}:|4'- Ң81 -5 PXڊM[w :!<yfǽ~aqlD[#-:+Mӎg&`vxiE},CU*R_>^S'l)a?w̞Ofavb><)-S٣ꇖ#Kmy}nwU06$0 xo@^sGg@_-;eS |.$ -xS|y1 `;|ʯc.q[/oW]"P@i?ݞ E>/k~q0B?/c 佱3p#=H\xP@tZ(bC0#VVoV~,vVL )qa+g@&n~ ?7(M?/+0~p_jT,Y#r6lsj`HxGzL1 j'2[[@_XM8_-M eD@t NWQ@vҿ|1_\F(lʝ@@Nx@pOd~үbUҿru lc*#43L3 xAlP#3~RЇ#mlH`&л .U^3Yןk|tI*>Yo@= @ J ZPRW??ثGhh|,EU"Y})|Y 1QB?0:G|lb{^sf(@Nop/U[aTpn<$[²#ύ,Qg$x 'o} Ƿ8oy"&?/ LyꀚfIs'#@HXu @x͈ҵ5oLx,x!U d.#DŽ%E>T\;H-<@_eX?h8T~T²ݟ+χ*|CR `K!@TjΔ7-B? -deEzJiQ[Wr ;% + 3Ďj'Ann- =V_ɥ?AR@Um%}@m9r raS".EꯒΤs"Um0&#̝4/p*!Ď~>bՏHfϹ#P=2Hr v۠P#P MV8GR< % F V{S;>89WXq#?7#q?^Mъr{F 5PacMO('q-@ ,㞪_@}٦{\p[^)xF4Ƅ2(Ľ+8^v'Hx|97u(bn駟%P >x6HhRUCq?8UCrP|pӰ(+eI%> 0\ HU[|@x}՟~ q@!i<ޯ| ~>ǭ6h2͘LP S7񂙀I@;a^owvp_ …~jZ@W4& 8|oHH_co[D)7=;e\ R_f6%fOƄl'`8eB鿿RaF~Hx hk^K\' K"q;e@O{X S@On*Xl)5ut؎@%]b<`\7?}hF v0x?Rx?L=`G N2 /j1XEaK&cHc1ӯ)ɊOJvG@h!#rn},_>2ֶ?7vqN!w1>-@E֡^{xM@G2vbOt&-]+.,I di𴲤n:d 4K+k<lک $t~g2Sb[< u_]/or|8bsPXUaW0JDRˀ$tGNjN ;q_ lU TE\-[1/+ ?PvD_.&5_#R_;q{AE:sxa5x],7լ0*@y5鋔q]`E.4Oa` /1@d$>ZG|&^ͺ: jDb6MJ]Y›`XC>^t]/j|@6Bc+; X`lq3_=#PD% 5j n]p|< =$AJǛ@8ps3[o 8ڕD_JÀeiZlc;/)&}~H6bxH믻m/mH{T+ꭑB>6d L< 2PzpX0b75/$`/K. =@iO$M0@DaD1&%IU~ՔBXGibe?2nPn3WV/AR iͼ~_hGѹCQH*>AMw!aHJF @4o 2F ݼQS~y{lMKuUr$ Va l02R'IIg;'m Q\=;<B;$%a@aa$0#6n؂odP+B3H|u%2_}.:֛wXZ%F mW &u]-JP#j @6ߖA?ݓkϵaS-1 ,UzRǔylb~8 ̥; ^<Gh@a 4CY_xXxx' T3^:;t}'kmd?sS|7~@ .b.F HƐ"`@Ŀ+G5}05m7'M/x7-(+F Ĵn:L}n?b - {tHK@QV ̓/X' tR:`cmosH^'a z"0bYӃ z|$47)TOR 10604tl^e7A|Jh%lҙ d3p8y7h:^@?1 OհT@, hzfc@|@xw&+@Ha Č%^\g@o?zHw>N#o"!V筿6"/,}@J1wOnJhWZ>c оӔuA mPtWAʥ|EмrL@4K(WSHrgǑ@q½Q샠J6|]:hAUQ?aCCmv t?1U98" dr]:oWx @@!y/6'K2w޸wE$*KpG H[?@%A#9A)#S`*#8(YN:2j`SFupԡ*+6_Y/I(%0*2;3#0t"9]{]eۿ#8d$h ~>]9ƈ r<07h 厪o)ʑ<=yr( h4ڴrCH|u4WJ@_F (m@pt!DtNJGſ&TkB ɱ@勵=7PyتkQT (a `63e^XJsAO)+ Rpz_s8\Kk')@m?S&K0P#F `QQ+XrOzT@M”}M \ PHK?$v9'R0PF!ubOp e|`#pz'j`QM@@W-Xډp2vWW' @NiOj O@@D` j柆B^FlN3H4|L{iM*@@@̳e .>Dr(HG #[6Ni0W`QfoK@?G懲p_];?Vo%`>+$&n_h_KUY1aqea87A{6gu| wJd5.{Lijwj> O`]0 %}]:Ђ6Y\;w#kV_<@Nnos:'Ǡ$VK!IMKz :%_RDŽ7 Mk`2@| m?Mpi͍@d?wCݱq_į|\` 9r}٭@mř0 o>H-_oaخF ڔR4{\0o 5lrwa> OZV,82$mS< pwC70'ha?1h cx7!Fq{y`~@\>$d_,0# 𔕻1 ֍@BH)\;ҠS_'Iu~ϗH_ `-Kݹ-3m8ˁre\ * J˶Ƌ_feC~dм10޼aeW5zcgy}z=3s@`io}f3??Qvr,(c p|X&и hjͿo@>stl*P7zkx^ہ#zmzSj= B.P R“9y8L*d`uٿm/m5p3\w4b;X Cbd՛ Kx2$/=ki?>;h ' `dY+ ?l"HfCnj @6@]\zA 4c:}l.y@$u&2=|WID9PR"NiJF?e8ֈyeh"_x!P( sh=WǿhVݯ7p3nA_ %EWx@"$ldj.krl:Skpi&kztW⹟ܮQ^$ A.P@¥++;aK q:7aY(]VW0Ȁ~;g>Mp9r1[QH@]Z%Mз;3&_&'mx} =r/Ol0( qWΏ0T Pԡ{2`r`2Pi[ 6*u GS+-~E7*kʏNjf >s@{ [,A/O' (UbR喬MldvdқEY PY}4^HeܢALFT./ ЉIwp9`nӶCר@)(Ox^/ +Yծёh`9MoL}&7 38"hi@>]D(7X$Odl# >v<H1pUnfn_OnZM$#ʦ2Mu74(6˲r8G;Y; +m5X Rh` vư^5<&"\6 $ސy&'j5h|N`nƒ@[>H +0R¿ PB@ h3p%;@LL֍ٔ}F@\YYЃmE{@{ m=;rG `L}0@/4xM6K%x HYwN[Ob+qpMf wr,5 /%f?I h,?^ad5aO53&ߖ d6rz>աnndUyڬ"RzS=@0`Ѡ:]>+(555+ů̞I*m|~؆32\twX?"|$d>D)*l$؇D`@3Tک>{|$- }wl)uT`iSn5_,򖁞`( ~6\_u^<?L!'怠sofZ%n!41I1)eF j@&[ir~ARméwxA\n}H(MC^v?I3n(e@ɼ dxQV)&zF) [XSު Xø\4$ O$rG /P?f PԦPD/ߕކeEI^nZ4X%;M: ə?><)@| h 7HUA4Ն> 'In5+UdKm%wCrƼHNRZ1:#& OkM?}l%` pNՃ0cm@_.47!3]&2( 2F,w8XA v$#UR>hLTpOrf >q0}|-u0; O»9 %pzW!jȁ<&@ J:.v-aX@5/k ;_+{15[#N==(dE($֥DwᚯM4G(p4]@:^sKWȿ1Z?|$`eҥ_^hxY߳E()}Y7 F6x#vO>`\T g40cNXdy`` n] n(fFYΖ/l77H_SE+F n%G)9F-ޮ]P~-_mG}eEXx#ގ@"8ܪ)oiRXs(+':!8ي, PP.m>9LDUN|Z6R#uY~,_BWy21CQnb#06HC8E*j?CgN#O:}j X[J1ٿF,PZe3B*.>P4m_GQf,?O?Pn?2%h2ge!@nf():5pe @5K)ȀM';a 6C g#7Lt5. UmF1t5 (rwbT16~@@B+WV@n>`g7yfy~>*к(i>-B\Nsߡ&b~): $=Banڿ/p5o2 枊.ìR^Y ]lޑq*cz+IC3O`*8 )@Ab47Ľ=T! LȞN@<}'x:=Sef<R>k#/Ptcq]#f\ 􃞀g L#? u9yg@FOA?|y q1񦑖@=囃RꇹLntQ_]aOS2 ''+' H?3Mf =-v*o;C瑆V q,cut4`BQ&O' HHW #>q` *6R.e((`*LgOEU㽼$):UTc3GQbk'EC~`136{u@tG@E@+̛†5R =s Hyߐ=wRPP*,K12Nud;)24k@6j}Y?}`kjCԥ_n3~XsN18(Yԋ|@5@oK u/ V/hD`~0;\-mݻ﬏ dBnpO@m =9bݶ 51AVyaŴ=~װxg7e~bI6/0oX`F6k`[@B%4wFCЯ HLs3)4Qj`"4J8XUƛ/XGL^},ܮ`>}<F! P,ŠH_0"ߪo3 0mr^3|"0f<VH9j0ZoR:fj9 |WV,8YP> pSgD&G7r0av6Yp8uNhܘFZ@RA3%Z齠͚0pe9xA3P_'S^c `zm1/R x" a, x>x,Onф08q?4+鵼07Fa/p)"z&zZ _17x棹=Ώ'E<HC6=gfnf>6e $aS@h 7DfpWs՞#K!lsǓǂiWǀW[zz8t;@h&IxqB2/4.mliYZNi4O:ˢ1tQ)j!(-bMP40 ,iG5_xna雁h!Lf8deHG}G'}a 1ld@M4T_@U@hYܤiʷ.UrI@INF=Q] #ee t5@LYڬ h\bҝԖi2I&}zPYVҌm K)@qӓ|*%l^q)aIR s ּ 'O.d>:q ;9eO j!n/0~pY#$m>7Y`Rs O2a0AUCٝ=S~][Eh|e}ԗвm,$`fO'(|hYex9$H1S`h@bx66*("[\ڦeq7`?B3"O@fopVH΋Rmp+2}@+mNH?B'\ji#qQ3 ζ ܥ[oʈ< \ f=R YO44O}qU[ܓNf{= c38t"~?ϵט8F!h, e#XҖC`UU}w2i/,O\j? a2^mOGo\D8nv w)0H,O8qkS[Yo!f/҃!? .&"˸~+B68xXƤ׏S *HPf<h:8с**ÊpHK 12i>= tVΖ'~Bћ'Gw)ӞfQmڗȸz'6_%e0(fO 0hf^l P?D e'b+r'kUU_p"4NmG8Ց vq Pdkf䍛-~oZq"0A;gg7+p 2@}fMxBefV34Q3m تd :B;pW&(ITߌS> Qfe tOWMƕE~@IstD` b "}4Hm@iHNr37XSX8>3=WʫZ ^/N*0Oi[`S;v[v'Lƿz*&]kO۲؎I* [=zI\W vt1i;ʙO*. /}f.I7[@h[_ ٽ+٘el\pNHBc;psܳ[:tƫ [A(m}- @KWN:P |4![5d˸xS0sGnE}|h'.U*v~F>*cէMݬ\,cͫ&WKի y6vWS[.^? W6KvPfeOB'z܊F $k@F>8ia rʛKߊlBXC\PtpȂzսAí[eW 80؀]3bZL[pPw.rׯ\,D[WozIKΩ}@p[ (L* ㆫ4 x kksXUږO@JNcy%@ fYtā2 3}6vU2"&~ZlzGh@՛Ddd _z#P@0 '|HqBIWYpj􀢶0M#׎ rR *E'^'#>]_Ou59ʎlzZ- >9zUoEM1klяwXg0&?Ֆ8kۺg.ܿ)g3+awj8~\r?Qq.j^SO9^!4Do<Ƌ9%(GYxo7ݨϳ^ur@c*1H l3#yX}k=^m?HMTŐQ푂=iV N?585(;h= 0qqAD8@eGXi~9*Umr/VdgUxV;q %/VC~EVu0RMVC',lE_B _H@_뮀eu36T¿7SP ;kfQY@cP>Ztr܇כ ;Kį 6$Z?lcPƉ@͢p,*Ċk<!Ԣuz@hHH@5ݭ2 %`x꧝%k-TLx`r*K* 9s 0~[0 }}(@4ZY+6[a%.mh8KC mZ eQ7, tS.h1p#4H3Ӗt@m\:eUTVWVwr, -@n%Wԇ4'_rqW 8ʿ][,0 YA~WYJ CG~~Q hO7a`ſ:f!ѹ4_H?meu&+xq<6As־(@< _3Ζϥ 6n@ ]9jDwRGeU 4bqob < ĉ|E(: z#PLJmrLm|Ih9JO@Sa_ yz`Vjds"/XEՙaUkv7]4IAYC|`/Twz2"j 6zaIo6> İ Q*mۡ*vs#dV> : 0ȗUēſ*[m9 eP_#1{}%^@,lƞ0W.zn\O@$=&UΈ jYY-5`s{H/ců_Obφj|`Z))@^2HNJmҒpMci $)/\cUWwW! e*I_4%j3aSE ' = Ǵ*W>@b RM 4 C )Y'SLuO3+7jUqAOpMJ*dH0M/xmxeK; @}P.uZD:@5G2@.|Å *0T;9U UC< ׿Q~-7@: ;uLǑ"}YHX$C*R}릮~.跿NW4rު$S >/Mwb1Pwx*rѰ k_:59$v)x_R!rg ԫAGF oh}URW}LUd'zJW r•aR1SF6)ȰPiqAR"f|).魋; (6)Wn8<DI ^<_ZZELoޑMin E~ySU`ڨ9AH_cթ#wLQ$ `굯n- 0= +(ﻧ{Tm=-Aە2o0#lNh@n8|ָUr_"(%{u9"M=ۈl27#; uXE JV#p *ʢ.3 N'D^zMпQ1]2NAl_5$2ULB.TkxQe l^Cֿ y*kƝ+Y(k`Lޅ E$=(ǩhg!:[Q2sѹ 9zq*iu&a_PPk?vDIx \BSxCj{װw?du@pėfx>f@Vr yKZ5. <#~0a#@Ws=(t(2PKs@_Q4qLH;5,,C(g @}| / }],p#@o;Z$rUߊ`Vz;Џ!iz/@"dw r[jOG0VN chV~(8BhM$W4d yștSm?mk?`t&BJcڗ{+-^Fe >9 t1]6Un;<ìQ*`=TCkN?y!: -h#$|ė_[]?* q_<a:Sh6PS_̤' xf`5g?|$M54gfjOh:|hG,ipsx@2T-L3:dy* Tk!4`1 m. W2+2P9 =C#kfcp/\yK5& 'Z9JPW5P5!@5hkAX@N"͒hbEcN ڌnM܈)6oE2ʙihHl{ @/ m3|$7O њp*AK v T?^<_UHrRKtG瀀@"<P׉ Ӎ0f{Rb-YFv4su W ;@ APK 2mŸO>9k&3s>o=%wLLqr7vf {@mtđt](~v%11k??cx\ o @4' @B@ks'2YES=(|"ԟֿdo6̧s@<yke7R35`i BEƻ]7=YO/_ɴ=yMԴ`i ] ""U}^UFx&T.W< ԟ^ʪ gu }N:ei_gZ~D(m@*D^,çTc Y7i'yy0~COQ/>)OA^@IL. of?k\7|l?Ee6Ӱe\TԶP|C@;E#&`zt;-W*` cR_'<o^.яB饯k vl$<3U `gm,qcY@N=dju^?{3shI?Zc-"9|v~X[N ;<<7u>$•fJ3?EP a A`o1' ~+ xW!>05qU&vxZIsc(R:_,];M4fDUcT~~Q?O&Ƈ#PH >ԍ!SYǔ];h"Iw' &`vc^NEK6]? F%g @Dj: 22|^?># ˘1FΫgCXN?iw 4 ?' @u\5 |d[; @y0㻤D`XFG[H7?1ak "~^ OpD[t6 46q8>_nL[:Qb @>0rTP}[fz('ҙ?{c /T?G[u]=v #,)P<[`0ƅZ{[:oe_~4F<$z @s@|x0d/~3` {Z{W,~&ka3tBn3 ]9j{@9/7a\#g q䑄]Fq/;}&vn=/>Tq9 >|P.яǓ>=z?k`,ȳR&-Gp\ of9( ߜ(jsDžflvcm0ZYdl)Rj{3p]dZjdza<'=7=9`aυᘾE8z.mk?+S U @t`8eHct je qo~'%ğr)x' `[*yͨfWJ-asoN`7m`J3dP)jj64HϚ1#Q LJv`Q'1o'0>sv@GL%%;ZΆQ #51f0 0<0(, Gy#Ⱦ򤄎?Q[X q}XU< eGDT~+C9џ%DLcRaPd[OJc3 后3-D1@כc3?!kΔovc},԰Jc3bQ)Tw#"o7 ,!?& í+ O)>T?y9#dN{}gP!fD?(SYQ>+V `P`HIb<T-v$d{Wv2"+)YruV`\s@@zC "%DGĝwA:P:Z^c &qa,";"gtuB/ozlj!JO_@Ƨ~?f?t,x=[&= S>`F:4>BENG Ll_#lR8tAEu4j֟ >$&,|Zެ|E^¿6hf6@ cP)؛ mF8*b43(1Ե}Ki nzgx{|`.%*1\6%r¢Șj+6ֆm/K.-Ê4O1@ %,;_haʿd"hhj,xm{a{X[2 -ؙG6}+R?mr~]z|Y{ P|4;!7w; RVrIMZ_ւzZ~A |Ѻӵى6}ԍN2R6+f`ۀp3wHw&mC3)+dnwCB{n$9SMLBP uM}Yql@Z$p"~; X~T!w 빚3} 6ͩmY{w5b+bVngA}^q ˢ/a"ug]}ٷ}CW@|nq_R<I)w`-@6 X+7;2T(͘J k;GN,*?#"f'e/"W,f99eScS"B,?)CyHsȚ蹨K@m\R֑s֏~'"U?A"@33/#5 T\*Sλ#7)+qRnRœc z`,pѕz#?`vk{gsIv}fƛolȀ `Z_Щ'mɵ﴿uExHSz #V!)/=-ҺYs&1ߺ3N i/` \E[zoV12n>/VᙟOG?==T%B K#݌Ӧ\q5kh~,MtG DukG߷}sߴ6i)JkZLیcR,aP# uPඇԢ rs!all9"m>ԣ :G76NP/ay,x0 _y3x1(UG7d-@_?忒)z"|^ |O07$ӆH`K5Ι@㣳!͹x/*_|͠d4 r@Э 2t@8nbcjU"j"gWӻom;Q]d{\p8V$B(`ʥ8BbpXAn$p:*U/|u+;)o}gbp Or폧Ӧm`()|59 d;퀨.Z8 H|Cp2i{6ֿoa u P鴾T(C(A_χi3h=ċ@$,<d9h)> X_ks/wtb+ `{Ό$R6%.ExAշʷ~~NE+P+!4A?\[lOl+GB1Fpո)$u>,h*5Ni^Ey_n/Gt>%R[gńW&]~ )Hp3Ƈ2ty0a'0Yo5Nv| *Jx5]x^$GN ,b9sQ85q%d >x-Ʀ:2F@W|;y㹇 \5uTfɷ(]LLB)@8`xVj u ҵ]xM4;BΕNKp&f`0R%@PEult] 1VnUEq( KZ䚀p %txBcs~3Y̹g7&لWi Wt!|6V4'a@ܬJKMќɹ<;W쥟= oS~zռKEKE GCYJ&Nj:*& _0$xY݅re >E-|xHl`W ]F@^܅l3AlT5.};m)'DivJMJ>յ(^|Yǂ8L` X#iG?|~&l׊W(?_5ܛɽL 6'355)~YLhf˽jF["AGD+rRDGNwHf 5aYlڦp O~GwrzT4/F$jDOTL5,OST Xx 5>C\k{Zy)(jRip!`sŅhI4,Z;}սF[<2Egpv9BrV (Js{@ҹZilX|%xnqQtu &ʮlԥ`D)cUlmpcYc\ƮԈ.tFe%r.`hD|F mA\Kus"%C]sya׻^9t.5~$(<sqk5' նJʋ$/O팟B'O p09i[G*xdEpO 8<x6\P> DC}|+K>;&>I ki77bwp}1R ΒW۽ZyKwü\gE~,K1yACgſHc! 0_?jA{,.̡an LahyµǥNg\tHޅÑ-Cjg ZgnrƗxynnV3?SV hvG&_[ΥןFxw?|:O?&fj>3Im hR B/]ZB}T?7kSk/b@ 4Zr~iH@Bu {5D%urY+YL _O{3Fi[sn8qqrIѣdrD:~DZC{ ѹm[Ͽ;]wMӼ:H,泬 :^.lC8j,F! ʪÀVV9a'+kG#+sa1} qAQV7{($0:yHPAdmhAP<Sg'S@&y#`$49!`,`G >]Y{ uNWp2rp׋ٶqG=]|[|gsCnqhn@@ &Uz _|2`2`2`2`2`H 8@`]xY8XsX-t47Tnte9SF >f?`S~pDbŁ矿(r0p\6/f@h(?ۀ]3c9 !'C>`|.`.;vI;@ عB+s"8>ke'_ۿgoP5Pտz0: Cp看W?Nzt6˵R"ӔfY <}DOR%XG@csnH5^lػȕ6f)QUr{JQ[)VuG@d< 1z s @>W湈>ݹB _A^Zttʳ%U_.)@c4@!3Ko͞_ `^Za5qjر[†#kzJ| wO[ս)_IMa__*H PfC#.]0.(|#͡oHMVnzYwO)WW?Z{ÞXPc%/[ dM'<'x }N_ m0$_ڮ v;8hlk?(3Z;Ox[#50?a(5[Z }{g_FpZ W%>o1? Ш3-pw Q>A_xƁcTjl igL<[or'E?rkmb~5P wĔZ/lΆICCbAE@!`P$À`uS hE!?0J.bAga?T_06_fZi:!pNK 36JBZGD . ~VXo &';A#`gp> LKYQ@gp$w2njL7;f1:[Aq,gٛYQF-(-b~=(6 Z$LFq~=?a{~w&YM.|v$0V(m/5tSÌY?9ȊXwBj~+PLq@q6=U4hu ʞ࿘ߵ 1|B8e M(wu~%82~ `e =k-ȆOU|ci@0}<MhOw~NR >J;)m^qOox?!p 2.Ci5<ǜ^qnbctzh66 8 S ? C+)@B}6Vg~VeIYr>I8@Eb0(1. b~! QZ[3 _ŏKw "n_Ze/`/t`j7$6r_=T;ƻ;K ׊ $Ģ(^{c~KwŝGJx:%)duOIJNS-PS(^DzŨ/<@$9`,O@es1g̬Eg؏!os}5}@T ˿L#ko5XIpqVES--BP_&``8.C|ycYP?'ӿSOLiUϏwB P??o2`_ LPSb`\L__sp)Wg @ -1_j`/T &V}p sAHGS^kd%/kd/bCX9RIJ~Pz?M+>]pzm3 WCrzZӕwRlzVz7 &@, B So ¿ `XoSV@\/vz!6M|e@LA[ ~7d{B.`~ lI@SA'h!q?C` B@S?8%@TýicOo Cⱬzm4dsſp=y E cp *-@@?!+8Gj@[Bҟ&8Ձ^1@$'j" Bp.D=-Q/7DVzOOo s@s@_SbO9/umV ?ڏP.v$kp,6mpʬI@Vc0IZEubxbIKo0 ? =3U\VjYt= s>8 q?^/\u(] c {7 . IJۓ~.a!D.[@v7=Ai> S@u K9pI`?#&`R=? `_Fz@0`-&e?Tw^0Im@P7G;4 m[2tI ?>y fN~hl=z-k8r?>b*,00!S38㣿=8L~kEJ4m?7hGUlpT{y}8Ѐu84`7Gxn>Q`P@pwc- v?> W ]8u3?qꗾ~ Q_D-}?@ʵGǷ5<V꿣6,.P?\RiC b$P5_+b T`F^l@riNx!>\ً2YZ̀}dV_(}0ݧ뷧CDgL@;~t OeX'rRlv:x.T>AAʹ'??E}({ ZPJͼ{՟R7]+!+JȷO/]E'IENDB`XzG:statusC200Lcontent-typeIimage/pngMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthE43934YPNG IHDRH۱PLTEMuEo= j9eKtQ+}a8eY7coYeBiJb6ebC5e3e<oDt1e/d?s3l_D-d{e+dM8C0|[E)d`M:svf<'w'd(k%dtg5!sVG#dYG"d d!i)n.$rph crh cf c,$r coi cPIDATx>ozDvSVu7A(R丬B_es/__{Pף)fi<s^ _tYߔ_eַWX:o ӑPc%ybȞ umA?_gɰ YK~ekY7+ɿ6(H * t[qYYoBE,Sr6G??[MER+)럚@>-NKHd|gP`.;"""lXQ[i %NJ86b9z:-Y)ǡc*H߸m]uZB"0Ty'*rϭk7KuCwddG*. d?QĚ +@dMo y. y'1dգ0G]:]؈CwdFpz:߬[}%ѿ+N'2Ġ݉b \ ~xpfm]u:8HA(XŘ_ۺ "/F1'cJKxoU DC3:} *źN z (h%6?^b][kրz'߶[:]bo5ŰO=ioY'dIF,kQA_JDz{G?:JlN_G3$^%GieݕnuzV~wWQę?ۺ*ě0a`U?G'?Ϗm]u:_3u c!@m]u"MEZ$l1ۺ\ZDe~oJh MZUʳ-?uinœ@krAƟ8[Wn&9xC3tj`xmaoŠkϭ]QweI=bݳ9V\O;@?>uu=0V(-s FZ.ϧ:-;Q$@f-џOm]uZw<;͢oj_[%w`)[։ `5F;su7LܺN˛0۸ [2o:y>m]uMx}+.@1^Ea 0}nTEۺrD/o( ߒPyoʭh§ǭE\6!>קȺuMϢ~~&|oʬ5Rc ɷd4$jNMֺ hvN78n(d"?* n"+s?-/k΢+N+@׽(~,S[W`aRbAYto몬)̒ϑ1Ȭ֕Y+zȝŹx!,:uUiw':e0ѩNpGllލbPð{2ˣ~Om]u:/Oבgn(j;q/m]uzȌD+bGe/V[+.XNm]uzy^'PjI/ۺ,<05b^?,S[W`g`[3(R>nƜEʩ>u֡+(1XYq_}oʬ'{g8PloOw\< wه*d-,TDXB02X ɫ -~uXλ>:wx)=j0bwyф놹 /'/c!Ww]) =:kK3$ޥ:9$(cBý7;u\4RN=4 '#|x%D`ՀF_KtO7u:4规R2ݴ> bG]C"R`z^զjzOcu N:\FϮіsUͷ6.\uWD{m667skwdұw3 -If{:O p]{L).= xׅ@"i4*"y47lG67IE^yƻ.\;ɺ#x)9{nhe ZP<.\7L뷕Uags<UpxaƭAmUO9F"~d?~ccCC%oϒ>Rd_ OTyx@u &R۱ fЖӫki/?^q~ȣ?7#5d?~2i{9y<̦[aۺޮ; S a:%t&2E=+Uz?`JG4@g6sӒUUNN`?RR\dJ XTg#u4ԫ/d+Q論Xipo&,07t/Gpݬ 7;[i :fp@ŞuuXḽ{į{{vqݞt_Ym|'\7MH/(b#+ usohN>vv׮ C뀜v>bẙ@|uD+c_Gky.ۡYw3;& I R#lR.;S5Xa| \7QP0_͟9!~`\? MoOԓҿK#`lSwi^F`trY:@i\ҡMʿq~:I*ְ5$Y{vVctw8?̹Y];^*v5c *%cHS w1~e \3o,up:vrp:.~N_^Zk*\kY%81"˲q'\7u9e}Y|[x= eN c-rp6.k}]-&6厉cp' c/~ǽ.\;bVj_Di>_nϋpARP^B:&]z9ןKn߻ v@-c-:* bׅN"@yDKHL?^3opx;XԨA>E)uv`X q,,BX#nzA~~}3u:uLͳvYv'e";_ʇNJ#eݐ&SAF :~ DD5o8z1YC bΆޟS^GY枻:^yU֏6M'p=-RV`vE \7zoe7c{@ .\9:@0jBl)P`ѐsp>1r:wħjg)gio3Vgu)s V)Ӷq=Vֿ @e :cXqkqGY_2Nʘ\XcLsJ0 @?dGf:y, `>{ZjRQ8 %yeJ &},i-zt`{@=~h-և%5nubmX~w5խZזryZuauK_   _\@@@@@@Tgу0u<d ;PJ9ŧ|zZ[k}(gzkLÞsJ ) z+>!CN I9ۯVv'!',CX*m)X0j| o KV's!b #V#;bٲzͬ2h sQ9 %ա҇^9B=XPX! j;X _Yc((Fy .D"HK@F:X /Oan,lf#h>X+Lq,#V4 [2-(iVBʸ-SXH-cTǍJ,ehAP#/53/G j 6/g 6^aL6hBP%2G?S^=C.E|?ʟoD;L8Sl9x( Δ{{sohPJ Nel|,wHbDŧwf\ra?(@Vg)6d{ (@4z7zGO.frV jXx][M!&рj̟6[±|Dv<}KͽWLkpJ]=O FR7>`?!Xw\l(DN-5LPY`J ߺ^0_yZ{U[MK0w\-NI[jv|`v&U Ϫ H%ofBy, 9(nf&FP[jv|kݬ9)`,N(5oy; 3Z }6;JyǙ/(|% z)"gJOR2mm8`-f$l{̛WT2u伡oy〿~d=kю, aP) R/^DT P?ʬmcȱ:cΠ(MfG]44kqIi-0^OVAdJ%|Wz5sBJhI`D ^v/[9M 9x6z˕g,iOfF1 ,vR'w hoK ؔDK?{+߳gG2+׷_+}.c %M$3wh ^Д)%S 3dY^<tz 3vbX0q3c}|TOSo/Wd)_ފ=jQ=o?^J NpoF̟ݦ|>>cv 0`Ym[菀}[p F??|lTp sAwU!%\ڬ`\\os;|W1h.3vu `;>(TnZRVѳ@f_IrOUC[$ =Y7.J kKgg߆ XVc@x @A .|^Nxf[))?ϹY `R.ډ*‚p;l}>@HX) @#0;e `~qj;?kvN8咬@YbhN{XG_m@zxN7b@w~Dh xҼ]O <I$gcBQ 뿌ȶ/+:!3# (@ZQCt& 8tv>n^Jx{;~W<G~?/ya\(ȾN,T&r,B/xc2>L} Ukgo9Kv~|ЁmJ ^[ jp7 f] @U1\!]]IݦI+`8 A8`opڧ 0~y?fn~ V 9{„jZ> A "A<KRd Ʒg9~ x$"9gS@M@S@e8xr {DzU຀,_&:3]9LtYwݷA1.`TʙG;O< )VG @X @`ِEv>zr^v0_88qcg @/' Vc۷Hb*׏2<h6qKH,K>(}Т_Jˁ^7;#^@vc) \F u,jY6w AG>_oѽ=5gX/?mGK]^uϓK2_NY;p#|A@sBBc{+٫ΣAn'9g/+ _'Q%a8` /? @8(/}(TwPr5 cX c?|/"/L]oqxCWj4@^( gzFmdD7@DqF#c#i{q*I-)=#)M"P8 )t@l@ZaDnVń WȨ&W v/Ie Ltd0ϗ˪;&P 8\w(O!!t} \6`@~+D"|!Puqt2o$uDjG8 l,l>ԯw+^O5,9p86"%m@?xuIMs8a _gCB_WQz-@Zpeyd"򠼸VW)I{wَ8m䃮?x~\B\vt)l# DοnZbm2|FwCM1߬(⩿Llqh*@pfA_$nM/&" znN qWpr/+k߬<2pi (hݦ]h.èP?di.&}<MVA8YF8JWxS&8q( ײ$˼p~q_ J5Z E kשS?OHZ5Wp2s^?(r%ת@_e8<9MyEK BȁX`C rlZeSgڿjpFKKM@*Wz157@, (ޛ&y}_F0forS$<254p@b%Ƨѩ_̜#E2c]z4yq `CS(|?\?Oc|ixvqƣ)rg)<Ӻp,uEYND/?Y?py˘~*z' _Zr t=uwXX;t`[7|7? Ý3"@&_w6t-oK p__fI>N1hWl1KML 0zc@y[o(ʟ8y;MS^~_UxF*.~^(k-1˰N_gH:=7ڻ0<Ƌe\#`JU^C6ݞfRu\?ХWy-r!ȧ ]gs@h@nMyJ8Q]co|MT5sc8.Nܥel(& 0t^m!Żtg'5J(5h}1@ۂ:#< i* KY/E֮qEC`&@4DG"X:< dD`=C7c" , A!@@ ,[>u>E6n':l{.l.Wwq-s@5ekr1DkqRB(8nVP6]lB}}lu p_<@.[x 4@ OuJk\_ 4 nM`N?uh\?8Yí- kvCCwp @Z@7o_] mS?>.OR#@ ϶,2%| `P\WK{AK]oK!G@P׏@g2xx;XTmJC8;|ǿKB w p5RC]YXֿSQ%< p (Yi͆I9ˣ n7X|xُ&bqm[#ek+_ }po+A`L@>jb V H澆^(Φt,;Dp@fF[z'tZ#ky耸$_C^u|G] Y8R? +. |mso\? DL)|%@%b#V2I%˩>#a 9mVqmRUv}@&NS2 `WuLyn4@'u\k׏W6P1پg u#v-|')gIv;`Gj9?RK K`mul3@9 z\M D}SCk>h?NpC'|+p"N_D'( 7if>W-A`p (WoOaq坊&<ɕWNy;PZ?~ȃ[P~s0[+Q\0203<(rz32@L̠i SDS(2RCWlؤ <[@,t\0ZX Qf9s@gL==T./S6Ё{am[)?$c 8-2qo?[9"G QjooPfMoS_뿻6X9,ep-2@l~ QHOgE}p ^ddmܿ~NyD"otEzծp`v-)ns 'F4&|@; 8]7jB|@e~G >xVehoe+x?o#9Z J+K8,Ͼ1#?>CKܿduJ]V@)@xMndG[{Gy',17sںp 0!~zb+  l&/mj+;:zGQ!XPk&qXH?uI҇$)pWv`_>"Q$?ۉN~-ØC)b? M8 RŜf^{@3'^S`!hvw˜70k I2 |Xsu@-~#Ï+'en:@@W յ9W `1- 9~We}FU 8V@d tK ?-P`3o±\ TvHn < W26bM@l 29 ^-@? 3;x񿍳@*B~7x1 y (plzY?+\[jgoZf A``F0)6; dO9?S翟zLja~c9N+ wNRJ"=Z kK|9NS*o[?@{ۑIh`y`="C{j|`^9'g/9as|,}vcp"_ $C plFJ']kً%v<^uD5ڹbA 2.[Rc[A 2hqqz"6tG })(hQ,jMXDl#@zYW ~1P P M I>g *QӋs)%$MMu*35t'/[ i @De2dt w]u@\St@Fe,x2|Ɩ,3[m_VK;"C/Rr h%@$ɍ{nYGRdhmeeŢX < c$Q)0 ۯ @lK @fo.6A0qOW 0Xo袡>`+@j#_(H|HW=._ }BoSp+o .<+ -CU=m@J)?^9}s'Hc ^?j^wZi)L p-H93#Û_E T\?@}Sz OQİ-~[p=lb˚3m7](w?&DJ\j Y! O % UI_/G'dO}&UQBB:khzV,.֍E#-'b>ix/|]Ӄ%Dn.t\UU߁ TПuE9BeA Y]"kQ[Nk9ɖ[:Ӂ+ H¥-գg'@}!%w=8/p1JC!17OG?{Mx=`m'eW&O $Ge@I)ߖtGA >{%Wq`^TvO@Ca~e/BS-32H<)]bHϬC6@ 8 @[6$- #0怜 Cڐ)KX@J9|pK<5݌R6. o .R!"> + MY+nR[_``# ؅t]lbָuc?NWF q`m 3=BCB}h2@D ezƬѸ}@efF Zff/s>D@Hq>}#F@K24Jle_Z8JK>C&x *]vq7a~@j?NqlaxR7pڼk2rF$DqLdpПP Y8 ~h DA S>^t_j|`a> }!'ToKc_@5Uv ݟPbS޵) /C{9;au_~>J:@{Yo<(ţ@Ղ@uNz @2_P?0Ak0+j[eW:CͲVА^p ͡ϼW:P;xqg4@j!TXWMp?@w45@B?#J;iI.r{qQ%@P0rrYFiЄ@j4(7T2Բq)r Ö|԰-gG `9 r,"W}X2h, HU-޹o;j`.T}Q L++* @|n% _ᙠMqRpϕ\1:mw@R_@@i[@V=l |j'Z'n BPN`0-<]?# ;Y_eQak@Ik-4 jjs@@00 !#;9YK70 g`(zf!`KF`K P$ ~2$Np#pNf=|s|HVu B@g0K.<LJ08ׁ]ekԇ5RwZ @= & P:>gf{e@]ݝkO m` Zhp_Z0 x#XafYZ4x#`Oae@|#P8\ lp%?,xQK w4b=oM~'媦0 @#801tfY.@ |#R!?L,6{Ϳz[y|7 j;+*W{M@h3$Vg _<ӱWO@u0?@e<{x@@/~yY5m=̿6 oaavQw5} m͐a@R}#*gB\/o[s>` Vl=vuHCLgI@Rgwh e#ߘX4}\ v!zm&U?WhV=0ϳAw!.?Wa: 8(J63$Q ! $zoCSj' !9|)4; /O>RO6G #>~êx@SO`G3o,ʬCr لIS)]WX#~_Lo,Z?عasF&N@4;+lj>>+G{/L#VӲA0#/νD6iX+T~~NzhDZA f&}=(# sﲱ—;j7I%,.!=no@)G}7Cae> qBǶyŚb"/GR@WH>0jsxO0c+pe(LR( @b`|iae T#z+7zwԸSP)zRSc@ f,6: ;lr~b~s+@wL(l`>x'/ e׊a$0F`KEO'@F@d(N j>`~rhY>yƔ$;uTvmҠ*ıqe^h̻mvP( $@jrAi ƸȖa騆S@~o̕fQ%!J8OuyLԱrE@}| NF|:R mP@<z)xe4okjA@RF ؟!(Yӑ&`~٦n ؇V>|(A ‰lՉ0f!0@J,;:OuґAI$pU<SCڑP=ӈAw//?G;3U:N=Hw:c%0Z<!bLU!`kkuC`#@PxcMq|6}M4Uz<=0&@4@ '@ cCBzD#]o@ E6U>x#ptp8*yjWPn_˛񞂁sAAhA%O6K0;+ M(qpu#}s^K1E.>g7F qvp G@Y. %'|=r%7F`c e~] g=;w,,b}55J~r^Jwp i\%67F% en6"In@O[SPޭX$XNUC]<[ć" X/NNm > Mj R]o@p bI\߆UK" n@jPjSy؁`<?meq@5 I2~_s S$(+\ l^}n[:"D`%u`p:q^@>uGm#ި4~Pw2bٷt{X|Lj[+0͒q*گq0i&}t@9[01TGXi"TOiҁQ{Fas<;ށ}y׆Ld\OzigKJ-DϓܝDkaՠђq*\Yƺmr~=J3`@@F =_k[Uu8Y1 t5Ι|i[*w0iaMLoN:Xg[ ~8.|@FF qCH/h7yP@׍@@;}LΘ0eac.lk1`ԍho e1.\hڸgZLeyUTW ִOW\vK)7i1>% T \b r }/{$cA;xK;GnUo >8 ԗ`M l "yb6=xamvb4Ӌh`6a> `'>gn}{WPl#ۀ7& Uot#h=> yY"AqAGMGn9.lz@ qF>.Ȏ 0~؍K>hoZp;<r%ob0Ra#N\@-h\vp|0Ovk@.Tlu"s1^OjnNc'R/7ăk> |P;3 DA nB@V - (ӁH(X]_o m΅A!a/CA6!7yg(΃\REme/3Ml7tTDzY^Iĝ MKlp%z_},Wi„8fԭa5w])IUou6@q{pna{ꉮ.d:TO{LLcjz%_k|:#;u/39uw^~YI>QwpS[pJ*JV&=!2]tLM g\&8#Ȕ< VH9}B@jT0ލGSD+P=^2wei'@q!,4^: P*> H6a< H#jUCH}K>E2)bTcc\zePPP|rC ^, g3W ~p 2TLEA MTp}"XY7kj|\?#bjՕ~P}sl7#2WwTkJvk!z<Ҩ@#q 4cPRK%8*K5}l'!?V9ttpNYQ,M;-bϞ @pa@jyU1Vm@ ߩ X? @':uea \x=Vz=? })=X$j }1P8*4兿]@b EZ 0b/ ތqFl-0J<C&( >@qx.zGs$db tۨLJA pz8F/F.]C`֕K}z\Ra j?|lPTD0i J5( `v2vPv9:kU^ ÅnP)@ v@a4E vPnJ UX+UK" 84 $$H0NPeG oJȓ@{ F`:ۇg8=pjMhu>=r>.LZ2H:88?a\Ӡo @젔Isu2_ BX:MmAX~)o"uQe}aq\OWᖌ+ABe:/ ^ٿQPpݷo%t|(/A84!/'A1ل e/XB|9 D1\\,n@SN6F;X;˙S/ Z~jEۣ5^d(pp_NjPt2K stX`_@G!99Zdɣq˂SHh2D><2-f~y΋< v`a+PQR84cR_pS 2<6C/%?3d)]a!A _: Cbj38"V Q Hƕ^K+-> f`fךF` ~p gd/W(c6k=GAۊ꬗bfz]}l)@* %Hi'b#9aʍt`ht ė,xς(kw|@x/LUM), ]} ^`TT b@Ɖ3@@> kx.Ӂ 7 ȩM5AԠ@2z obi@/+@J> (L #N09Q,@4R?X c.VPّts2 ~ }nL#$4ka 9N\'@)O@eQ` `w@ Ȍ1Y c+oPF2Fkn66`< $?v.[*_9r[eܒ; s 7IŸ@3L&(*} nAqV87gPo:]ob i!.0|{XxlXvF#0,LGNJAy?}=h, q t|1RzN?O̶e0ʥ3+pc֪ŔMftgnﲌN@1A?'2ыu2[&䵞F^IEWzhEu@\:_Mm[OzPٲs|{in>jgPOJ4qjZ^8"҉L0`Fr5 nV@;v[4 bDEPPapbm 6 /4 XnxNuM]ee]kSaq ooKv$`߄JQqNT /+TB6 eU |&EhHRɣ]ӓҌ7|a~"qJ RYXզJyOy#+-ϸX&)R$S8_79 s76i¸sVO%@8O'ضHw )GmG@F7hhm$|y.p,'b66 %Sf͟7QUA#PNYOS@'Tп } ha6d ގ N)Nmf}@m pbkvwh @~hρ,Z^ 6dEٛphoO0F uIVhi] AC~mRN qBz`'F CAzNzMpᦞbQZyX/{|Pm؄B9`ze7r@ZwJp ²ъd`#P< mF'XH\+`0xa{O` t5dD/4n7İ;0\*`@ $D ; Zͮ~Vy[7>tqN6NVPhZOjF Dudqt**Ap T"jt էơ.k@KZjeyix86!@& cuxwa qP[T㉥#FF0hLjWAl l l9~N @Z,K7h.s[DCx LG O;~6Ł<'|<7y5S<_ʚ#ʜqG4.l 3.p N^7? u?5pׁ< ݪ~<-RV[eU eưmC\L9X`"\:4طyH/11P^\ Bcv#0?\TFpĂD<,볙iKn{;ڪH󔧂@ G>rmkOCw# A>q`Aj6"@o2F#PɪH V@*|:ӣS}BC`LP̥9l@XVQ^ ZX9yu7/E#:M B$8(8!. ;v@=)Л4 u\8[_;l.q=o@q 5@0 [Uvr$ɏaNr=?(3ܜ݇J <@< u DcQ#Ӹv/}@U4Z>x7NF -uE/d\4h2")YAǀ}H"Ta~$؉3C,nr7n Q!֮V_b)nWL4&6G$\6tG3`巤 "n1Ga Gm1 Tn6uzgh@ɉL-{I)}Cpɫ?'\ 4Άiy,E]m;|LNO#0 ~ + jF Ӹ[;;F < T@a:a-c9Vfo٠xIL㭝0:Ӹmw8v!`#oK0L~}7lapaBX[^>f:_D}{Y8 ٭ף͟&],nE!@~ % ='Z 0 `tel :_sSrbH@ Ғ%$ ~/U=[.+(4C4̯g4AҸfK<s0q(Ώ?H|ŀzn/ lկi#'[xїZeV1GWV}j1[&z^B%a+Jm0VVxzUWn0_KqN1[&TX0}t"!Nx8m%ʰԁ0c$ϓ<֑`ﯥҸ 8G7:`p֯.Ak_Nm|6ldzhc0*^yõ~Ic5}_cY"^Z%fe7ӱ%Phs<@UWi;iy> '}-WVۿړ)e, \ѹfiC D^B6ov۸y5π96bRyW'YՑ*dg}GP{Djſ_U9)X[ʎc b:@Zm!O0@.6 9950@(c i@Na8 @^'Bc S,@Ε56t9z@b 5y=dq~~@ _n Iʀ,lj] |F؍@ > 0z4Ai X0 3.]l@j7졐a 0 0ƒ_S2?ijq[97a 0qqWV`}t=+_ePm?;"=p%} 50LKhKm#x70Рc{ u[ & N 0@{ mFz#k@_v@o6DRH@@40P V8: oa > 0f/S8ٸl F̗6lM: ' B@xl3Zdh 븣P! 2f'v'^ 璮@(j yMm{02O?Sxla4/qb[~ۅ `t߻|Ee Ŀӹ)XET: oa Î7 >(m=w+kLG6o_>`Iy ̟p`?:Pl\ Q Csx;Phڐ"'حil.6PxAj ɚq>y$$+'vAwX,j)R?d^=؃#޳"#Ŀcf ~̠X CO񬢾{C\{R {.h:&|7bȶi7:V!V`# ٘(# x˃_MI|>Կvn06o+u@4I1ml8?W5>J[O??Xfo $ka +0=% U:h19hRZb6`o(m-֭P0\Vwr>Q0}oeX$>DW= iU kxVP# ˁ W_,V \mܘH^;1ǿ=Pp~ZF ֖P#T^>$k){ſȿG/H[F8U Մz2ԈzK+uf.+ˀœ{EIK @)pNpɿul~v7|P#M λq*, -ճa 4 Pc{9%{rʯb_E-<bԦ':ED0.'/Տd1P|߻x%ƅXܿ%`8#@wG*A'r/k|jM%bPP3'^cYTKprM5yQ7Ss L`*4y+R*;gR͙Q08z ̿-}33"qNy֠vh2q@j<ٗ \ kӿ=B1qN`lԂaZt 1biO뀼70}7gUv%8@7@/J'6`*7 [,?^!: z,<@p 9 Ԧ;ĞyC 6#l}S%~Z Z'<Pڄ-xa `PA⟞e feY54'Uc (ֈKz!Zĸl=O&,}YBĮHP7"D͙j'$E ffE=-\z 'vw2q˘؜rhzKIRn@ Zc|Lk5?i+\ޓR~h@B뀼X50!8AS-X>cްK >@ M?ZW ?>zM]%vߔb쮖w*޼V4jq[j)fݟPXy%\ou/﮲&;Cgpɪ(>: "Yw^m G_ i#5ϲ|/Rv.mw`ÿo﮳RG]P)9*j@G)MS1owB69Xh3Ċe;/ zZ1  G#=*;bn UliǒmvxqvڐOI$&m=Zh>c`mlr7aI g\~6IOlExR0}VkRRʻ<3p.9m;Q[gݐ{l:77';qPMgH,ePP/,:K;h0Z^-ֶc=W pImO0' -Y 6`NxГTɦ@yICFVVy%u@d I,0;}@* D;/~%W7`#ľN?X6m@Hl,(t7 $&y^Ҫޤ2žcj-d[?$UP9|ZW- ZspQzS_ [ewV8*klӧIvXbk>`4a jg ,`*F` Pl7i}@@ o: 1si $hH#F"dLK`Izz'0GǧdJۀ+hZ9@ d_I_dX`%6oN. > oa $ vcs~ D@oO([|j?~\,0u= +Hm̋PDTmP'R[haugI21~/ay<yjdxhSo*vPo Y,V;>1Xroc*pZ&GI*JFj:d|}3ƚ,ɞ d/P?Uu-> oV`a@JWorp*(2~u r<fs.'$Ν \`?kq]Dcje?Ц $@d%wI0x?]ׯI}j;Z,x717x+YLX> 1&w^*_ I=/ 0~ן捗 ;7gmSyoM0G/ з?:og1\ y<~A_}8FI>hGzB_/Nۑ(\KG4 AmKk⿪l*z$} \Yo~EQ@ }@ޙ(?/\4]>x wL6Ҫ9id2F /w`gSN)6FҚTD?h mz[ťimr9$&j,`4'Wx@9cy?7~p_X1@H}@^vf2*7Q3؀T?o qz+Pg/+wܙq=4D 5V8^|@= 8=pF k^wL(tr>eK!AlA#}؇g ~ >N Y8FT3?7vhp3=ys 7~<Fs.4.o丽YYVm`DGCMO~` C}@K< yg'G?G d=T^5:@8h9~lr/tIСMw禎2\}}tP9f81 O`z$:@R{ܮQq@LI0v6K ev^LtJ'OU6?,> O\ ;eH$[GI@vk`(\'Xl K/L?c(|hRN|??OZѹY)Ji&cTVz dQOyoB9 @/CFta{R!WxK;o\~\.1@wSc`X&Ԕ:݌߷TO/Jep .??z@0G> KyaN噍VA Cpo2`aIL Lȗ/'j9@a]v2ck' r%ڿ3^ni5@1^nKL蛂ȭGRE EC %o/ΨqWyc -~v$۞vWۿngf_yȉ`+Npl76U@0cJL,_k7n+X(ͩz&S?.r0AhF_4@tSt]4gC\ E~@YY>MlK'H ;m PLXkBU g@@/O!0J 7?B82 6/> ^>s7*,X^Zqhgٗ~*bQ8N yZ+`̋ STxoe]ń֫|a?@0LhB'N2&OMђ`US3#(=k_ʿ^v`GPJ B7P+W~Fa m=SIp(o)*PJY9e 8}p˚?,G_p@ǻVTRs~f5CTvE<σ go#3|ZO(KS /u?t/x.T1ֵ飽gzUaOneǜ_SNgBmnϦ*G^@/p .9@ڂy7a/_FG*DF#_SaSm"*;Sl30?#nY 3Ɛ X Fhc"_-cM[lJJ_-Ǥ1OHln,bcZY`cDOb/u2 ǂuK 4H@q @^d'SZNΩX!uD*.U FoYcTcR~X(f />o9y>N|k @q@V_ʍ굡p[_V~zt;UH1B sn2 ^&cv *?m3̡^g(]4x~Q_;dEy}"]I> $d^ fS1Q9:Uʶ4(k|n&3n(`*& :p.:8W|,p*I7 )?\ʘk&RH"*@Yh"_xhۨvk/Ki~۷u8Yӆ|z,_ ⹝6"kC*lv *?ckQqi2O? hB9pk9|[d\rd6K(?g~)/Ltj%S?*> ϥdʶcC (i"J)7]MSEMy_E\ [Y//;.-B1&mHMS%R{9\c>*y,v~5MF" A¶ DAɨ.) >bjD|O\?z.Oց } >nF ě>M \4 jv~A<_ϊ leN5xj韒m?>X|uWژo>nc/?X(Pu7g~0HLiwO+ჿ@ (KRv~Alm["`g؏,xǍ7SH Ca~r:-^9?]CL i$T)7O*xf4sQ@ OvvvFJEωbd8@12?]}g3zebVGbJ%L pd ?7o& e@&`r`q 8"0=Et `!c]gFlrgdHF_? DP~p#U0wܺs Qt$,X _x2 @vEC'& K{9M.N[Aoj ?A!JtrlgzK)+Ӏ[VPbO}G~Zn?SNM3@f@qf(_ʖ<ЍǗ(M+7|Kk3O'weS^>T*r(m?Nk#02@f %["d![R1*S]i\e>_]Qڛf)YTYH &.TC!zHMD#Ov%g]WwqZo| iU<]8}EF1gv? y¾"S]a̋Z``w>- F T?TH'6a0m 0nF,3|!@fo}iXy]=x{aSNXV:PŸJkZ[_s Xa$H?'^_`m8;v%ϐ27 VɶAmsNBYPʘdFB@oؙǑ)ZG?*0, p"3rsӃAu_+O0!sW${5p@ 啑U~tjĩ+v9~a<q_Q])5B@%s710f\*5eU_%]Ρ(]%o?7g:q,y!B?? X@l ; )˧OH+,y-WA_KWiNt( F Gf!9{cH5C_A/Gd ":}JyldrnV܈ϫPTOB.)樷{07cRsCw)Nacö8MEmES?愂/F@0 _yf'4ϳڅcv ɻ$y*>.̀yPxT%`Ǘ< Noi^.v9]1skZg$gb^gDu?NbVM3px289@l3ʧ0O4 agtyޭ({h#5:1/D߾D 8}te<+saەFyׯFW]/ ("147GCW˓Q3՟p(k7åEbxz 9o~0A~62z+4ϊ\e_K\S_u9}|zQ9YNo(a(Fx/1%=/jw_B=t8vq6-YNrxop?UJDž~UyӌB__ώ}PcIӖ-.^@}zz9H(ضw10Pޡ7/û77O¾TKuky]%cb} x^\e}c*G&uH_u3[1}u W@-v- z]k<hxAx|!k< hxyxD9G:#YYu}1N]#b&xDy$s =R%swxRwViu]{k%a%Jk2_(!}C?2*UuA]%a NNN#P7 Һ;xuJ|r+_ B]P Y9/Z\=ۍhs55D+uA]v \}r1+x KC]@]P0wǛ?Z:uÂ#}2ȁ.(sFP-A1 = =?=ju^><=Վbrkx|2ȝ.Qd^bWVz+1nE=$ y0c@힉s1\#lP)r9AANJߛVS9&_&/5ޅ¶rQ ci.t*Ǡ *QSf>D (uI]1]6W 1w`|ꂺTt1d잎a(]ꠗ+pGȍ.Yc7f)1̷9/ =PO7Թ% ZB2>Q]Ƽ읇"_QPfy;b0=7,[u @XP1Wcok@l19(UcЌ\6(GEMYq964;:d,\w^l, D#?OxzAG_Ռ<`Ә9"?I}=yK5u;~|:7%{:FC2nȼv~/|ÀϠIC:F1xdbsrE~P7~v0io6V&O)$ 5bONvuJ[Cs7TcةNyA{hWv1a"{Z&{'~ruJZ20sDsxa703h8\P ޞͱq ]<7Au'^۱+f/(^NGt3<|4.sU.=GAtʖILlaX}V-uJL Ҭ\?Ʊ׳+?MHm¬9+ٲ"ϟĻXҬU|j '~lct߼ˀ Ŝ:z?K2cw)ͺ(zEPߔ^?ѯ䀢ȋ.Wfo"*~[XE$J'C]PMc+{)R;}QsG{ݯRF.KlC21vEf+y>rD~%S%4J26 d骨4bS=GN]?=ߏB]PȚMdX`6_K%FG[0?eDaꂺd{CFm ;=ي7A6_y6x[z F.Kt -X] 6H(k lz*~KOóuZ7.'$dxb-k/Dq_{gl7Q<8AwtǫZCIbkl%߇o~y2S("w~AoS'vRy)kX `5usH)b3m~W&ruM휰j|V-boK??\lJ)PE&dRxdz|+Sg[$_Rh~K :1u՘Ox/~_dASg8w"?NGm|bP_$ SFmWT p7I"@IWdPK>mZJ]Sgo)E ^ANdІlO~#AS/ɜR#ۮ5֟G@x6R8@ʈbwnRn66Q ǥK|]?u'GN]Sg$å7Z)I4_এSiݒLQ/xɄK?ES'N۱J$)r%_H/iI3^!)J)&}B |Wryx]S'xIHHaz8ϿyϿui3=_8 >l>v ({r יj 3^ys-0+``m:uK2"3nH<aPYNGq;0NZy<\x %kR,ł ns4F~N@38Ӑ5oM:b-R$%/kꌟ"Rn'qLwϜM:C%wJQWJt_zg3=Ʒ*t0:h j)/x1׏N1SgȎqB) ([puq/otJ2q)V"RVcGh䟾i/ /—RoruUG(s PSZŽb|g} 3 Y Yn2D>2^n2ł.3q)EkzܟOCi 3x?RZ ~ k.E>O JoWGq#p(Sنx>! )Ψo'ETl8wAG>D%PO]Sg܎̦B)/%,7/%Y:\IfaWJQk)r}?4Xā@M]Sg4z;J ` k;˧?h筃 @Y3gEPV|@:PWv@V24Ik,xIhE& Ycӈ@%uMUlVJ ?Et?7n@:ꚺ_79{uIENDB`X{G:statusC200Lcontent-typeJimage/jpegMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthE60278YvJFIF&# #&9),),)9W6?66?6WM]KFK]Ml``l~==&# #&9),),)9W6?66?6WM]KFK]Ml``l~=="F3_-KC_ :9^bSA];, h]3L3|{!bD5rժ-hת Ry9Ef+Qv etbҤ0$@pSR1 ,+Al5oUP,'n:Z\:ϗZW/dh<ጔ=GəpύMN1z MV-jBh7 vFL^}Yccr1ՆODsӿÞ52iدbOEйVUkPlȣ[qk,H(W8W1AGYGkO z'A*.ֆMJӣZZ$ଂ'*= ǭhi zo3d|mU؋5rQ@P5st֞6 P7| XV G] ΅^P^zט.A:* |. *\c#~VHb8e@#UvQ]%KlQ{l}3`TaҼj\b`s[=k xּyQ\=fȃ> ᧧v7 oj删 5sZ+*urٯf'!}뀺y;HArx,R1Z5.cq(`jz&mXG^$k-#R"KU#Cⵔ|:*9kQH1,i?rZԷPz&y Z鈪Pu=yE @<F(*@QAT "j<A\ h5$Pb@R$+Q±*A%T/>\/@(gPtl,h*(:juǀ4F XMbX@h(9--3W5DVɡy 3yh(9,@֡eABeFA!K1" fJFSU"y`E36Asc(xFJ,Ozr*G5E 5.] sc{}_2], X =, 瘀6_G@ˡj5@TB{9ƾk&PU ,Rϣ񘈀 4ӸN iEj&bh+X wQ/p Eᮚy=(W.hD;iyGzߔ @Yj Q@C_㐵LY&vXVk9sG"ʺ9.E…0(Uo怒*R5s1DK,MɽGzqyHgMrv EBM9Og8xMEvj sⳄNB[1[Ѧii`6MI/nwxb=7Hu3[Z Y/2 z >rwng8Ko51ນj MqIHa-PtMĆV_8upw4z6nئ|.ן hQ̿>Amӹr ,֢WZ wvڃ036 w<`7p)>nL:wtpw LW)qk庞~!o")q6et| lECK-B=J1Z!'m†7; |N(^FXUw| jkr;s¹NیFv6:a_1>]/ RZ9\F5rK&MRN1p`I6= p <;x`䤌6/v:tת\28q:md*MQB{t^4F}oad9hm!9KD;9Dw| m[/t|pMb;ݗ{~,q`uܘ '{94n56 ׹s9FXk%}eA,@y* G=Iq;/y{⃦t;^b>~W]Ֆ;dSY^UT؀RvF qmr",沗G5Ug` {i/4)@,W€J4DI19Tu>ER"GF .Vבo̥h$4cx= gjn/ub9vx9+:oK*mEA4N-Y *RgXтҖ:k1O@ a{ >rLNɜ}W 9U8TQonE h&IƺA8] F_H@ j/C!K0ۘ ߸7/ !r}SǮ dsUBF>6t\DKp 2aZF#PU(UUp*v\*>XD{w@ mQJ AAÜUejMaA@P*5 =+8`h#Ơ"QG(8Pp(( `ccDH;S52M,(=EUpQopbZJ(/)"9-׊_BJciأ \r = =l@Zw[Խsx.zUPG@UP_ha QKb*Vnq) 0kY\:4+Xh,dTh*%]svw9=YPb=9'sDE zg2{)>Ä8TA],+TV)}ϕJN"m7Ji(ۊpI^5͒K,ZD5חBW_xE䳟enq c:Vʼ#[t_rvht<XO='s'7٩b{O4X\K1DBݔ`Ob"3ᑮ}?ռ^?=ۭfŽ!}]dLbP&-%ALC/D)ӻYȈcAjk4 AX`Q="Xr%O/HlUn'Yfhwm(nQ/@-:IΒZ[ϟԖi4ZfYYY4s}/?UE&g^huIa+:%$:ʊgi4TJg@IϫIm5a(Π%v30 n!gjۃ< ۥBHJ_A;bxs3d=έroIǫ%<8֠r4uq=X@Γ{>qK'-pglqw3kijS:O<⒙Ӈ|cz_?r#-Y@7%=IN=THݛ:ibyիjZ:Iufދ=zY[rJswpy珣sV[jm/ϭ3эs83Rʎ}/dכ;\[eRRo݌vsFi)|#S]Zu5\;"kK,y@}/k e*, UŀPE V@@Q% * Π[*PZ!@()J$[( R,$(X ,PTDJP$̀`,X%QT 3.@K E(f@ (Ia$Z%@ HeP BlD @y}$yV (2I$ߧ@ϟv ˣگ7q@R=YI$xz}qyzv7~v/k՝L2$8{/_{_:.8;}<=BjyI#{yxu=8{qվ.w7;mgrrwk˼q^O)uӋӫ<=~*\)<259zALuz+]tV)<`ΒEb܋眙2PB{ U X@J**\E cKK-W˝+VH"ԲR&S9@&D FWBZzxI$Q` @ԢV{) bb,Qe-) ]W3(XΆb,]JI1`EQVAuuwq B Re_][mbDf `n)j򾛷WW[I"UBܩNE7nuDe)D@JZr,쾋nH9V)s4T5#Y*O_6s5ky3Q 9*,.TyIo-zgzַs#9IeP+P7U4x%:ֵfDc2 53IVKUUUG 1!AQ "23Raqr45B#STs0b$@CP6cD`?qX7TURLY]8.r܋q"֗N x1MYΓ%bdBw5) ##;þ&l*ÃV>-Y;޲۷?=b&mp*;;Iq$%2iESmf*StY5vR/',=SGRS%nƵ27nh\1v F srP [pⵉ6FTt$;qNkઐ(jO#7hT阦2d~S{bW`~H5J ү^VE۔~[3{8 b^siZN(8`S_fR1H/ETBMKѿ{vI-T&go`ܪw|Zvt^_3Uh64bIU9^).ݼq@wɳ ƴt䳼v6K16@?$ocZ*"&zê!cv®0USte'Tx,/7}dAygt`S rIQF1KCYZx]!_e-}J7xyIcNo"4 n?™ҥp*(YMܗrCYڭs*@⠏}/:-m4a{8樔1sTy-lSehЋs[(cxpU17k&l*ЩޑťCѨodGE/hQ͒r^"bw"e-\">e27z|7 'mz6^nU9;k4z1n*#+f;+9T.S,W0*;poLGZJ4A6V;p ў[3{8=P1'r$ KsS盚 ZuSMSv W&bT)"o͑o(v[O>EƠ nC(4םlhQB<$Pyy3k/}EVX֕.wИ ʥ3Ɋ^)aCP=k&=_*gGleaJS;(<"v:^Jk#J|zo@WTb皗`FʯuZm4N2qYڏHP.y%ĒvVMeCo5ZMIg< 9YO .giYV 9A)i=;CٙS}LcR~tx9dz۷?=a(U{`AV)5ݹʣzu[քp *y}oh]VjgNzadme۝ڦM$x@MȪA\ ATPlti,Qe %}dؿAȝܘCjda1Zv*m͑QRIȭڇZn~&:0LJ6Uק KV[D 9wZyry䪇uRAuMae7$'e3u< ʟ(*pDY%9-gy04r>)# in]Q`L~^S8 UF"`@*e@>EXgԽG6K,aMR;&(eUSFd8*ZQh?2wSXl ϒcd b`eDn |>3EG96(;Ti<6,=,W0*ĦbÚ8#(I'5 o`U?j5[3vCcfbFj* 8VV ȻE!R9Vy8ʆ?s,Z7^A=dKVX)`M9HsM«v&&O4lMMQnªvRUwLߨUW=Z'(TҎO,*J0pU;c.0),;g?QS#SӁ(:2I *)1zXµ,6áALcpk\ruG$MZbҪW?b3;67n{Tl %}nއ-.`Y_v/r_UAШkU xN:U;IWm #+X'qزƚD)cͬ ZX6jvE@^@UgjqҦc0pQk~k)'ϑ=o(*N,GIӧ۱LtaTMVkhH$Pɒ s\ZA{"{N0AeU\t^:3 r2X^NŅUmū'ԽG6K,1Pt?Q}{vBc=fE#^1k7q(n7BFA /D zKsʣj_i+)/ F/ުz2xTɛ?vJͨB}MੲǯXwD+rfz49-ah7֗8UNF.3FLl[v>pn8+EUD5ʯMR _j5=Ys}3aTeCdjѴj-̳KwsNQ(y gQ\_!J{OJ{zW=Zʿ0AQ)/8l v&oRG# * BEGl<Ծ7VT{?/FwUcA+ND|G(d0ɷ AM ٥)j}@B!8C,@TtDN%8:Ol=K-zC_r/rɞ-Rtc< X§~¥imaL3mJ2!{,Jl1ҕReu=?lBop|k}mVWxL;|;fo(1L©.-n fdoЮg )HhSL.`Tn_K'M{ܥ9_4NYW4/T阥L*' jobmW)c16D?IP[oM#S&Do'(]#⃃^dV+B}U| B~a9>'2&8qC3%ln5[3?V14QzBj.&:T}#>Fvվ,]]Io]3NCt&7yPQTDM؎sKIm9慡^tI,M=iSL{#o Dy޲O#UW=ZʾQUFg"}9g͡SHK]8pI(WW7Ey}o|_R.k!wndLqcøT$oU)ۤ,L%J䦘<'Y/H|ޥ9_4NYW_ތʨ]3PSŅS?BA~aSFc2!]G,`f(S}rٲħ$g&C+b$d*8>k#}e?Y!Uv'b59 ˢ\JksF%iٛGN;ُgڷo{ƼzU)ap*R|!;x؎oA\R%n!]H68UB˂n_r5 `&Sze4nJ셆8=bGF~+$}ܪw|Vu<ޝѕǃXxGӦ{wޠQ`0/T_皗`FvUb鏐OR0*JҪ+C3Cy96R@bd,(S7[W.VH:.eȿAmЪn&o9 SF(R?s@WÀr.@ $"F`[cCBsQS<ccpa )ٟ"{[US֩1L.7iKw#QNN-\<]wiF&\<{Z4K5Wl0YI ʒ`NVK{9G6K+=&*iZHs -qiܛ,r2]`i!O6 5O!5S%ZL],tDކW0*_ :wU`qW ^8-# &pfz_g4z3xW;Apv*ĮZGr$ۂُgڷmֿX|UCn!@oB1Ӣj䠋~-#1GpZiCvG Iv.(M8rH{W=Zz]3NB-T[)X4)r+Dq ^z;g?QlfO>"߈Dn)G3$7aqRmsUԬė"ET-T n2䴩 M7fkRnއWT ؈4_vbeCIx{z?u);cppB]μǀBxB i݈J:h\0/6Sэ!@X~ڭO{ZcNxTȐ`࢔'BɺQ8xRnr+NΤZGFjZ@ yBеxZpiNs01WĢ\^M䬚ae{Gl?W{uz]3Ӈ+L1b1u mёI6fbS8S&! Iw֙hR \;:x$L"Jq`YO絛aU]'nM3Jǵi-o Gi=ŭ!E=\:+|u-F@$+DpL;eWiq9',oZլcm%F)"$c5c]]zv gw|yb1ՅK|ZyPZB՘ݲJJҺZR[ @$dbf|V+ak4=OE(N=}{_f,_f_f26z_}k쭙o}2F'֤(n?Ż\jsZuFi6 =5L+SZ< bVգZJI/OqIⴝ+Iⴝ(q7ikU-/WnĮච(qk}|Jkz75i+V^GKz@"R7s橕Bgd=8Ց#|!UeD pPOUa~'ڊ(V +_L6&d[Q]yv<+W&Z{Bn5]Z\{"xvuSyph"3⫰H:Hv s9\4AA4vݍtSy1ŧGksSB/(PHW,GMœNU7h[gIC Wkm؆œ]n'n+MO7%]$x56eB\.Ĭ /)NӬ}#aa}4_Nk UrQUCQ+f;Z2G cS:dqh4I$6:Ysįrt`qݠ{0uB(xs VZЛkLr*gRUOc B ~iؠ7I(xfٱ)8N:l*7:M] [Q$Ӎ3x8mNSz3zٿhTbЌ8^tܲ;_*I+jcɼ]eUE@i^.Fhfh8#ر˛PN 櫺[䝉[o7F:`+Xӈ,|U=CSz#+o* 0;eSS5CBa;9Lhs@yVGMdZIdRͪgnI>% 'mDggG@Jxvi[GGǚn)E٢Jp?Ai 3QfgZ6\;#g če7%_g7#E,}o7#Z'YN_ ?0bGd/;vzc(8I7ʚE`.suxM`v Sj;Z žHtv BdNۏ8ĢmRG:Rz.N$eSDZa 2Hg}MD?ްU}}Kzv( EEF^@.V+pzIN#CqXFܣV*1DހDއTUW`~\ܓց8eCgײ;Bp 0Ud?^6}ZH-/jy#UPj=ߞJ^ib39Nq<ZvO+0rY2 cQ%8i"3E/+E3uݪ3[/+=M3uݪɆT$2 d,VmxYY]yT݇|7h!0WUȋx1EנQ;oU%Ksl Kh3H:eM 펭~I7v$cRÓH47+f :@hLu_~x|26 Sc1c./(I' cUbϚn!?c~ w/bJ[ ]/5WٷħnC7E^´UbU GW݆`7?5VsS M`Q@+FJpW0D5Uvcǵ79|B(\Kt% ӳj #9/cHl^:YKjfaIZXǤe-h50$?IMXqS3~3!A ?BNnb\Vx ':E#AM):4BpnZ Vq*$ G`|!KspVUdVktd ӳ nw?$ (!U83|Q#檱goRy&(k&e-Cm[0YP z{kkF O{{o$[U}}A;p .(m+\*UyWJ UfygهCP;-9⯻%h݉W"*g?.uifT0{x,VvQP­;̒Y{7<`Sև'w5|kpX91ȖUW-e&PEH f Y,n-{M&ե ]#SЗMN \jcZ֭-H 7ئI|87Uv+C% !J VJ J .%4^TFy#@f?Mߙn)pEx-%iW8%tB9=vj*ɨl hm.?­*1|{9c%7mRһ7s|5Wiا3]a+*o-%pVUCA={\<*ESr,whا apF'?ZjgZ-ZR^ZF*f)^㞚nLTQwx-I'ԟ Rw|-I3-L SwRNV/}Tթ (HQ7*TfR.|7jO R|-I'w3-MZI;ZR_ S MdTRdyqO7$T!d=: R|!I'|-M3 S=!jjի?V'yV'|(l}'ʨL04r6VhL@vh S|#G'h]mDj~֦-jn֦-jn֦-jn֦-jn֧-jn֦-jns{<ؤ{\$,16@kSw7yZZZZZ,8cg򵩻ZZZZZ[Ƚ7ޙ,긅MZZZ*f-fnf!S7yk3w7ykw{(y= ;x bfKZMZ D3An818F loC.u䃻#w&^ 9?k(myn7C0?NrQ,a_׬_bb~;~-;~*lZ ܛuM1g2 s.ӱ!ٰ-b+X xx.^+ⵈ;kqZV@q!KJǍ(A-ߏMcssQvјlg!kEr7er\ųJza/]} ݑ[Jtiy79-pP=!ds_r-uL#H@u<0H!iV*U*]EK!17* #x &~*@ּǚ9洓,0zi]ة,sMiǜdq3p7dMEA[/R䅉i Eiܟ.n&֋cZ-Jt{|"Cs#sE)܍i*Z غ$Af9iqJec=Icknp b34*to1WZEiy]%WE^ py"0DfTSp{*۩}%"A ٦P5kQZ#s1s-X'8q5Sbka[oXy|h+osʸorn H0݊.|0;"asyN}]@4AcOʓ)!rLE6{*$rwһ$RBZ+g$PL 7f#avKtoz9LԣLf|tyfUO i@y3UEee"]xl6>7v2BvSwi&7zrޠcg)6~6*"]xr12'pT ,JsKV̤ s|1>e vQ$F+.nʺ_NLA 7g74:߰#5@. <ҤH\W~X}J;v#ׅ6έ$Ubw\{I8Fs1z?z*]x"qWtB xKٟ4^p q e[c.McnhFHDR\VGV6, -"7Dǵʩ0"O9+ J` k@? M39{psZF}Fʆ7 8F !䩕6=-{{%VZNKbem%==Ľ {)m(/#*i),Rb8g'0i(F87+7+]īM7E|%7Mٟ4I$/i=k+znN<@+ؤ~ +Uxjʁ/v4Z!J4~NЎ-M2%lV}y!U_4bQqͣ^\NWAh+(`FgbXj#͎78<0Y4D/yUml[?ϛgC0pjԣ+c渵 bó1kRT<&$6HC֣s^\G>'|֥vUjjVx,y+9遰VݝF>b 3*,6_uji'H\cڎxS|D*۠E:m|Bfy&颳iK]{ʭR㱃Gi;JiCvoTh҂6=c 7m'Yny(Ub8pD\3 n!SuG'e^~_ d-xQ+<vJf_wSǠTZT8(ѝޥ=zح{U}ؠ/Quq+c|J$#^Bn(vMFz sRoVzx V hSTdidYCF" 1tdl=Qruzq{'np JAC)q|8<6uLv=[Nͮo˞:GcC${qk\A$%h:-g:Z]J A9xM1ڶoÂ{bAToZU{*"Z Efj_w;a9x JU{To>åg3;aʲ3NvzjiIl@ `~٠ZFʚZg.$gjSrN=ʶ)^lhsX`@ wr|Ī_%ۚ icx&){[3~j~Y(xA*dR&+w՞5T> ;ZÚ8Y#ݛ yfF+c%q ZoѿbU/j[g2!,mNsF̱^ޟsdo5RVݹ,L`}9&3rqsߞ.?PYAۚc_O0ue+u3797rɗgV4-HO"eUKn*~Q4p *rwҧsN,*MJ3y5[zTo ܱnf*`s=7|M+r mRV̦7TAo0*j R[x/uPX|Zՠ5osb yyE+F/2.?PUp[R@erahhkJAZVI_ɞ֧o=-dRͪW]CMGs,xSu)ݙ@7,u)ZoK8['عFTͪh<5ky{,#0 B6lH6r;)Zl9?YSvz2*GQZ6oւAG'e6rlR3Ni;` k-Q#j5ȷdc:=Yz7r=#rpT|ԁ乆DN'>AI$Gj&.7BB3t\p7E͔7$ fNޟy.sB5K _O>x \GHʉLEe/-LیyCU>~d] 3ijI[ ܴPE<&4^F?+JYM<8Cm;/f/gq'OZ[=tZqYkYwÂs \A ¦2OV5SG=Ay3 X)Ň[Nidu#ΦjZ\v5PSv = dcyVNL|]ͤ~p) vŽzx(T8v%J(֝z8O٣cғֲo' 5?)r<8o aF8Ͼ;^tBӂ.t#7vmjsIAdRZ^aU=F*ACkCq]o5qJ ĮDހG<"TGr(5DB#;\Z$^;αE9]xikouM;ZoSGg߈^)c|2:7q4>Wp${ocOnO{7lj7l$AoQe p{+,Vјd !Z4/sPaE[W9楬]$pO2Ρ}mCX:kʵEF!c4Z8dpc+mb1w_;glqc$sG!I$ocq(@K{JWM+v.7*Z;J1U=hx{qF\Iz#n[IcYU%\psMVm|V9P \ZL/Cњ8+Vme#iV5h3o0f=hO)iYe5\AgY4fR`:/i"n!Jũ@w%h+7TݙG'e^AtU8Z6Fq)YʴHϘNbI\ )D)dcYdžGWmֳיa檻1柊ŹA`-WD-"9J5M1Vs;uwA+6eIZ9Hc g-Ei f75SXk4ʒˢʼܭ;t )2ז{RAAkDw B*$tRE,F 2]w*+n}C жi?5K,=ϑ8*ӌAWCjà *̝xԯw\,/nxi*g7E ܨuU>jʇAU˧!ٹH^ TMT\*}; {68]wg)$71q «-ѵG q qqīFՒ3a X69-Qg֎Q{.oqnW78SY8o8]k_|t7:RA;$+*Ἣ9+E*ncΓֲ% rL8zPxlQAx:mҚ0ҹXF-eۘЍDN{݋LcnhY/dUa[dVטbP/vQi* Nk-UW*󚙿z[g)kHnAl7 #ũ627r/~:ֲ꽿)CruO<<>)ੲF [vdSQ]Ѵ,0|_|fcs]YWAusH-$*[~(GoH.Iakv4>akv4b>AKU[s^؀s.$v׬GLF!hYc$_!Qc7@lٱ -UC#Ao;: st|څgKj嬮0_gEskTp/syRu흛 5VZ{kkGpg|[kxN @s><0Z-hw;ZŭևqkCZ-hw;Z*oS\o'I[QG&/TyS]}_jڸ*?ȌP]kx!?D"؟6yC83]9 --q% w5hV աZ(FT:h . hW*ˢ%]riD\W¤>CUݸ*\ -ad|cͱϏ5>˲kk<*''S){Zb>/e#Iܵs c"Q&pM*\dSvo*= &52?HÀؤv (S _;dQ3K_t٤i55Ť@pd~*dJerpvY:13D#LHͤ^87z`7NnТ7HtVZv^ه( Dx"7qĭS"{[U5{W' r'pFcZn.%2_! -IJ1͵#99afV7$I$yUJn[f*$H.sO6/e>eTu"i1HǙNG|I|"//i qTؿ_[VS{ ӎU&D_q>i_llJSpPnьh4s=ৌ ޫ~S:.۠8V:mwOemE~xzJW,1A7da鋑pf`nG/M)د7}Oc[j[~%B4uo9ēLhnc6DAe=kj1ycK/N^$hZB;\Z曈75̛kД*GUlv#İj 1Z\W7NCI!ͧG:7*,# xsIq7ΐ.g+H9e Tg[Ͳ67e?R̩,~!NvࣈqZPGNI ,Bnn+6ozoU}U'qP88FL3\|)vq*÷8) O{m',j/CP;FEì:y$ۀZqXZ ("❸ZUO|k}mVroZpTc`s˝EY .*8XKनsz-Vu[i>#^p <?{XF=%P&9>USL#r3]=؛7Tsrq璪d2LK+(zUw?55E(5Woc+x)q~YI!ͱ}ߙ6y̳Jl; h&v֞n_uם3d߶K(2/eg{a.-*^'ȩzQFl7KݫAj'(q$&Ng4v&FW0J=rOIIgj2~ \f"<1 &ѝ᭦xp**X,Z;ruULӻL^;Ha5K3xd߼YcQEESN;Q*ICZpr/:lx\ݠU59UTI6`3;.CcO`~Y'eT~OR0)yJӽ;þ&#Q Zh+*ֳ`(c|/x5j@&*dYOPݵf0z4Zӥ{w 'ԽG5/lY|woo <7%<=RG@Tl8\37`% B_ TXTdHxe7G7, !KJٳa/S" )gw%qO2&$c.pʷX3O)اnNQEU;W'%hI 3;pCYI!ŝאayX~oiufhZM]x[vm-%G('jRѹ'fۊ 88q͓ԆҋLOL=ee?anGݠEGPl;B֙*J?`v:BnL4okVQ~pH ٳt u5hB9ŪͰt iecJÁIgr]{ʨ<,yRտOP |<oKn+iWDIT=Mڿ4^8Y]TxuZU9/OTQAfksBЊ;|JnA {84'L4!AR86XX>blY_Q ¿jpccZiN!9.4i̓|W|k}mV .-PBVP wr2Q@I78f;ф~إq+BvNॕқ:rL%:>{Gj^٪"!Jvv` [UbQ( z DKL'{X4sGof{6ݭ!tP6"A};}%};}%}%9.8z aP̠tl{ƛեXkfMj~|Ӱ & rQ<i+`XsijMQťZ4̴؈ Eg𼴨 2f60$M([T|kʷi?yO}jݒR]+(QtϘQ\Uĭ%^0 6/Ʀ_/[VQ_QڹM(?[ZTh4{JzW)+F˂XͲo hhWH isBҊ:Oߐy`_ Z[SX,\BU`$UbQ7U^~Hhҿi͑=o]i7KwSpUGN(-HaiS*k,XEy_OMɲ f3l ; >oRԽU_]G3CkJ$+i*7E֑TES3|hYt)v`OXDVU36,ߪy Ch0w+$+A\%zBuiJz[vAy5TUJ"Ǣ$3UW;~'dʗֲG=j(QϘLqkSn0 H9уn%R|jnye/GU#~HQA*?H`3Bo-WSyqZSc Hҧf .(ԿМ;J>Hr| u,BٿiOP73״_-WIkpU{9gȞƷk 0tP,/~!mO 0:\yRnb$F*v3&vqS%~.ON求1+%^jQNSqD\W7*Ἣ-#CdۚU5ł!?KMU+"C&V];I hj0<#gY[XQͮ>nZV=r<[Krigy|.qyOi}k)1>%N.;xl-ѐ^8J#h8W7yQa.tOU8)f&al0"r+.;1;JVjZO.pV8Pۀ.*c\tlYGXʪub9SJ HN 4rip \ Z#oTG 0*hf󘸛$ܲBVde%8/]+B6|F ~AZtBkrG"+j.˼-Pjьgji̴)28i%B|^p HlKeqDߚ'Hp*.Z0[xx8W .W9hVPʧ]J9'9gVy5|f K{roˤ\JZ#WEF\Pǚ Q$O08B5 t;+ϙ?ڦB[Ҍ,Qڵ,.?׬> ^X׬> ]]{,?O-v HIɪ^Q/9@N$=psNʸ.~¹Jn-FJn,\7VW+Mūqj)rXJ^,\/.R)MŪJ4\yNq{sŤ9 eesU_ղz^ZUG'?Rƥ_ԲwW,jUK'Qť_2oiW ZUC&Pɿť_2oiTMb0\{ZֽM6:ARc蝭\;#)MūqjirZZn-\7RW)MūSqj)rSԙ:#cypC=ه=- 2\q\?:ZtH8rqj AūN-ZtiӧT0kCpӋmd{YbwbwVbwb?.Nr3ݞ1`כn3w0p?Ca Hx4 e[րZ AhqW+s9#8iqe^i8 GV=Ww48jiZZn#=ɑ>WFPddkb-?XO/eb-?XO/eb+?显O#U?b9S5_eVh涍Ό;H -I'wr @ 4O?Bϓ@L\ZjOZIM,{nxscIzgZj/ZjN;ZjN;hQ1sD Rw|-I'wԝ Rw|-I'wԝ Rw|-I'wԝ?s{sWT!hL^Wغ1}ʏ1}1}ڏͱ}l_c6>ͱ}lG$*wUF {;m_X8}L_dI4R1}L_egY2V̱},_ey2^̱},UVu3K7y-YWw] Vwx-Ygw՝ Vwx-Ygw՝ Vwx-Y;Ă (nƯ3ab37M!Q>]F ;Nq l̼s,()5n-q;k&y gZokK}[~oH_?7W~OG)+=}U r?G'[BIk8B(m.B)ib0FZAY$,>b䦩!Ŭek(?djN⵹xjn+Xⵊ֧&˽'h< \!={\PEኚfZ6 ;\7ⅬkRw֤KkrZV?Tw|HUMLp#Ohbfq e4HL.r&Ek2wֵ'}kRZܼV7kQ|KZ\(TĜ I&쨨hdrm쨬W20#s}S>Y7 pƷ`_ik4~W~1BQ_E8= !nۇhmp|;_EhFjCj$FlYcLϓc*uD;KtJiX űW}[~Z;[r/՟?H_h+?!}CikZQmTc7 ;zl 9Un7>QJφ47Jn!<\XemG~b^=%yW*qtV'emG~x64 bQ-^#~$$$"!7x|zU{9gE/=yA;(.~;vS_ MR'5/l[֍;%hWFmTB+$$l؎♎j>AThPYOI؟tѴ|[Jdnй#$ _2S3)wIDx("MSS/nE3maSGɿfNݪ3s|UHRw,<ݞ3?z&~n^J} NuXIFC69d۷̭c"\Ɛ<)9ThT[F!K(*r;[){g#D-%īq͈PNk+4R9#sh\\W,2JNjn+z%7jGm$ q )꒡:--]Y wqNaH~D'Xb Xbv? 9nv=FGL8`EXK2Γ;yg@:C 8oO75:`bCъ7= o;Fh~=S{LOӁE)BUw-Kݩ]hq0[J~[X0!7A>hsY^Ci';<- oXPym*t4WTا⩾/ _[VQ(8!*(7I$J!dN/`Uo;oX iVIk <.REi;CSR6J<oᰧtXxOrڏEPzpGEz##woO|TMD U RFcyi]`֐BnĪg3"1_BnA8Ht}uǢ͊*qUToT%7a ulzjKQ횫qbҮ#X #ܤh70^V U0#1ށr~Q|Wn g+2~fj R|>*1\㴬|iv˺3NA7` MKsx*rKDt== 00Jߚak;Nӽ:TNVewgIv{ x3/z,xd/wPQx$-3Ep//J4}J bÈV *]-Ņ7cFq(vFx*|^!S%_W~s?hVNcff165<3_-8!r=eTe{Ɨֲ_,='r;ru#b$vp*nyeZ%ot7ޥș&mgRTcm487$y0[ j upr"8%q i &QY_Q/g5Qϊҿ53foB`僐βsCOjQJh TU:Mj!mi*9>v'b wYSANj^ݪuU84^nVRtw^8fM/'Īw&@\UֈΓs3lQ9uϼ{v i@' iUQC#u}w`_JrR${so%GgNM{I]H L@7;X_gs7]`SwQ(;iFX6)Pu沽KV'(6Ht%}Fۿj4Hߚ&Q rnyeIљޥT>!?Noi@tQ<`T:8gd4:-N4h.SbL̯=\I8+eϚڏ?)ۓ7h!4Q.N!U`po+(Ҫs֓f꣯'3Ӵ".)!vUn;Jq.A~Nf+Mq9f}%7%;qX7Nnv`6ID!_!QbS?4}=Ae5QwγūXU1FC/:m Ӓ4tZ;X4bx$ @Gt9$Q: Ybf,<ݞ3?z|4ʜߦ!D TГgO#+J87*wYCR< d2;*s?)Mކ((]̸I*NO٣e{Ɨ֭޽76H5(G)Mc߼{T/NfoMR7jJC3TTap(vȪ9`.S#7GoU*{R$f ݽ7ggAڵI;MԋS|$)9"1vfgI$sIƏ`5\Os/]r1N0I0Af{}7[d~GjJ91!AQ 2q"03aBR4@r#CS$DPb?Q=FJn'; MB/AMhYĴ*7J3p - w-Q3bdrTG' ! g BZ-;->P)Q:-RC@P9>(w|Dq"lFD&LYn7AMoiCQ73GoilhpYENkE&w%L6)NhhȚH~ݥrZer7F)\[(}oOwbtQ:7} m5.uϬ;JSEQ{(07AMl!:EDp$P ntX'z췔FE T6MM$Fwd -{JSد̿+)A=n;&J7@w;-WCwi6+챵bnRm.q6WKVUWPHT.:+#I+ugbqLE5i\f{3}͗b *pba3=͊7ej7bQ!\V{+6\f\f`Լ+,Ab b T*AX +DFA\v{;=ˎ͗n*r!~g7ߚPl6T* ʃnJ ʃeAPmAPl6T* (6T* ʃeA* * ʃ`6T* Jege*k5=joUg,YYDvU*eWl]@efV_L~?FvJ"@>S r$hA2LCl}C2WzO=?M'\yPB-dnt .@jyHUП|rA Eu=/ lFl*uPtap@9訩cTQ(Oa97G_+_+d0ᚵ, XBP,!P**A7Cc˃e,a'I4T/uPr{9|=f_3g/׊Ȑ0'҈TT4`r˜K-( # %qȼ2b9:A$RfW)o#O-Jub@ʩ#V}K;I<܁F)-9?2F`53)~P|&ئ=vC7yI]},$5 y?݊WY ց /ǂ 1,, _ɺƍTr]{skeZTrjP!yIp-mJ =fbeu 0:ܕM8 siFSA$UI?݊ۑ(X(uD54B0a $0rQK{I !ihFT2Z̪'c(Yq#5x nf#e.ul gI}K0 ҂9';P1&AW=EaiAч BY>"%G-& 3(7@T 9]nX-fB=LH(Sbu l['4QܙgIyD%MQ{0( I(vI.T/O(X(\+窩 jQG 2nMye {,#tPZbM a‡DwIӓpPLL?*p6K-#PQx#OyeՙNS?*$(ޙL'~j7@d(lDji|4V,]01nABl+u{)s&]ب= ^˺v+جݤs\޶>"#rt/?z/w 'CyyCOpӫRU}}}}}}IDi9ȶ?a\C?b+ﴮ)JQA"섄ʠ۔}}}}}}5ܷC,heqOB*P*sӞMG?+(8,Nx +J`1ʟF|oT߽ŏ. BIk#UfKļAYUx^%G,k5SYk5fG3MW}*|F_j33u@B{ZIX;1@࿯TT_ c"Vk5^%^%@XpP 2RDu;)+M*uV}5Ef:XsEht+u2?*~Yf3Qzy?݊A ,n /]EV!m!6@+BtWYh+,ƋjS? ~]Egyj|rBl X(ެ.OpcKȨ(DB%?oi dSU!Ԯ+F6nl ?@-6\HnIK\(eMN܂?݊z+BGa#'JA(ttxZ̏[Bf&'Y &ʁhQF@tA 7@ALh;I.aGݥ8f9m47^}LI).T/LHMBFa-Gee@jbY9lְahV?g񐹙ENu `LuldmZRI]S]بQu[mr$& Nwbz| 7 }G#`)!sFd-)QE|?O}+BwITL(wZ$GE-|r@[-J4 !102A"@QBRaq#PCS`3b?9y@nAڦ8WFr_!C.PNnr%jAC)ڡY6W9y@nGnh9`<< S#2C+++++++d4ځYYYYYYYZid䷪hEo9G 'lݿa5N^߰N3 vOdt>zZ-99VɲHV~Q{#|,MF6F; 7 /7A؃toS%Hf3D7p?-KQO! `|I"/+> [%41k8^7g]I!#,oaO``=7iňprˉ{@.CŬ9|ҢĽwc{Klb<)U~~ 00%C;fnBV]`iBaS1nφ Mgg 7?em(瘙nMhh 'I lٯi?b"GڢK^; kvaeyIߤSLJikAEmoɋhc:l|Dx[3 NJ紱l69|V q(ĀH9`'PLp{Any"YȐI6@ .6p/d4 '9+gwJB![!,dRV5q8x[ Eqb^_?Ǹ@3Lhc#X8b|7suBauoԜwdŃ㝣B4T6f9xpx_ƪ(Ɨ8$Z wn6'tu짇!sM.^? &3W',4,c7PD!0&BY3y]bD~D#RԫRh[3 OS'|G8ӳ^Nj\\Q$xmVQc#GkEH|<8$r!o#p . #s(~)$D< ؇M,LDf8lTxF|9\ @ L\mўwvAiy{"4#3}XО{9`|NLpnPX?.qlB(k IoுgyTxxbf)z W!w91`Z7/g^7?|c,0毂TP a◩gip0sMkZ, .W;~EnЍLubܢ)Fw@ti7WqB7AOLޭ;rI{gKI&怡Pj)ڗWڏ^ȸ~(jQ.^w(.衲MBMCAN܎u;TPnfقXzG:statusC200Lcontent-typeJfont/woff2Maccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD9764Y&$wOF2&$ X%"`, pa z6$z tYG㘥(T}E$r]KM>fE0u*ޫ|38Vkɭ( CHb"Dk`+!("PDVزczyD"!& KTp'.\+ Mߢly+@ IӳP٩(H"DP?ɸ̧,kncX1u9`(ﭩ*{}tocY=8A|: DD97ↀxy2^m @xܰX뽹Gy763 !} $|_6k {RAPֺ1IRԸ(1w@0!4 PmΫ2nd ) ?*;R%2'[,1`P*)S!$ ;Y>2[=1얏#]tejթ`Fפ-Z9i:Y˸,JPUV[cuhͶjv`kn:#:渓NX 2l*]&7J[OѪv +A0b֮&s)犮7/W)Ŷ-%HboҌqx;\aW9ky.0K6&Wi714N\F.$QwoZW6]tÃƀ](k=g:!9̊fퟍؕ(Ȇ :ey j2L^nrl|A3P ^pYQ?u \8X7ɭl6 퀄+* nP*ً7Ck5Q8(fyBRŠc4؊5o9Rވ+3+$H$>.v)[ G.kȺw?|? \/{U8DqOgJ ʚx Ra=N';W9xP!pm5 )LKHbky9`q"U+0ʳf(y:󝏼WJ^[PM3u,qf f2KpzcW:/+֖ˉփEwMx);,YW /jtO~,˹7 r+FZDRC\Sy vB^Rt֤B?%ΖsE)qn/.]1KYOxvV'C󧥼 GNS܇k$38GnA]Y~^}Ey sS\$픳]gmŠ9 40*PCoscy (-3)'C wW>I= }T5W 6cU 7P&E!B%s@zD{ētrd g& ^PBDjJ-XfÊ-[y91J(MDy-e w2tb`̻gO],hp95:ԩ9 V]3ѧW25Tt7OwdY)Ӈ(VG(cـJY((֮kSpQ8+E?}[mf:GywDTr?KϵF.2 )dH"* W,I~^}h|8=|J?Kaqܩ7ߎɇs"Sjt-RHW"tL3EQb &;H)c;<lT VU E ~g%5B6R.oJ2U)GQyd|CGBLi3b-g%߬Vu+ct=4Z Y]2j3lZWbaBŀu)|: &Q(G11D*!j]ԫ{8DÏ?L^x3z=؄xu/7&wsr?Hysh:{ ̇ꮥ6z)!9uBTڝ6•68Xl 8W7!0VƯӤ3.+'j06|bNZ`b$@0e瀔$ q2Dˣf7dusk/*cx֎Q2;h}8 Tدm#Xl'K'V~(a?>W_#Ѵ̗:'j}r=d6H OT)3+AElp=RǹN8|"R, Τ6`'˷eEr;Vy eD+ʌ[/jbgf=5q;ts ^bsn@H'ֲ*Q{-Z9@-1 +x8DIE'8X,qAğVl߬N˅L9u@J&E!}K `ms㋵`)VB=02B0Ȭ9S%^ޘ\M}|?)c&-2"jWgTzodl$YElݐm;Xozn4I E: gaZu*kZwg\ fTa^N>TYz DJ\!S 7䳙r;7pJB$KHu$Rj-cn"ibu}^TiO)6]77u唄- Cj;r\u]W3 ; W TJb'i f!,4`RxAJHotR>=v|BN5YqݺLx] e7H`(G#2wWqqŝ5Ǜybֳ 5jVRu0X:ř>.a1-Ikc 9±) JWb3kXj j,9<gsژ"V6PC҄'8u_L,en.ysBnU8X.,&A S^|Y pԓ~71MN 1%Wh۸2]@mg_?]8H\S3r(r6Gw6bx-$l wx/΀IbE؝di,"cZzv8;ϚRǷGQqꔂP)Q,蘌ϐ>q~]K_)itAOC\]{qq't3M*ZNhY^)\ rXCp;'Q`䂓abPR E|DYWJ#'@?D&h](5T>;yϾ{Lk1p_R! k #);9J`OhT=YlrKÛE"Hp<*P[_?h/Avr >q9&g1n{"$YRi vV Mc晷|Z3..l\:7\I0 _ÝNy:?KBv{t>jԪzv'qRf!cӮ4F6;{p0Bi4 \9:C!O->A,|ҜҦ}+3IYAYb=R zNJrŞ9aq­۩4V>#SمĒmgHi.\gj1F9GՁo8lR.#st|Rfc4,1s1~K"a\KRFw̏"3zt W]K9(kP(2ܨ ^nY$טps$"C:"z1E0ߠޫL)I zMZc>n*v6'MrO^;.g:GNfUr~S8ؾ%bҵt&(v€]2jMWi u8WKq W/i.^)s/6:8a .9_e]ϙw fh_1p2 Cӡ_,b:B^?Cuh1Dns,nDKs[]0T4Y VTkWC"/ h"ehW\3_ k^9C!oqߥ<ysMܓo]ڏpp-BOL%% )Îa0#ecX_p J(*ːCx :UMUY<pNe*!eHfst΀Ε;"bH,-tFsoh( 48Da9YipdE" py5It^KǦ$ 30, mN1 iaG~+)9|8ž Wi 66$na vuK£C06!o1C:K ճEͳm5DB2X̂qqK2ऒu0;LcIɺlHWBǞs,b2j61HL%e_fܲo9z-;GuB+wUhne33|o Pz6"DK[UYRegwk^4WDȊ22Z.5|~B=L)g48N}[Xx>S¸Í2_";\eRfLJLBD AWh<}ղ/t6Ns&Jj}M5U _ud/!u!GeU | w̐D"L~ZM #%%(x1X0M }!lao<e~GpƩhT:kWV `qWr3pg Dj?Ւ KScxȰ5Zi3;4 DAq63mR{iAkƒb xF&A}c3W2,FA};"}1\Oo1X Ya 骗\ n T@5@_?4fTATDz"jO)#++"ʈT|NGl =U?cv[>ߒ|V8ޒh!rr7oBS7Eb;oin+$#;{k0 cz k4Es¦;-(˕9߯~OvOT#|nXq`y+YVg߈lvC?hl n0A.Jev1"Ui>Ue>IY6ۢ`ߤ$]{6%|Qh$ ͉ѥ:_L&&+׿ L^Bw_ ܭG˘̲[J+Q4=xD*"Ǵ3#`WWIOON>J?g?xZ*qCqE$ >X{>)۷;v0t˖յw1w -ӪaxQS;~i06H9mb:#L_)m |tN7'MͱÔ::H ,k>3X[R@秚wN&im~\@T| Vn:9u@c"jݵl1~eanޑ{W?Hڟ}O5u>40v5 ^ ie N7Pܐ`2s }uE] J\)mr_*ПuG&NĘ7P/MY3ʇ+ +yOl" CB2 *z}}Eb FJi3nR+I}|ޓ!W}YDo b{x:wrnyy 3D`3Fc)=IjS%k6aD.+HpxeuZW_U;X@&d KV@#E3zج#n16ʼce#H~Fᇀd@ 2 h`f#@\7CÌV 4>bhZUZcx B6:55-Fcߣ<{hxx*#5?l} Si^w5>/~ RhR-ɳ8qkXO7xY?V۹!"j}~%$oE?&rP+Q'gC %bIh̢$#*W),lFP$?j Sx \ICJ驵jw_iON/ݑ@gƐ֗k{fCƧ: 1hF%ƠX2"j!%woq5BɆRDA3G-(BD%N gBHLw_u f p8wn*&-ꆪH%N34 aВɲ1j4OU5CIES@5jT^TDA^ȠMZA -n]dDYf(Mz!-ꆻ@5D(t!L 騧9UMjتhYehV[a>Ep- V"Om .1>o6P4$F3d Ų^Ö)ZhQPhY뾇#+FP/*hc`BBqp թ cFH$ާqn[MWxI_#5TִPI 3hi%GcyD"#{6\0ZCMb2Ԁ XzG:statusC200Lcontent-typeJfont/woff2Maccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD9608Y%wOF2% W%5"`, (S z6$z hY=G3ueΖHeb4E 6+^8ѢŒh@M6Jyr?ᙱ<o//}>~?~g>d&<1?%D3C'TVRB 4 %@hHDPvDOawF_O;'ý`m 3#)\O !-menQfYB%m-`nߥ-]% &s־?fڌt5";@=T<27B#4#ߛ &}URSJk ӿ|KNOQHv@a/p2.0H ;uXu?;~s"@Q4B4KP 8>ݲ&ns\Rk}yI/ׇU54oA Z43/m `i (Qtd Ňqʓ7gI] t\q54Üu,,?lꧦ6ֿi,=ok}3:YǑ>@ `" \A^7>XYYrk4 [ ?rAam$g0בq-9;(޼Nxw 7()5IKzAL 2ASkB }<$ d"@Z @NtW m>Ф_z<БPm܌R[{̨?E޳\W*o[NTR\|9ޠ3ZRamCi؀_gq2gG8wq9Eh^~_+as2hR9<Džc9cAO%A^0_C^{w>&u BA xR9c)3X.b3I#s߂ /Q3#P@ sR/k^ SGuqi$*48r.q[qL2ɓd<)|2C`i`E y詥&*J!~!4)4fDoJ(8|3tu MR`{84yJK(BӇ~?&5>Itl kN#A;{0(@fDLRJ񼔢ck i tlR|n@- ~qp#YB7 qp8F!edrs"'~MQH3g1W5#KExieű%V˰U3xipoJMzfKؿ z*#(=fn+@g }. +c=FޣÙ y.x㎣KL(q"xb=f~&½ζ` Bi䢞;.aAhGw `&D& 6"uQhl i֐)hIA"uCb%BI;9džĖ`7Z_<$Ff$-q0`kmedI u'K5J`t)BS~ c!5vXS>͹E1ư3Av꼺PU~iMFL,mZa|V:,&kiBM `k:zֈԝ ,@qMf}%awvʜ4؊|^e^m\/u4).Mׅ7 5AXl5L" 54Bdߦ5XM]&p-)[ϩ58 TZډ:N_bҹnmZZlmMK c?zKR4z6K6rAܥ[Z!lxk7KW9vIэ P'opqmZSSzEZ4n 0:S_k&SaA_W,}]qLrkwNJM -O,_3qLF]P&-Mb>Dzv~e!H'iXu"'+VʏG38jvP&#B=n=m9G Sl :>&]pwx(#+`5Lcei?j530L1!Ucxxey`?i}d15IuxQ&)抦bTئb;.7p:VXdʳR~\N]8yZM.G+Rhm -[ }hTnx^yC ) Q$KԑWL'FaQ{ҭy˹mñmD?3c0ZtE}]@O7$ 68\g+F=&?-|6O@vrh dD9+!x:LM rO"P{LlXdIsv,|/kI#f&b _Ӡ1HfL`pۡ 'a A|f. O^7r#SKHFZv x"\\ 4rY]QArNp z)Mc-mNjf,|e_ebǘ*o.VP} ơut"|'k7GaŽMĩ 5-OЉdiS3T f{.祪3XbeȪ %6卼f0YN RnTMzto^~hهCۤ[Ќb 9Wr@rgiDHVQ>;B8[^JZ6ǖNl|vDs/-ŠsI04qY.Dpe2xRT,l\ )‘n {DH!~"*S.cfYiyN[%dIp{(`rBGQhtZ>{:9d9O䤸4Ǖ(J,4Je BIHўjm%qD9*_^|~CK97{.9{zWN".4mJjb@7w׈a=-"nLyU=3"קvE6G~&6HnBb]{=p|{@dY_y r;IkhuoBmotYo}Km.9Dwrv֘=F-;z/5N3ZoEDžH<ҹFs<"-vEUVoaN* hVZ)%}xE:)yD|-ʉsbpr/M^\ -0g9n1kxfO+`.gF˄iܦ|'G2mܳv)A>K0C$ 4=(gT(r2 L"PJB Йu5d4DIP޺هf;,z)&61ɝBTU(CwK-_gŸYmt!憓쌐PL+eQ"(V܀Y^ݧ!ǀR# m:W4Y`407>hq'=>N@<|*Jw}=)׮ٹR)G,)ZHdzpPZO, $˱x6#qO<<]'gG^`PI5G)ZFP_EΊS)O_r}$voSVg&G֙q sî]OqP`<RD1 ]ZCnpp XƄ/.#1dgQ}59Oq"?9v'tjѱq"}ƭC.! vԸztfN.bͤ#fp|>g~a(5H!qaXRӍ/+̈{45.戡^]z{Q*3kifN&gkxגTѵqEl ;grtq::Ep&чL-{xdiEVcES)#Ei] g[rKwj-w/Jtn^]Y|BsI]ymtR۶WQxsazl[ 骠nG: o(ݔ)|V&mvؤx}WJC/IoxA5jRv~Ua)vcBX-j&B'vm1KGygdXVl'7 Y6-dYYo{UJvs:p?%,Txf+LߟmbRl[Z+ ֩u޻w\̥yz*y0ZhFLy9p懈]QD~`/auU!zZ5'2 ?_UNpԣONS<+q^xy(p\v( kN3¯]|픠T,+mr&NClȋ(|^ASz_Q/g辠](\nϱHEQZ:m2*)C*G ES gED"K#Di¢AA[SyDܷAѕQɢhdNFmNA dR03y@ڽzyÿݣx-O G-=nT/ZDQ{9[EU8Rce֎{iҿ"kXA% {VT7h@UzUao:N%p+_6c%m#Ǧ&=Xr\hKC ח՞MGɞl+i PPɷ<$t\ w6i:!( w@NrFީ9-m4NAtrt?)cٟ4s X47ƥny&Zc 8iP#ĺ56TB{;{/=+k&0(;R@,H]K'6?#{hD br"KY$kqe0aT4P6Sa @)X(qP+XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthE21927YUif(!self.define){const e=e=>("require"!==e&&(e+=".js"),Promise.resolve().then(()=>{if(!n[e])return"document"in self?new Promise(t=>{const n=document.createElement("script");n.src=e,n.defer=!0,document.head.appendChild(n),n.onload=t}):void importScripts("https://proxx.app/"+e)}).then(()=>{if(!n[e])throw new Error(`Module ${e} didn’t register its module`);return n[e]})),t=(t,n)=>{Promise.all(t.map(e)).then(e=>1===e.length?e[0]:e).then(e=>n(e))},n={require:Promise.resolve(t)};self.define=((t,i,o)=>{n[t]||(n[t]=new Promise(n=>{let r={};const a={uri:location.origin+t.slice(1)};Promise.all(i.map(t=>"exports"===t?r:"module"===t?a:e(t))).then(e=>{o(...e),n(r)})}))})}define("./bootstrap.js",["require","./chunk-539de822","./chunk-eb9e63f9","./chunk-4fc10aa5","./chunk-3fdad7af"],function(e,t,n,i,o){"use strict";var r=[14,16,62],a="default-game";function s(n,i){return t.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var o;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return[4,new Promise(function(t,n){e(["./lazy-load-4801f560"],t,n)})];case 1:return o=t.sent().comlinkProxy,n.subscribe(o(i)),[2]}})})}var l=function(e){return n.h("svg",t.__assign({viewBox:"0 0 24 24"},e),n.h("path",{d:"M7 14H5v5h5v-2H7v-3zm-2-4h2V7h3V5H5v5zm12 7h-3v2h5v-5h-2v3zM14 5v2h3v3h2V5h-5z"}))},c=function(e){return n.h("svg",t.__assign({viewBox:"0 0 24 24"},e),n.h("path",{d:"M11 7h2v2h-2zm0 4h2v6h-2zm1-9C6.48 2 2 6.48 2 12s4.48 10 10 10 10-4.48 10-10S17.52 2 12 2zm0 18c-4.41 0-8-3.59-8-8s3.59-8 8-8 8 3.59 8 8-3.59 8-8 8z"}))},u=function(e){return n.h("svg",t.__assign({viewBox:"0 0 10 5",preserveAspectRatio:"none"},e),n.h("path",{d:"M0 0l5 5 5-5z"}))},h=function(e){return n.h("svg",t.__assign({viewBox:"0 0 24 24"},e),n.h("path",{d:"M20 11H7.83l5.59-5.59L12 4l-8 8 8 8 1.41-1.41L7.83 13H20v-2z"}))};function d(){document.documentElement.requestFullscreen?document.documentElement.requestFullscreen():document.documentElement.webkitRequestFullscreen&&document.documentElement.webkitRequestFullscreen()}var p=!(!document.documentElement.requestFullscreen&&!document.documentElement.webkitRequestFullscreen),g=function(e){function r(){var t=null!==e&&e.apply(this,arguments)||this;return t.state={flagModeAnnouncement:""},t}return t.__extends(r,e),r.prototype.render=function(e,t){var i=this,r=e.onSettingsClick,a=e.onBackClick,s=e.buttonType,u=e.display,g=e.showDangerModeToggle,f=e.dangerMode,m=t.flagModeAnnouncement,_=o.isFeaturePhone?n.h("button",{class:o.leftKeyIcon,onClick:a,"aria-label":"Back to main menu"},n.h("span",{class:o.shortcutKey},"*")," back"):n.h("button",{class:o.leftIcon,onClick:a,"aria-label":"Back to main menu"},n.h(h,null)),b=o.isFeaturePhone?n.h("button",{class:o.leftKeyIcon,onClick:r,"aria-label":"Open information and settings"},n.h("span",{class:o.shortcutKey},"*")," info"):n.h("button",{class:o.leftIcon,onClick:r,"aria-label":"Open information and settings"},n.h(c,null)),v=o.isFeaturePhone?n.h("div",{class:o.fpToggle},n.h("span",{class:o.shortcutKey},"#")," ",n.h("label",null,n.h("input",{class:o.checkbox,type:"checkbox",role:"switch checkbox",onChange:this._onDangerModeSwitchToggle,checked:!f,"aria-label":"flag mode",ref:function(e){return i._flagCheckbox=e}}),n.h("span",{"aria-hidden":"true"},"Flag:",f?"OFF":"ON")),n.h("span",{role:"status","aria-live":"assertive","aria-label":m})):n.h("div",{class:o.toggleContainer,onTouchStart:this._onDangerModeTouchStart},n.h("label",{class:o.toggleLabel},n.h("span",{"aria-hidden":"true",class:o.leftToggleLabel},"Clear"),n.h("input",{class:o.checkbox,type:"checkbox",role:"switch checkbox",onChange:this._onDangerModeSwitchToggle,checked:!f,"aria-label":"flag mode",ref:function(e){return i._flagCheckbox=e}}),n.h("svg",{viewBox:"0 0 32 16",class:o.toggle},n.h("defs",null,n.h("mask",{id:"flag-toggle-mask"},n.h("rect",{fill:"#fff",x:"0",y:"0",width:"32",height:"16"}),n.h("circle",{cx:f?8:24,cy:"8",fill:"#000",r:"4"}))),n.h("rect",{fill:"#fff",x:"0",y:"0",width:"32",height:"16",rx:"8",ry:"8",mask:"url(#flag-toggle-mask)"})),n.h("span",{"aria-hidden":"true",class:o.rightToggleLabel},"Flag")),n.h("span",{role:"status","aria-live":"assertive","aria-label":m})),y=o.isFeaturePhone?"":p?n.h("button",{class:o.fullscreen,onClick:d,"aria-label":"fullscreen mode"},n.h(l,null)):n.h("div",{class:o.noFullscreen});return n.h("div",{class:[o.bottomBar,u?"":o.hidden].join(" "),role:"menubar"},"back"===s?_:b,g&&v,p?y:n.h("div",{class:o.noFullscreen}))},r.prototype.componentDidMount=function(){window.addEventListener("keyup",this._onKeyUp)},r.prototype.componentWillUnmount=function(){window.removeEventListener("keyup",this._onKeyUp)},r.prototype._onKeyUp=function(e){"*"===e.key?"back"===this.props.buttonType?this.props.onBackClick():this.props.onSettingsClick():!this.props.showDangerModeToggle||"f"!==e.key&&"#"!==e.key||this._dangerModeChange(!this.props.dangerMode,!0)},r.prototype._dangerModeChange=function(e,t){this.props.onDangerModeChange(e);var n="";t&&(n=e?"flag mode off":"flag mode on"),this.setState({flagModeAnnouncement:n})},r.prototype._onDangerModeTouchStart=function(e){e.preventDefault(),this._dangerModeChange(this._flagCheckbox.checked,!0)},r.prototype._onDangerModeSwitchToggle=function(){this._dangerModeChange(!this._flagCheckbox.checked,!1)},t.__decorate([i.bind],r.prototype,"_onKeyUp",null),t.__decorate([i.bind],r.prototype,"_onDangerModeTouchStart",null),t.__decorate([i.bind],r.prototype,"_onDangerModeSwitchToggle",null),r}(n.Component);function f(e){return function(n){function i(t){var i=n.call(this,t)||this;return i.state={LoadedComponent:void 0},e.then(function(e){i.setState({LoadedComponent:e})}),i}return t.__extends(i,n),i.prototype.render=function(e,t){var n=e.loaded,i=e.loading,o=t.LoadedComponent;return o?n(o):i()},i}(n.Component)}o.styleInject("._2hqwv{display:flex;flex:1;align-items:center;justify-content:center;position:relative}@keyframes _2gTRD{50%{opacity:1}}._3CcZZ{display:flex;flex-flow:column;padding:var(--bar-avoid) var(--side-margin) 0;box-sizing:border-box;width:100%;text-align:center;font-size:2.3rem;opacity:0;animation:_2gTRD 3s ease-in-out .5s infinite}");var m=function(e){function i(){return null!==e&&e.apply(this,arguments)||this}return t.__extends(i,e),i.prototype.render=function(){return n.h("div",{class:"_2hqwv"},n.h("div",{class:"_3CcZZ"},"…Loading…"))},i}(n.Component);o.styleInject("._2GPlt{cursor:pointer;background:none;border:none;font:inherit;padding:0;margin:0;user-select:none}._3CM1x{background:#fff;font-weight:700;border-radius:50%;padding:.1rem;border:3px solid #fff}._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{background:#fff;font-weight:700;font-size:1.2rem;color:#000;border-radius:var(--border-radius);padding:.3rem;border:3px solid #fff}._1Xglm:disabled,._2AHRc:disabled,._39aAp:disabled,.Yxbhp:disabled{cursor:default;background-color:#666;border-color:#666;color:#000}.ZBB7v{border:1px solid #fff;font-weight:400;border-radius:25%;display:inline-block;width:var(--icon-size);height:var(--icon-size);line-height:var(--icon-size);text-align:center;letter-spacing:0;box-sizing:border-box}._2AHRc{mix-blend-mode:screen}._1Xglm{background:none;color:#fff}.Yxbhp{background:#3ee5ea;border-color:#3ee5ea}._39aAp{color:#fff;background:#ff274b;border-color:#ff274b}@media (min-width:320px){._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{padding:.9rem}}._3GEZA{flex-flow:column;flex:1;justify-content:space-evenly;position:relative;min-height:min-content;padding-bottom:3rem}._1SXV-,._3GEZA{display:flex;align-items:center}._1SXV-{width:100%;max-width:648px;justify-content:center;box-sizing:border-box;padding:0 var(--side-margin);margin:2.5rem 0}._2qor8{padding-top:20%}.EtVV2{display:flex;flex-flow:column;padding:0 var(--side-margin);box-sizing:border-box;width:100%;max-width:33rem;--item-margin:0.4rem}._1JPZT{position:relative;display:block;--padding-sides:0.9rem;margin:0 var(--item-margin)}._11wHV{position:absolute;padding:0 var(--padding-sides);font-size:.8rem;opacity:.7;top:.9rem;pointer-events:none}._23ehF{background:rgba(0,0,0,.39);border-radius:var(--border-radius) var(--border-radius) 0 0;font:inherit;padding:2em var(--padding-sides) .8em;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:textfield;border:none;border-bottom:1px solid #fff;width:100%;color:#fff;box-sizing:border-box}._23ehF:invalid{box-shadow:none}._23ehF:focus{outline:none;border-bottom-color:#4b93ff}._23ehF::-webkit-inner-spin-button,._23ehF::-webkit-outer-spin-button{-webkit-appearance:none;margin:0}._3QVdr{-moz-appearance:none}._2A_Xb,._2JKyV,.Ypu5A{position:absolute;fill:#fff;right:.6rem;width:15px;height:7px;-webkit-tap-highlight-color:transparent;padding:7px}.Ypu5A{top:50%;transform:translateY(-50%);pointer-events:none}._2A_Xb,._2JKyV{top:50%;transform:translateY(-10px) translateY(-50%) scaleY(-1);cursor:pointer}._2JKyV{transform:translateY(10px) translateY(-50%)}._29aQT{display:flex;margin:.4rem calc(-1*var(--item-margin))}@media (min-width:320px){._29aQT{margin:.8rem calc(-1*var(--item-margin))}}._29aQT>*{flex:1}._4WTus{margin:0 var(--item-margin)!important;text-transform:uppercase;letter-spacing:.15rem}._3Yv1J{border-color:#000!important}");var _=f(new Promise(function(e){e()}).then(function(){return new Promise(function(t,n){e(["./lazy-components-d21d48fa"],t,n)}).then(function(e){return e.ShowbizTitle})})),b=function(e){function o(){return null!==e&&e.apply(this,arguments)||this}return t.__extends(o,e),o.prototype.render=function(e){var i=this,o=(e.children,e.inputRef),r=t.__rest(e,["children","inputRef"]);return n.h("label",{class:"_1JPZT"},n.h(u,{class:"_2A_Xb",onClick:this._onUpClick}),n.h(u,{class:"_2JKyV",onClick:this._onDownClick}),n.h("span",{class:"_11wHV"},e.children),n.h("input",t.__assign({ref:function(e){i._input=e,o&&o(e)},class:"_23ehF",type:"number",inputmode:"numeric",pattern:"[0-9]*"},r)))},o.prototype._onUpClick=function(){this._input.valueAsNumber=Math.min(this._input.valueAsNumber+1,Number(this._input.max)),this._dispatch()},o.prototype._onDownClick=function(){this._input.valueAsNumber=Math.max(this._input.valueAsNumber-1,Number(this._input.min)),this._dispatch()},o.prototype._dispatch=function(){this._input.dispatchEvent(new Event("change"))},t.__decorate([i.bind],o.prototype,"_onUpClick",null),t.__decorate([i.bind],o.prototype,"_onDownClick",null),o}(n.Component);function v(e){var t=e.width,i=e.height,o=e.mines;return{width:t,height:i,mines:o,presetName:n.getPresetName(t,i,o)}}var y=function(e){function r(t){var n=e.call(this,t)||this;return t.defaults&&(n.state=v(t.defaults)),n}return t.__extends(r,e),r.prototype.componentDidMount=function(){window.scrollTo(0,0),window.addEventListener("keyup",this._onKeyUp)},r.prototype.componentWillUnmount=function(){window.removeEventListener("keyup",this._onKeyUp)},r.prototype.componentWillReceiveProps=function(e){var t=e.defaults;t&&!this.props.defaults&&this.setState(v(t))},r.prototype.render=function(e,t){var i=this,r=e.motion,a=t.width,s=t.height,l=t.mines,c=t.presetName;return n.h("div",{class:"_3GEZA"},n.h("div",{class:"_1SXV-"},n.h(_,{loading:function(){return n.h("div",{class:"_2qor8"})},loaded:function(e){return n.h(e,{motion:r})}})),n.h("form",{onSubmit:this._startGame,class:"EtVV2","aria-label":"game settings"},n.h("div",{class:"_29aQT"},n.h("label",{class:"_1JPZT"},n.h("span",{class:"_11wHV"},"Difficulty"),n.h(u,{class:"Ypu5A"}),n.h("select",{required:!0,class:"_3QVdr _23ehF",ref:function(e){return i._presetSelect=e},onChange:this._onSelectChange,value:c||""},c&&[n.h("option",{value:"easy"},"Easy"),n.h("option",{value:"medium"},"Medium"),n.h("option",{value:"hard"},"Hard"),n.h("option",{value:"custom"},"Custom")]))),n.h("div",{class:"_29aQT"},n.h(b,{required:!0,min:"5",max:"40",step:"1",value:a||"",inputRef:function(e){return i._widthInput=e},onChange:this._onSettingInput},"Width"),n.h(b,{required:!0,min:"5",max:"40",step:"1",value:s||"",inputRef:function(e){return i._heightInput=e},onChange:this._onSettingInput},"Height")),n.h("div",{class:"_29aQT"},n.h(b,{required:!0,min:"1",max:a&&s?a*s:"",step:"1",value:l,inputRef:function(e){return i._minesInput=e},onChange:this._onSettingInput},"Black holes")),n.h("div",{class:"_29aQT"},n.h("button",{class:"_4WTus _2AHRc _2GPlt"},o.isFeaturePhone?n.h("span",{class:"_3Yv1J ZBB7v"},"#"):""," ","Start"))))},r.prototype._onKeyUp=function(e){"#"===e.key&&this._startGame(e)},r.prototype._onSelectChange=function(){var e=this._presetSelect.value;if("custom"!==e){var t=n.presets[e];this.setState({height:t.height,mines:t.mines,presetName:e,width:t.width})}else this.setState({presetName:e})},r.prototype._onSettingInput=function(){var e=this._widthInput.valueAsNumber,t=this._heightInput.valueAsNumber,i=this._minesInput.valueAsNumber,o=e*t-9;this.setState({height:t,mines:i>o?o:i,presetName:n.getPresetName(e,t,i),width:e})},r.prototype._startGame=function(e){e.preventDefault(),this.props.onStartGame(this.state.width,this.state.height,this.state.mines)},t.__decorate([i.bind],r.prototype,"_onKeyUp",null),t.__decorate([i.bind],r.prototype,"_onSelectChange",null),t.__decorate([i.bind],r.prototype,"_onSettingInput",null),t.__decorate([i.bind],r.prototype,"_startGame",null),r}(n.Component);o.styleInject("._3hPwO{color:#fff;display:flex;flex-flow:column;height:100%}._3DazJ{position:fixed;top:0;left:0;width:100vw;height:100vh}");var w,x=new Promise(function(t,n){e(["./lazy-load-4801f560"],t,n)}).then(function(e){return w=e}),k=new Promise(function(t){var n=new Promise(function(t,n){e(["./lazy-components-d21d48fa"],t,n)});t(x.then(function(){return n}))});var C=t.__awaiter(void 0,void 0,void 0,function(){var e,n;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return i=new URL("/index-7dfa68a0.js",document.baseURI),o=new Blob(['importScripts("'+i.toString()+'");'],{type:"text/javascript"}),e=new Worker(window.URL.createObjectURL(o)),self.w=e,[4,x];case 1:return t.sent(),n=w.nextEvent(e,"message"),e.postMessage("ready?"),[4,n];case 2:return t.sent(),[2,w.comlinkWrap(e).stateService]}var i,o})}),S=[40,0,0],M=[131,23,71],P=[54,49,176],T=[0,0,0],z=[41,41,41],G=f(k.then(function(e){return e.Nebula})),D=f(k.then(function(e){return e.Game})),A=f(k.then(function(e){return e.Settings})),I=x.then(function(){return w.lazyGenerateTextures()}),F=I,V=function(e){function l(){var i=e.call(this)||this;i.state={dangerMode:!1,awaitingGame:!1,settingsOpen:!1,motionPreference:!0,gameInPlay:!1,allowIntroAnim:!0,vibrationPreference:!0},i.previousFocus=null,i._gameChangeSubscribers=new Set,i._awaitingGameTimeout=-1,function(){return t.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var e;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return[4,o.get(a)];case 1:return(e=t.sent())?[2,e]:[2,n.presets.easy]}})})}().then(function(e){i.setState({gridDefaults:e})}),x.then(function(){return t.__awaiter(i,void 0,void 0,function(){var e,n;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return w.initOffline(),e=this.setState,n={},[4,w.shouldUseMotion()];case 1:return n.motionPreference=t.sent(),[4,w.getVibrationPreference()];case 2:return e.apply(this,[(n.vibrationPreference=t.sent(),n)]),[2]}})})});return C.then(function(e){return t.__awaiter(i,void 0,void 0,function(){var n,i,r,l,c=this;return t.__generator(this,function(u){switch(u.label){case 0:return this._stateService=e,[4,s(this._stateService,function(e){return t.__awaiter(c,void 0,void 0,function(){var n,i,r,s,l,c,u,h;return t.__generator(this,function(d){switch(d.label){case 0:return[4,x];case 1:return d.sent(),"game"in e?(n=e.game)?(clearTimeout(this._awaitingGameTimeout),function(e,n,i){t.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return[4,o.set(a,{width:e,height:n,mines:i})];case 1:return t.sent(),[2]}})})}(n.width,n.height,n.mines),i=this.setState,r={game:n,awaitingGame:!1,gridDefaults:n,gameInPlay:!0},[4,w.getBestTime(n.width,n.height,n.mines)]):[3,3]:[3,4];case 2:return i.apply(this,[(r.bestTime=d.sent(),r.allowIntroAnim=!1,r)]),[3,4];case 3:this.setState({game:n,gameInPlay:!1}),d.label=4;case 4:if("gameStateChange"in e){2!==(s=e.gameStateChange.playMode)&&3!==s||this.setState({gameInPlay:!1});try{for(l=t.__values(this._gameChangeSubscribers),c=l.next();!c.done;c=l.next())(0,c.value)(e.gameStateChange)}catch(e){u={error:e}}finally{try{c&&!c.done&&(h=l.return)&&h.call(l)}finally{if(u)throw u.error}}}return[2]}})})})];case 1:return u.sent(),[3,3];case 2:u.sent(),n=JSON.parse(!1),i=n.width,r=n.height,l=n.mines,n.usedKeyboard||document.body.dispatchEvent(new MouseEvent("mousemove",{bubbles:!0})),this._stateService.initGame(i,r,l),u.label=3;case 3:return[2]}})})}),i}return t.__extends(l,e),l.prototype.componentDidMount=function(){},l.prototype.render=function(e,t){var i,a=this,s=t.game,l=t.dangerMode,c=t.awaitingGame,u=t.gridDefaults,h=t.settingsOpen,d=t.motionPreference,p=t.gameInPlay,f=t.bestTime,_=t.allowIntroAnim,b=t.vibrationPreference;return i=s?n.h(D,{loading:function(){return n.h("div",null)},loaded:function(e){return n.h(e,{key:s.id,width:s.width,height:s.height,mines:s.mines,toRevealTotal:s.toRevealTotal,gameChangeSubscribe:a._onGameChangeSubscribe,gameChangeUnsubscribe:a._onGameChangeUnsubscribe,stateService:a._stateService,dangerMode:l,onDangerModeChange:a._onDangerModeChange,useMotion:d,bestTime:f,useVibration:b})}}):c?n.h(m,null):h?n.h(A,{loading:function(){return n.h("div",null)},loaded:function(e){return n.h(e,{onCloseClicked:a._onSettingsCloseClick,motion:d,onMotionPrefChange:a._onMotionPrefChange,disableAnimationBtn:!w.supportsSufficientWebGL||o.isFeaturePhone,supportsSufficientWebGL:w.supportsSufficientWebGL,texturePromise:I,useVibration:b,onVibrationPrefChange:a._onVibrationPrefChange})}}):n.h(y,{onStartGame:this._onStartGame,defaults:u,motion:d&&_}),n.h("div",{class:"_3hPwO"},n.h(G,{loading:function(){return n.h("div",{class:"_3DazJ",style:{background:"linear-gradient(to bottom, "+n.toRGB(P)+", "+n.toRGB(r)+")"}})},loaded:function(e){return n.h(e,{colorDark:a._nebulaDarkColor(),colorLight:a._nebulaLightColor(),useMotion:d})}}),i,n.h(g,{onSettingsClick:this._onSettingsClick,onBackClick:this._onBackClick,onDangerModeChange:this._onDangerModeChange,buttonType:s?"back":"info",display:!h,dangerMode:l,showDangerModeToggle:p}))},l.prototype._nebulaLightColor=function(){return this.state.settingsOpen?z:this.state.game&&this.state.dangerMode?M:P},l.prototype._nebulaDarkColor=function(){return this.state.settingsOpen?T:this.state.game&&this.state.dangerMode?S:r},l.prototype._onMotionPrefChange=function(){return t.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var e;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return e=!this.state.motionPreference,this.setState({motionPreference:e}),[4,x];case 1:return(0,t.sent().setMotionPreference)(e),[2]}})})},l.prototype._onVibrationPrefChange=function(){return t.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var e;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return e=!this.state.vibrationPreference,this.setState({vibrationPreference:e}),[4,x];case 1:return(0,t.sent().setVibrationPreference)(e),[2]}})})},l.prototype._onDangerModeChange=function(e){this.setState({dangerMode:e})},l.prototype._onGameChangeSubscribe=function(e){this._gameChangeSubscribers.add(e)},l.prototype._onGameChangeUnsubscribe=function(e){this._gameChangeSubscribers.delete(e)},l.prototype._onSettingsCloseClick=function(){var e=this;this.setState({settingsOpen:!1},function(){e.previousFocus.focus()})},l.prototype._onSettingsClick=function(){this.previousFocus=document.activeElement,this.setState({settingsOpen:!0,allowIntroAnim:!1})},l.prototype._onStartGame=function(e,n,i){return t.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var o,r,a,s,l=this;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return this._awaitingGameTimeout=setTimeout(function(){l.setState({awaitingGame:!0})},1e3),[4,x];case 1:return o=t.sent(),r=o.updateReady,a=o.skipWaiting,r?[4,a()]:[3,3];case 2:return t.sent(),s=!!document.querySelector(".focus-visible"),sessionStorage.setItem("instantGame",JSON.stringify({width:e,height:n,mines:i,usedKeyboard:s})),location.reload(),[2];case 3:return[4,F];case 4:return t.sent(),[4,C];case 5:return t.sent().initGame(e,n,i),[2]}})})},l.prototype._onBackClick=function(){this.setState({dangerMode:!1}),this._stateService.reset()},t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onMotionPrefChange",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onVibrationPrefChange",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onDangerModeChange",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onGameChangeSubscribe",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onGameChangeUnsubscribe",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onSettingsCloseClick",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onSettingsClick",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onStartGame",null),t.__decorate([i.bind],l.prototype,"_onBackClick",null),l}(n.Component);o.styleInject("html{background-color:#000;font-family:Space Mono,monospace;font-size:.8em;font-variant-ligatures:none;--cell-size:25px;--cell-padding:2px;--side-margin:10px;--icon-size:20px;--circlebtn-size:24px;--bar-avoid:40px;--bar-padding:5px;--border-radius:7px}@media (min-width:320px){html{font-size:1em;--cell-size:40px;--cell-padding:5px;--side-margin:24px;--icon-size:24px;--circlebtn-size:48px;--bar-avoid:78px;--bar-padding:18px}}body,html{margin:0;padding:0;height:100%;overscroll-behavior:none}*{-webkit-tap-highlight-color:transparent}._1NQ3y{height:100%}:focus:not(.focus-visible){outline:none}");var R=document.body.querySelector(".app");R.classList.add("_1NQ3y"),n.render(n.h(V,null),R,R.firstChild),performance.mark("UI ready"),window.ga=window.ga||function(){for(var e=[],t=0;tu?[2,u]:(r.set(s,o),[2,o])}})})},t.supportsVibration=i}); //# sourceMappingURL=chunk-1c01a188.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC325YEdefine("./chunk-2fc5265f.js",["exports"],function(t){"use strict";var e=[];t.getCanvas=function(t){if(e.length>0){var n=e.shift();if(n.getContext(t))return n}var r=document.createElement("canvas");return r.setAttribute("aria-hidden","true"),r},t.putCanvas=function(t){e.push(t)}}); //# sourceMappingURL=chunk-2fc5265f.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD4401Y1define("./chunk-3fdad7af.js",["exports"],function(e){"use strict";var t=new URL(location.href),i=t.searchParams.has("debug"),o=t.searchParams.has("cell-focus"),r=t.searchParams.has("fpmode"),n=t.searchParams.get("motion"),a="0"!==n&&("1"===n||void 0),s=Math.min(devicePixelRatio,2),l=screen.width,d=screen.height,c=r||Math.min(l,d)<=240;class f{constructor(e="keyval-store",t="keyval"){this.storeName=t,this._dbp=new Promise((i,o)=>{const r=indexedDB.open(e,1);r.onerror=(()=>o(r.error)),r.onsuccess=(()=>i(r.result)),r.onupgradeneeded=(()=>{r.result.createObjectStore(t)})})}_withIDBStore(e,t){return this._dbp.then(i=>new Promise((o,r)=>{const n=i.transaction(this.storeName,e);n.oncomplete=(()=>o()),n.onabort=n.onerror=(()=>r(n.error)),t(n.objectStore(this.storeName))}))}}let h;function g(){return h||(h=new f),h}function p(e,t){void 0===t&&(t={});var i=t.insertAt;if(e&&"undefined"!=typeof document){var o=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],r=document.createElement("style");r.type="text/css","top"===i&&o.firstChild?o.insertBefore(r,o.firstChild):o.appendChild(r),r.styleSheet?r.styleSheet.cssText=e:r.appendChild(document.createTextNode(e))}}p('._2GPlt{cursor:pointer;background:none;border:none;font:inherit;padding:0;margin:0;user-select:none}._3CM1x{background:#fff;font-weight:700;border-radius:50%;padding:.1rem;border:3px solid #fff}._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{background:#fff;font-weight:700;font-size:1.2rem;color:#000;border-radius:var(--border-radius);padding:.3rem;border:3px solid #fff}._1Xglm:disabled,._2AHRc:disabled,._39aAp:disabled,.Yxbhp:disabled{cursor:default;background-color:#666;border-color:#666;color:#000}.ZBB7v{border:1px solid #fff;font-weight:400;border-radius:25%;display:inline-block;width:var(--icon-size);height:var(--icon-size);line-height:var(--icon-size);text-align:center;letter-spacing:0;box-sizing:border-box}._2AHRc{mix-blend-mode:screen}._1Xglm{background:none;color:#fff}.Yxbhp{background:#3ee5ea;border-color:#3ee5ea}._39aAp{color:#fff;background:#ff274b;border-color:#ff274b}@media (min-width:320px){._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{padding:.9rem}}._3tkMp{display:flex;justify-content:space-between;padding:0 var(--side-margin);position:relative;left:0;right:0;bottom:0;touch-action:none;min-height:min-content}.in-game ._3tkMp{position:absolute}._3tkMp>button{margin:var(--bar-padding) 0}._3tkMp:before{content:"";height:1px;transform-origin:0 0;transform:scaleY(.5);position:absolute;top:0;left:var(--side-margin);right:var(--side-margin);background:#fff}._3pRHq{fill:#fff;width:var(--icon-size);height:var(--icon-size)}._3QWGm{margin-right:auto!important}._10MBK{visibility:hidden;pointer-events:none;position:absolute}._2bBKe{margin-left:auto!important}._2X5DD{margin-left:auto;width:var(--icon-size);height:var(--icon-size)}html:fullscreen ._2bBKe{visibility:hidden}html:-webkit-full-screen ._2bBKe{visibility:hidden}@media (display-mode:fullscreen){._2bBKe{visibility:hidden}}._1R0xX{white-space:nowrap;cursor:pointer;position:relative;align-self:center}._3kX7p{display:block;padding:var(--bar-padding) 0}.eBLvU{display:block;width:32px;height:16px;cursor:pointer}.EWytg.focus-visible+.eBLvU{outline:5px #00f;outline:5px auto -webkit-focus-ring-color}.EWytg{opacity:0}._1ECax,._3SNFi,.EWytg{position:absolute;top:50%;transform:translateY(-50%)}._1ECax,._3SNFi{margin:0 .6rem;user-select:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none}._3SNFi{right:100%}._1ECax{left:100%}._2q4pV{height:var(--icon-size);color:#fff;margin-right:auto!important;text-transform:uppercase}._2rQ5s{position:relative;align-self:center}'),e.bottomBar="_3tkMp",e.cellFocusMode=o,e.checkbox="EWytg",e.debug=i,e.del=function(e,t=g()){return t._withIDBStore("readwrite",t=>{t.delete(e)})},e.forceMotionMode=a,e.fpToggle="_2rQ5s",e.fullscreen="_2bBKe _3pRHq _2GPlt",e.get=function(e,t=g()){let i;return t._withIDBStore("readonly",t=>{i=t.get(e)}).then(()=>i.result)},e.hidden="_10MBK",e.isFeaturePhone=c,e.leftIcon="_3QWGm _3pRHq _2GPlt",e.leftKeyIcon="_2q4pV _2GPlt",e.leftToggleLabel="_3SNFi",e.noCache=!0,e.noFullscreen="_2X5DD",e.rightToggleLabel="_1ECax",e.set=function(e,t,i=g()){return i._withIDBStore("readwrite",i=>{i.put(t,e)})},e.shortcutKey="_2d3OM ZBB7v",e.staticDevicePixelRatio=s,e.styleInject=p,e.toggle="eBLvU",e.toggleContainer="_1R0xX",e.toggleLabel="_3kX7p",e.vibrationLength=300}); //# sourceMappingURL=chunk-3fdad7af.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC130Xdefine("./chunk-45c70e7a.js",["exports"],function(e){"use strict";e.version="1.0.9"}); //# sourceMappingURL=chunk-45c70e7a.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC234Xdefine("./chunk-4fc10aa5.js",["exports"],function(e){"use strict";e.bind=function(e,n,t){return{get:function(){var e=t.value.bind(this);return Object.defineProperty(this,n,{value:e}),e}}}}); //# sourceMappingURL=chunk-4fc10aa5.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD3207Y define("./chunk-539de822.js",["exports"],function(t){"use strict";var e=function(t,n){return(e=Object.setPrototypeOf||{__proto__:[]}instanceof Array&&function(t,e){t.__proto__=e}||function(t,e){for(var n in e)e.hasOwnProperty(n)&&(t[n]=e[n])})(t,n)};function n(t,e){var n="function"==typeof Symbol&&t[Symbol.iterator];if(!n)return t;var r,o,c=n.call(t),a=[];try{for(;(void 0===e||e-- >0)&&!(r=c.next()).done;)a.push(r.value)}catch(t){o={error:t}}finally{try{r&&!r.done&&(n=c.return)&&n.call(c)}finally{if(o)throw o.error}}return a}t.__assign=function(){return t.__assign=Object.assign||function(t){for(var e,n=1,r=arguments.length;n=0;i--)(o=t[i])&&(a=(c<3?o(a):c>3?o(e,n,a):o(e,n))||a);return c>3&&a&&Object.defineProperty(e,n,a),a},t.__extends=function(t,n){function r(){this.constructor=t}e(t,n),t.prototype=null===n?Object.create(n):(r.prototype=n.prototype,new r)},t.__generator=function(t,e){var n,r,o,c,a={label:0,sent:function(){if(1&o[0])throw o[1];return o[1]},trys:[],ops:[]};return c={next:i(0),throw:i(1),return:i(2)},"function"==typeof Symbol&&(c[Symbol.iterator]=function(){return this}),c;function i(c){return function(i){return function(c){if(n)throw new TypeError("Generator is already executing.");for(;a;)try{if(n=1,r&&(o=2&c[0]?r.return:c[0]?r.throw||((o=r.return)&&o.call(r),0):r.next)&&!(o=o.call(r,c[1])).done)return o;switch(r=0,o&&(c=[2&c[0],o.value]),c[0]){case 0:case 1:o=c;break;case 4:return a.label++,{value:c[1],done:!1};case 5:a.label++,r=c[1],c=[0];continue;case 7:c=a.ops.pop(),a.trys.pop();continue;default:if(!(o=(o=a.trys).length>0&&o[o.length-1])&&(6===c[0]||2===c[0])){a=0;continue}if(3===c[0]&&(!o||c[1]>o[0]&&c[1]=t.length&&(t=void 0),{value:t&&t[n++],done:!t}}}}}); //# sourceMappingURL=chunk-539de822.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC251Xdefine("./chunk-9e0cea02.js",["exports"],function(e){"use strict";var n=!1,r=performance.now();e.freeze=function(){n=!0},e.getTime=function(){return n||(r=performance.now()),r},e.unfreeze=function(){n=!1}}); //# sourceMappingURL=chunk-9e0cea02.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD1398Yvdefine("./chunk-a647c4b1.js",["exports","./chunk-539de822"],function(n,e){"use strict";function t(n){return(n*=2)<1?.5*n*n*n:.5*((n-=2)*n*n+2)}function i(n,e,t,i,r){return(r-n)/(e-n)*(i-t)+t}function r(n,e,t,r,u){return function(n){return Math.min(1,Math.max(0,n))}(i(n,e,t,r,u))}n.blackHoleInnerRadius=.9,n.blackHoleInnerRed="255, 40, 75",n.blackHoleOuterRadius=1,n.blackHoleOuterRed="255, 34, 106",n.blackHoleRadius=.75,n.borderRadius=76/650,n.deg2rad=function(n){return n/180*Math.PI},n.easeInOutCubic=t,n.easeOutQuad=function(n){return-1*n*(n-2)},n.fadeInAnimationLength=300,n.fadeOutAnimationLength=300,n.fadedLinesAlpha=.3,n.flagCircleRadius=32/650,n.flashInAnimationLength=50,n.flashOutAnimationLength=300,n.glowAlpha=.5,n.glowFactor=.02,n.idleAnimationLength=5e3,n.idleAnimationNumFrames=300,n.innerCircleRadius=64/650,n.numInnerRects=5,n.numberCircleRadius=.8,n.numberFontSizeFactor=.45,n.numberFontTopShiftFactor=.03,n.remap=i,n.removeAnimations=function(n,e){return n.filter(function(n){return!e.includes(n.name)})},n.revealedAlpha=.3,n.rippleSpeed=375,n.safetyBufferFactor=.97,n.smoothpulse=function(n,e,i,u,a){return t(r(n,e,0,1,a)*(1-r(i,u,0,1,a)))},n.spriteSize=1024,n.thickLine=20/650,n.thinLine=12/650,n.toShaderColor=function(n){return e.__spread(n.map(function(n){return n/255}),[1])},n.turquoise="rgb(109, 205, 218)",n.white="#fff"}); //# sourceMappingURL=chunk-a647c4b1.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD8758Y"6define("./chunk-c3f8a8fc.js",["exports","./chunk-539de822","./chunk-3fdad7af","./chunk-45c70e7a","./chunk-a647c4b1"],function(e,t,a,r,i){"use strict";var n=new MessageChannel,l=n.port1,o=n.port2;function s(){return new Promise(function(e){var t=Math.random();o.addEventListener("message",function a(r){r.data===t&&(o.removeEventListener("message",a),e())}),l.postMessage(t)})}o.start();var c="_3vydV";function u(e){return e.split(" ").map(function(e){return"."+e}).join("")}function d(){var e=parseFloat(getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue("--cell-padding"));return{cellSize:parseFloat(getComputedStyle(document.documentElement).getPropertyValue("--cell-size")),cellPadding:e}}a.styleInject('._3vydV{display:flex;margin:var(--side-margin);margin-bottom:0;padding:0 0 var(--bar-padding);top:0;z-index:1;text-transform:uppercase}._3vydV,._3vydV:before{position:absolute;left:0;right:0}._3vydV:before{content:"";height:1px;transform-origin:0 0;transform:scaleY(.5);bottom:0;background:#fff}._3iA6-{flex:1;order:1;display:flex;justify-content:flex-start;align-items:center;white-space:nowrap}._3zF2k{flex:1;order:2;text-align:center;font-size:inherit;font-weight:400;margin:0;padding:0}@media (max-width:350px){.in-game ._3zF2k{display:none}}._3dK2l{flex:1;order:3;display:flex;justify-content:flex-end;align-items:center;white-space:nowrap}._3OtLH,.RXt1R{width:var(--icon-size);height:var(--icon-size)}._3OtLH{margin-left:.7em;fill:#fff}.RXt1R{margin-right:.7em;fill:none;stroke-width:2px;stroke:#fff}');var h={maxWidth:8192,maxHeight:32768},f="texturecache";function g(e,i,n,l,o){return void 0===o&&(o={}),t.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var c,u,d,g,v,p,x,b,P,w;return t.__generator(this,function(R){switch(R.label){case 0:return c=t.__assign({},h,o),u=Math.floor(c.maxWidth/(n*a.staticDevicePixelRatio)),d=Math.floor(c.maxHeight/(n*a.staticDevicePixelRatio)),g=u*d,p=f+":"+e,x=r.version+":"+n+":"+a.staticDevicePixelRatio,[4,a.get(p+":version")];case 1:return R.sent()!==x||a.noCache?[4,a.del(p+":version")]:[3,7];case 2:return R.sent(),[4,a.del(p+":buffers")];case 3:return R.sent(),[4,m(i,n,l,c)];case 4:return v=R.sent(),[4,a.set(p+":version",x)];case 5:return R.sent(),[4,a.set(p+":buffers",v)];case 6:return R.sent(),[3,9];case 7:return[4,a.get(p+":buffers")];case 8:v=R.sent(),R.label=9;case 9:b=new Array(v.length),P=function(e){var a;return t.__generator(this,function(t){switch(t.label){case 0:return(a=new Image).src=URL.createObjectURL(new Blob([v[e]],{type:"image/png"})),[4,new Promise(function(e){return a.onload=e})];case 1:return t.sent(),b[e]=a,[4,s()];case 2:return t.sent(),[2]}})},w=0,R.label=10;case 10:return w=1&&t<=8){o.strokeStyle=i.white,o.lineWidth=r*i.thickLine,o.beginPath(),o.arc(0,0,n*i.numberCircleRadius,0,2*Math.PI),o.closePath(),o.stroke(),o.fillStyle=i.white,o.textAlign="center",o.textBaseline="middle",o.font=r*i.numberFontSizeFactor+'px/1 "Space Mono", sans-serif';var d=o.measureText(""+t),h=r*i.numberFontTopShiftFactor;"actualBoundingBoxAscent"in d&&(h=(d.actualBoundingBoxAscent-d.actualBoundingBoxDescent)/2),o.fillText(""+t,0,h)}else if(9===t)v(o,-n,-n,r,r,r*i.borderRadius),o.clip(),o.fillStyle=i.white,o.fillRect(-n,-n,r,r);else if(10===t){u=n*i.safetyBufferFactor*i.blackHoleOuterRadius,c.fillStyle="rgb("+i.blackHoleOuterRed+")",c.beginPath(),c.arc(0,0,u,0,2*Math.PI),c.closePath(),c.fill(),u*=i.blackHoleInnerRadius,c.fillStyle="black",c.beginPath(),c.arc(0,0,u,0,2*Math.PI),c.closePath(),c.fill();var f=c.createRadialGradient(0,0,u*i.blackHoleRadius,0,0,u);f.addColorStop(0,"rgba("+i.blackHoleInnerRed+", .5)"),f.addColorStop(1,"rgba("+i.blackHoleInnerRed+", .1)"),c.fillStyle=f,c.beginPath(),c.arc(0,0,u,0,2*Math.PI),c.closePath(),c.fill(),u*=i.blackHoleRadius,c.fillStyle="black",c.beginPath(),c.arc(0,0,u,0,2*Math.PI),c.closePath(),c.fill()}else 11===t?(c.globalAlpha=.3,v(c,-n,-n,r,r,r*i.borderRadius),c.clip(),c.fillStyle=i.white,c.fillRect(-n,-n,r,r)):13===t&&(o.fillStyle="white",o.lineWidth=r*i.thickLine,u=r*i.flagCircleRadius,o.beginPath(),o.moveTo(u,0),o.arc(0,0,u,0,2*Math.PI),o.closePath(),o.fill());c.restore(),o.restore(),c.save();var g=(e*a.staticDevicePixelRatio*s).toFixed(1);c.filter="blur("+g+"px)",c.globalAlpha=i.glowAlpha,c.drawImage(l,0,0,l.width,l.height,0,0,e,e),c.filter="none",c.globalAlpha=1,c.drawImage(l,0,0,l.width,l.height,0,0,e,e),c.restore()}}(o,n),o,14,{maxWidth:i.spriteSize,maxHeight:i.spriteSize})];case 2:return c=t.sent(),e.staticTextureDrawer=c.drawer,e.staticSprites=c.caches,[2]}})})},e.nextEvent=function(e,t){return new Promise(function(a){return e.addEventListener(t,a,{once:!0})})},e.processDoneCallback=function(e){e.done&&(e.done(),delete e.done)},e.squareIcon="RXt1R",e.squaresLeft="_3iA6-",e.time="_3dK2l",e.timeIcon="_3OtLH",e.title="_3zF2k",e.topBar=c}); //# sourceMappingURL=chunk-c3f8a8fc.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD8862Y"define("./chunk-eb9e63f9.js",["exports","./chunk-539de822"],function(e,t){"use strict";var n=function(){},o={},r=[],i=[];function l(e,t){for(var n in t)e[n]=t[n];return e}function a(e,t){null!=e&&("function"==typeof e?e(t):e.current=t)}var s="function"==typeof Promise?Promise.resolve().then.bind(Promise.resolve()):setTimeout,p=/acit|ex(?:s|g|n|p|$)|rph|ows|mnc|ntw|ine[ch]|zoo|^ord/i,c=[];function u(e){!e._dirty&&(e._dirty=!0)&&1==c.push(e)&&s(d)}function d(){for(var e;e=c.pop();)e._dirty&&T(e)}function f(e,t){return e.normalizedNodeName===t||e.nodeName.toLowerCase()===t.toLowerCase()}function v(e){var t=l({},e.attributes);t.children=e.children;var n=e.nodeName.defaultProps;if(void 0!==n)for(var o in n)void 0===t[o]&&(t[o]=n[o]);return t}function h(e){var t=e.parentNode;t&&t.removeChild(e)}function m(e,t,n,o,r){if("className"===t&&(t="class"),"key"===t);else if("ref"===t)a(n,null),a(o,e);else if("class"!==t||r)if("style"===t){if(o&&"string"!=typeof o&&"string"!=typeof n||(e.style.cssText=o||""),o&&"object"==typeof o){if("string"!=typeof n)for(var i in n)i in o||(e.style[i]="");for(var i in o)e.style[i]="number"==typeof o[i]&&!1===p.test(i)?o[i]+"px":o[i]}}else if("dangerouslySetInnerHTML"===t)o&&(e.innerHTML=o.__html||"");else if("o"==t[0]&&"n"==t[1]){var l=t!==(t=t.replace(/Capture$/,""));t=t.toLowerCase().substring(2),o?n||e.addEventListener(t,_,l):e.removeEventListener(t,_,l),(e._listeners||(e._listeners={}))[t]=o}else if("list"!==t&&"type"!==t&&!r&&t in e){try{e[t]=null==o?"":o}catch(e){}null!=o&&!1!==o||"spellcheck"==t||e.removeAttribute(t)}else{var s=r&&t!==(t=t.replace(/^xlink:?/,""));null==o||!1===o?s?e.removeAttributeNS("http://www.w3.org/1999/xlink",t.toLowerCase()):e.removeAttribute(t):"function"!=typeof o&&(s?e.setAttributeNS("http://www.w3.org/1999/xlink",t.toLowerCase(),o):e.setAttribute(t,o))}else e.className=o||""}function _(e){return this._listeners[e.type](e)}var y=[],g=0,b=!1,C=!1;function x(){for(var e;e=y.shift();)e.componentDidMount&&e.componentDidMount()}function N(e,t,n,o,r,i){g++||(b=null!=r&&void 0!==r.ownerSVGElement,C=null!=e&&!("__preactattr_"in e));var l=w(e,t,n,o,i);return r&&l.parentNode!==r&&r.appendChild(l),--g||(C=!1,i||x()),l}function w(e,t,n,o,r){var i=e,l=b;if(null!=t&&"boolean"!=typeof t||(t=""),"string"==typeof t||"number"==typeof t)return e&&void 0!==e.splitText&&e.parentNode&&(!e._component||r)?e.nodeValue!=t&&(e.nodeValue=t):(i=document.createTextNode(t),e&&(e.parentNode&&e.parentNode.replaceChild(i,e),k(e,!0))),i.__preactattr_=!0,i;var a,s,p=t.nodeName;if("function"==typeof p)return function(e,t,n,o){var r=e&&e._component,i=r,l=e,a=r&&e._componentConstructor===t.nodeName,s=a,p=v(t);for(;r&&!s&&(r=r._parentComponent);)s=r.constructor===t.nodeName;r&&s&&(!o||r._component)?(L(r,p,3,n,o),e=r.base):(i&&!a&&(M(i),e=l=null),r=B(t.nodeName,p,n),e&&!r.nextBase&&(r.nextBase=e,l=null),L(r,p,1,n,o),e=r.base,l&&e!==l&&(l._component=null,k(l,!1)));return e}(e,t,n,o);if(b="svg"===p||"foreignObject"!==p&&b,p=String(p),(!e||!f(e,p))&&(a=p,(s=b?document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg",a):document.createElement(a)).normalizedNodeName=a,i=s,e)){for(;e.firstChild;)i.appendChild(e.firstChild);e.parentNode&&e.parentNode.replaceChild(i,e),k(e,!0)}var c=i.firstChild,u=i.__preactattr_,d=t.children;if(null==u){u=i.__preactattr_={};for(var _=i.attributes,y=_.length;y--;)u[_[y].name]=_[y].value}return!C&&d&&1===d.length&&"string"==typeof d[0]&&null!=c&&void 0!==c.splitText&&null==c.nextSibling?c.nodeValue!=d[0]&&(c.nodeValue=d[0]):(d&&d.length||null!=c)&&function(e,t,n,o,r){var i,l,a,s,p,c=e.childNodes,u=[],d={},v=0,m=0,_=c.length,y=0,g=t?t.length:0;if(0!==_)for(var b=0;b<_;b++){var C=c[b],x=C.__preactattr_,N=g&&x?C._component?C._component.__key:x.key:null;null!=N?(v++,d[N]=C):(x||(void 0!==C.splitText?!r||C.nodeValue.trim():r))&&(u[y++]=C)}if(0!==g)for(var b=0;b2;)r.push(arguments[s]);for(t&&null!=t.children&&(r.length||r.push(t.children),delete t.children);r.length;)if((l=r.pop())&&void 0!==l.pop)for(s=l.length;s--;)r.push(l[s]);else"boolean"==typeof l&&(l=null),(a="function"!=typeof e)&&(null==l?l="":"number"==typeof l?l=String(l):"string"!=typeof l&&(a=!1)),a&&o?p[p.length-1]+=l:p===i?p=[l]:p.push(l),o=a;var c=new n;return c.nodeName=e,c.children=p,c.attributes=null==t?void 0:t,c.key=null==t?void 0:t.key,c},e.presets=D,e.render=function(e,t,n){return N(n,e,{},!1,t,!1)},e.toRGB=function(e){return"rgb("+e.join(",")+")"}}); //# sourceMappingURL=chunk-eb9e63f9.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthE10714Y)define("./index-1a16d6b6.js",["exports","./chunk-539de822","./chunk-4fc10aa5","./chunk-3fdad7af","./chunk-45c70e7a","./chunk-c3f8a8fc","./chunk-a647c4b1","./chunk-070e2192","./chunk-2fc5265f"],function(e,t,i,a,r,o,s,n,l){"use strict";function _(e,t){for(var i=[],a=0;a-1&&this._lastFocus[1]>-1){var a=t.__read(this._lastFocus,2),r=a[0],o=a[1];this._getDynamicTileDataAForTile(r,o)[0]&=-2,this._updateDynamicTileData(r,o)}e>-1&&i>-1&&(this._getDynamicTileDataAForTile(e,i)[0]|=1,this._updateDynamicTileData(e,i),this._lastFocus=[e,i])},e.prototype._updateFadeoutParameters=function(){var e=o.getBarHeights(),t=e.topBarHeight,i=e.bottomBarHeight;this._shaderBox.setUniform2f("paddings",[t*a.staticDevicePixelRatio,i*a.staticDevicePixelRatio])},e.prototype._updateTileSize=function(){var e=o.getCellSizes(),t=e.cellPadding,i=(e.cellSize+2*t)*a.staticDevicePixelRatio,r=i!==this._tileSize;return this._tileSize=i,r},e.prototype._updateDynamicTileData=function(e,t){for(var i=this._getDynamicTileDataAForTile(e,t),a=this._getDynamicTileDataBForTile(e,t),r=1;r<4;r++)this._getDynamicTileDataAForTile(e,t,r).set(i),this._getDynamicTileDataBForTile(e,t,r).set(a)},e.prototype[0]=function(e,t,i,a,r){var o=this._getDynamicTileDataAForTile(e,t),n=this._getDynamicTileDataBForTile(e,t),l=s.idleAnimationLength,_=(r-a.start)/l%1;o[3]=_;var c=(r-(a.fadeStart||0))/s.fadeInAnimationLength;c>1&&(c=1),n[3]=s.remap(0,1,1,s.fadedLinesAlpha,s.easeOutQuad(c)),o[1]=s.remap(0,1,1,0,s.easeOutQuad(c)),n[2]=1,o[0]|=2},e.prototype[6]=function(e,t,i,a,r){var o=this._getDynamicTileDataAForTile(e,t),n=this._getDynamicTileDataBForTile(e,t),l=s.idleAnimationLength,_=(r-a.start)/l%1;o[3]=_;var c=(r-(a.fadeStart||0))/s.fadeOutAnimationLength;c>1&&(c=1),n[3]=s.remap(0,1,s.fadedLinesAlpha,1,s.easeOutQuad(c)),o[1]=s.remap(0,1,0,1,s.easeOutQuad(c)),n[2]=1,n[2]=1},e.prototype[5]=function(e,t,i,a,r){if(!(r1&&(o.processDoneCallback(a),_=1),n[0]=s.easeOutQuad(_)},e.prototype[4]=function(e,t,i,a,r){this._getDynamicTileDataAForTile(e,t);var n=this._getDynamicTileDataBForTile(e,t),l=s.fadeOutAnimationLength,_=(r-a.start)/l;_<0&&(_=0),_>1&&(o.processDoneCallback(a),_=1),n[0]=1-s.easeOutQuad(_)},e.prototype[1]=function(e,t,i,a,r){this._getDynamicTileDataAForTile(e,t);var n=this._getDynamicTileDataBForTile(e,t),l=s.flashInAnimationLength,_=(r-a.start)/l;_<0||(_>1&&(o.processDoneCallback(a),_=1),n[1]=s.easeOutQuad(_))},e.prototype[2]=function(e,t,i,a,r){this._getDynamicTileDataAForTile(e,t);var n=this._getDynamicTileDataBForTile(e,t),l=s.flashOutAnimationLength,_=(r-a.start)/l;_<0||(_>1&&(o.processDoneCallback(a),_=1),n[1]=1-s.easeInOutCubic(_))},e.prototype[7]=function(e,t,i,a,r){if(!(r0.;}void main(){vec4 h=vec4(1.);vec4 i=vec4(vec3(0.),1.);vec4 j=vec4(0.);vec4 k=vec4(vec3(109.,205.,218.)/255.,1.);vec2 l=vec2(0.,1.)+vec2(1.,-1.)*uv;float m=e(dynamic_tile_data_a2.x,0)?1.:0.;float n=e(dynamic_tile_data_a2.x,1)?1.:0.;float o=dynamic_tile_data_a2.y;float p=dynamic_tile_data_a2.z;float q=dynamic_tile_data_a2.w;float r=dynamic_tile_data_b2.x;float s=dynamic_tile_data_b2.y;float t=dynamic_tile_data_b2.z;float u=dynamic_tile_data_b2.w;float f;if(p<0.){float v=floor(q*idle_frames);int w=int(floor(v/b));float x=mod(v,b);float y=mod(x,a);float z=floor(x/a);vec2 A=(vec2(y,z)+l)*tile_size/sprite_size;if(w==0){vec4 B=texture2D(idle_sprites[0],A);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*u);}else if(w==1){vec4 B=texture2D(idle_sprites[1],A);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*u);}else if(w==2){vec4 B=texture2D(idle_sprites[2],A);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*u);}else if(w==3){vec4 B=texture2D(idle_sprites[3],A);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*u);}}else if(p>=1.&&p<=8.){vec2 C=(c(p)+l)*tile_size/sprite_size;vec4 B=texture2D(static_sprite,C);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a);}{vec2 D=(c(0.)+l)*tile_size/sprite_size;vec4 B=texture2D(static_sprite,D);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*t);}{vec2 D=(c(12.)+l)*tile_size/sprite_size;vec4 B=texture2D(static_sprite,D);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*n);}{vec2 D=(c(13.)+l)*tile_size/sprite_size;vec4 B=texture2D(static_sprite,D);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*o);}{gl_FragColor=mix(gl_FragColor,gl_FragColor*k,r);}{if(p==10.){vec2 E=(c(10.)+l)*tile_size/sprite_size;vec4 B=texture2D(static_sprite,E);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a);}}{vec2 F=(c(9.)+l)*tile_size/sprite_size;vec4 B=texture2D(static_sprite,F);gl_FragColor=mix(gl_FragColor,B,B.a*s);}{vec2 G=(c(11.)+l)*tile_size/sprite_size;vec4 H=mix(gl_FragColor,h,texture2D(static_sprite,G).a*m);gl_FragColor=H;}{vec2 I=vec2(1.0,1.3);float J=smoothstep(paddings.y*I.x,paddings.y*I.y,gl_FragCoord.y)*(1.-smoothstep(iResolution2.y-paddings.x*I.y,iResolution2.y-paddings.x*I.x,gl_FragCoord.y));gl_FragColor=mix(j,gl_FragColor,J);}}",{canvas:this._canvas,uniforms:["offset","idle_sprites[0]","idle_sprites[1]","idle_sprites[2]","idle_sprites[3]","static_sprite","sprite_size","tile_size","idle_frames","paddings"],scaling:a.staticDevicePixelRatio,antialias:!1,mesh:[{dimensions:2,name:"pos"},{dimensions:2,name:"tile_uv"},{name:"dynamic_tile_data_a",dimensions:4,usage:"DYNAMIC_DRAW"},{name:"dynamic_tile_data_b",dimensions:4,usage:"DYNAMIC_DRAW"}],indices:_(this._numTilesX,this._numTilesY),clearColor:[0,0,0,0]}),this._shaderBox.resize()},e.prototype._updateGridMesh=function(){var e=function(e,i,a){for(var r,o,s,n,l=[],_=0;_0&&a.touchingFlags>=a.touchingMines||!a.revealed&&a.flagged?s.push({name:3,fadeStart:o-1e3,start:o}):s.push({name:4,fadeStart:o-1e3,start:o}),this._renderer.beforeCell(e,n,a,s,o);try{for(var u=r.__values(s),d=u.next();!d.done;d=u.next()){var f=d.value;this._renderer.render(e,n,a,f,o)}}catch(e){i={error:e}}finally{try{d&&!d.done&&(l=u.return)&&l.call(u)}finally{if(i)throw i.error}}this._renderer.afterCell(e,n,a,s,o)},e}();e.default=n}); //# sourceMappingURL=index-605381e9.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthE10936Y*if(!self.define){const e=e=>("require"!==e&&(e+=".js"),Promise.resolve().then(()=>{if(!r[e])return"document"in self?new Promise(t=>{const r=document.createElement("script");r.src=e,r.defer=!0,document.head.appendChild(r),r.onload=t}):void importScripts("https://proxx.app/"+e)}).then(()=>{if(!r[e])throw new Error(`Module ${e} didn’t register its module`);return r[e]})),t=(t,r)=>{Promise.all(t.map(e)).then(e=>1===e.length?e[0]:e).then(e=>r(e))},r={require:Promise.resolve(t)};self.define=((t,n,a)=>{r[t]||(r[t]=new Promise(r=>{let i={};const s={uri:location.origin+t.slice(1)};Promise.all(n.map(t=>"exports"===t?i:"module"===t?s:e(t))).then(e=>{a(...e),r(i)})}))})}define("./index-7dfa68a0.js",["./chunk-539de822"],function(e){"use strict";const t=Symbol("Comlink.proxy"),r=new WeakSet,n=new Map([["proxy",{canHandle:e=>e&&e[t],serialize(e){const{port1:t,port2:r}=new MessageChannel;return a(e,t),[r,[r]]},deserialize:e=>(e.start(),function(e){return function e(t,r=[]){const n=new Proxy(new Function,{get(a,i){if("then"===i){if(0===r.length)return{then:()=>n};const e=u(t,{type:0,path:r}).then(l);return e.then.bind(e)}return e(t,[...r,i.toString()])},set(e,n,a){const[i,s]=h(a);return u(t,{type:1,path:[...r,n.toString()],value:i},s).then(l)},apply(n,a,s){if("bind"===r[r.length-1])return e(t,r.slice(0,-1));const[o,h]=i(s);return u(t,{type:2,path:r,argumentList:o},h).then(l)},construct(e,n){const[a,s]=i(n);return u(t,{type:3,path:r,argumentList:a},s).then(l)}});return n}(e)}(e))}],["throw",{canHandle:e=>r.has(e),serialize(e){const t=e instanceof Error;let r=e;return t&&(r={isError:t,message:e.message,stack:e.stack}),[r,[]]},deserialize(e){if(e.isError)throw Object.assign(new Error,e);throw e}}]]);function a(e,t=self){t.addEventListener("message",async n=>{if(!n||!n.data)return;const{path:a,id:i,type:s}=n.data,u=(n.data.argumentList||[]).map(l);let d;try{const t=a.slice(0,-1).reduce((e,t)=>e[t],e),i=a.reduce((e,t)=>e[t],e);switch(s){case 0:d=await i;break;case 1:t[a.slice(-1)[0]]=l(n.data.value),d=!0;break;case 2:d=await i.apply(t,u);break;case 3:d=o(await new i(...u));break;default:console.warn("Unrecognized message",n.data)}}catch(e){d=e,r.add(e)}const[c,g]=h(d);t.postMessage({...c,id:i},g)}),t.start&&t.start()}function i(e){const t=e.map(h);return[t.map(e=>e[0]),(r=t.map(e=>e[1]),Array.prototype.concat.apply([],r))];var r}const s=new WeakMap;function o(e){return Object.assign(e,{[t]:!0})}function h(e){for(const[t,r]of n)if(r.canHandle(e)){const[n,a]=r.serialize(e);return[{type:3,name:t,value:n},a]}return[{type:0,value:e},s.get(e)||[]]}function l(e){switch(e.type){case 3:return n.get(e.name).deserialize(e.value);case 0:return e.value}}function u(e,t,r){return new Promise(n=>{const a=new Array(4).fill(0).map(()=>Math.floor(Math.random()*Number.MAX_SAFE_INTEGER).toString(16)).join("-");e.addEventListener("message",function t(r){r.data&&r.data.id&&r.data.id===a&&(e.removeEventListener("message",t),n(r.data))}),e.start&&e.start(),e.postMessage({id:a,...t},r)})}var d=function(){function t(e,t,r){if(this._width=e,this._height=t,this._mines=r,this._playMode=0,this._toReveal=0,this._flags=0,this._stateChange={},this._minedCells=[],r<1)throw Error("Invalid number of mines");if(e<1||t<1)throw Error("Invalid dimensions");if(r>e*t-9)throw Error("Number of mines cannot fit in grid");this._toReveal=e*t-r,this.grid=Array(t).fill(void 0).map(function(){return Array(e).fill(void 0).map(function(){return{flagged:!1,hasMine:!1,revealed:!1,touchingFlags:0,touchingMines:0}})})}return Object.defineProperty(t.prototype,"toReveal",{get:function(){return this._toReveal},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(t.prototype,"width",{get:function(){return this._width},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(t.prototype,"height",{get:function(){return this._height},enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(t.prototype,"mines",{get:function(){return this._mines},enumerable:!0,configurable:!0}),t.prototype.subscribe=function(e){this._changeCallback=e},t.prototype.unsubscribe=function(){this._changeCallback=void 0},t.prototype.reveal=function(e,t){if(0===this._playMode)this._placeMines(e,t);else if(1!==this._playMode)throw Error("Game is not in a playable state");if(this.grid[t][e].flagged)throw Error("Cell flagged");this._reveal(e,t),this._flushStateChange()},t.prototype.setFlag=function(t,r,n){var a,i,s,o,h=this.grid[r][t];if(h.revealed)throw Error("Revealed cell cannot be tagged");if(h.flagged!==n){if(h.flagged=n,this._pushGridChange(t,r),n){this._setFlags(this._flags+1);try{for(var l=e.__values(this._getSurrounding(t,r)),u=l.next();!u.done;u=l.next()){var d=e.__read(u.value,2),c=d[0],g=d[1];(p=this.grid[g][c]).touchingFlags++,p.revealed&&p.touchingFlags===p.touchingMines&&this._pushGridChange(c,g)}}catch(e){a={error:e}}finally{try{u&&!u.done&&(i=l.return)&&i.call(l)}finally{if(a)throw a.error}}}else{this._setFlags(this._flags-1);try{for(var f=e.__values(this._getSurrounding(t,r)),_=f.next();!_.done;_=f.next()){var p,v=e.__read(_.value,2);c=v[0],g=v[1];(p=this.grid[g][c]).touchingFlags--,p.revealed&&p.touchingFlags===p.touchingMines-1&&this._pushGridChange(c,g)}}catch(e){s={error:e}}finally{try{_&&!_.done&&(o=f.return)&&o.call(f)}finally{if(s)throw s.error}}}this._flushStateChange()}},t.prototype.attemptSurroundingReveal=function(t,r){var n,a,i=this.grid[r][t];if(!i.revealed||0===i.touchingMines||i.touchingMines>i.touchingFlags)return!1;var s=!1;try{for(var o=e.__values(this._getSurrounding(t,r)),h=o.next();!h.done;h=o.next()){var l=e.__read(h.value,2),u=l[0],d=l[1],c=this.grid[d][u];c.flagged||c.revealed||(s=!0,this._reveal(u,d))}}catch(e){n={error:e}}finally{try{h&&!h.done&&(a=o.return)&&a.call(o)}finally{if(n)throw n.error}}return!!s&&(this._flushStateChange(),!0)},t.prototype._flushStateChange=function(){if(0!==Object.keys(this._stateChange).length){if(!this._changeCallback)throw Error("No function present to emit with");this._changeCallback(this._stateChange),this._stateChange={}}},t.prototype._pushGridChange=function(e,t){this._stateChange.gridChanges||(this._stateChange.gridChanges=[]),this._stateChange.gridChanges.push([e,t,this.grid[t][e]]),this._stateChange.gridChanges.length>=10&&this._flushStateChange()},t.prototype._setPlayMode=function(e){this._playMode!==e&&(this._playMode=e,this._stateChange.playMode=e)},t.prototype._setToReveal=function(e){this._toReveal!==e&&(this._toReveal=e,this._stateChange.toReveal=e)},t.prototype._setFlags=function(e){this._flags!==e&&(this._flags=e,this._stateChange.flags=e)},t.prototype._endGame=function(e){this._setPlayMode(e)},t.prototype._placeMines=function(t,r){var n,a,i,s,o,h,l=new Array(this._width*this._height).fill(void 0).map(function(e,t){return t}),u=[r*this._width+t];try{for(var d=e.__values(this._getSurrounding(t,r)),c=d.next();!c.done;c=d.next()){var g=e.__read(c.value,2),f=g[0],_=g[1];u.push(_*this._width+f)}}catch(e){n={error:e}}finally{try{c&&!c.done&&(a=d.return)&&a.call(d)}finally{if(n)throw n.error}}u.sort(function(e,t){return e-t});try{for(var p=e.__values(u.entries()),v=p.next();!v.done;v=p.next()){var y=e.__read(v.value,2),m=y[0],w=y[1];l.splice(w-m,1)}}catch(e){i={error:e}}finally{try{v&&!v.done&&(s=p.return)&&s.call(p)}finally{if(i)throw i.error}}for(var b=this._mines;b;){var C=l.splice(Math.floor(Math.random()*l.length),1)[0],M=C%this._width,x=(C-M)/this._width;this.grid[x][M].hasMine=!0,this._minedCells.push([M,x]),b-=1;try{for(var E=(o=void 0,e.__values(this._getSurrounding(M,x))),S=E.next();!S.done;S=E.next()){var R=e.__read(S.value,2);f=R[0],_=R[1];this.grid[_][f].touchingMines++}}catch(e){o={error:e}}finally{try{S&&!S.done&&(h=E.return)&&h.call(E)}finally{if(o)throw o.error}}}this._setPlayMode(1)},t.prototype._getSurrounding=function(t,r){var n,a,i,s,o=[];try{for(var h=e.__values([r-1,r,r+1]),l=h.next();!l.done;l=h.next()){var u=l.value;if(!(u<0)&&!(u>=this._height))try{for(var d=(i=void 0,e.__values([t-1,t,t+1])),c=d.next();!c.done;c=d.next()){var g=c.value;g<0||(g>=this._width||t===g&&r===u||o.push([g,u]))}}catch(e){i={error:e}}finally{try{c&&!c.done&&(s=d.return)&&s.call(d)}finally{if(i)throw i.error}}}}catch(e){n={error:e}}finally{try{l&&!l.done&&(a=h.return)&&a.call(h)}finally{if(n)throw n.error}}return o},t.prototype._revealAllMines=function(t,r){var n,a,i=this.grid[r][t];i.revealed=!0,this._pushGridChange(t,r);try{for(var s=e.__values(this._minedCells),o=s.next();!o.done;o=s.next()){var h=e.__read(o.value,2),l=h[0],u=h[1],d=this.grid[u][l];d!==i&&(d.revealed=!0,this._pushGridChange(l,u))}}catch(e){n={error:e}}finally{try{o&&!o.done&&(a=s.return)&&a.call(s)}finally{if(n)throw n.error}}},t.prototype._reveal=function(t,r){var n,a,i,s,o=new Set([t+r*this._width]);try{for(var h=e.__values(o),l=h.next();!l.done;l=h.next()){var u=l.value,d=u%this._width,c=(u-d)/this._width,g=this.grid[c][d];if(g.revealed)throw Error("Cell already revealed");if(g.hasMine){this._revealAllMines(d,c),this._endGame(2);break}if(g.revealed=!0,this._pushGridChange(d,c),this._setToReveal(this._toReveal-1),0===this._toReveal){this._endGame(3);break}if(!g.touchingMines)try{for(var f=(i=void 0,e.__values(this._getSurrounding(d,c))),_=f.next();!_.done;_=f.next()){var p=e.__read(_.value,2),v=p[0],y=p[1],m=this.grid[y][v];m.revealed||m.flagged||o.add(v+y*this._width)}}catch(e){i={error:e}}finally{try{_&&!_.done&&(s=f.return)&&s.call(f)}finally{if(i)throw i.error}}}}catch(e){n={error:e}}finally{try{l&&!l.done&&(a=h.return)&&a.call(h)}finally{if(n)throw n.error}}this._flushStateChange()},t}();a({stateService:o(new(function(){function e(){this._eventTarget=(new MessageChannel).port1}return e.prototype.initGame=function(e,t,r){var n=this,a=!1;this._game?this._game.unsubscribe():a=!0,this._game=new d(e,t,r),a&&this._notify({game:{width:e,height:t,mines:r,toRevealTotal:this._game.toReveal,id:Math.random()}}),this._game.subscribe(function(e){n._notify({gameStateChange:e})})},e.prototype.subscribe=function(e){this._eventTarget.addEventListener("state-update",function(t){e(t.stateChange)})},e.prototype.reset=function(){this._game&&(this._game.unsubscribe(),this._game=void 0,this._notify({game:void 0}))},e.prototype.restart=function(){if(this._game){this._game.unsubscribe();var e=this._game;this._game=void 0,this.initGame(e.width,e.height,e.mines)}},e.prototype.flag=function(e,t){this._game.setFlag(e,t,!0)},e.prototype.unflag=function(e,t){this._game.setFlag(e,t,!1)},e.prototype.reveal=function(e,t){this._game.reveal(e,t)},e.prototype.revealSurrounding=function(e,t){this._game.attemptSurroundingReveal(e,t)},e.prototype._notify=function(e){var t,r;this._eventTarget.dispatchEvent((t={stateChange:e},(r=new Event("state-update",t)).stateChange=t.stateChange,Object.setPrototypeOf(r,Event.prototype),r))},e}()))},self),performance.mark("State ready"),addEventListener("message",function(e){"ready?"===e.data&&self.postMessage("READY")}),self.postMessage("READY")}); //# sourceMappingURL=index-7dfa68a0.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthE49654Ydefine("./index-8d96265a.js",["exports","./chunk-539de822"],function(e,t){"use strict";function n(e,t){var n=e.__state.conversionName.toString(),o=Math.round(e.r),i=Math.round(e.g),r=Math.round(e.b),s=e.a,a=Math.round(e.h),l=e.s.toFixed(1),d=e.v.toFixed(1);if(t||"THREE_CHAR_HEX"===n||"SIX_CHAR_HEX"===n){for(var c=e.hex.toString(16);c.length<6;)c="0"+c;return"#"+c}return"CSS_RGB"===n?"rgb("+o+","+i+","+r+")":"CSS_RGBA"===n?"rgba("+o+","+i+","+r+","+s+")":"HEX"===n?"0x"+e.hex.toString(16):"RGB_ARRAY"===n?"["+o+","+i+","+r+"]":"RGBA_ARRAY"===n?"["+o+","+i+","+r+","+s+"]":"RGB_OBJ"===n?"{r:"+o+",g:"+i+",b:"+r+"}":"RGBA_OBJ"===n?"{r:"+o+",g:"+i+",b:"+r+",a:"+s+"}":"HSV_OBJ"===n?"{h:"+a+",s:"+l+",v:"+d+"}":"HSVA_OBJ"===n?"{h:"+a+",s:"+l+",v:"+d+",a:"+s+"}":"unknown format"}var o=Array.prototype.forEach,i=Array.prototype.slice,r={BREAK:{},extend:function(e){return this.each(i.call(arguments,1),function(t){(this.isObject(t)?Object.keys(t):[]).forEach(function(n){this.isUndefined(t[n])||(e[n]=t[n])}.bind(this))},this),e},defaults:function(e){return this.each(i.call(arguments,1),function(t){(this.isObject(t)?Object.keys(t):[]).forEach(function(n){this.isUndefined(e[n])&&(e[n]=t[n])}.bind(this))},this),e},compose:function(){var e=i.call(arguments);return function(){for(var t=i.call(arguments),n=e.length-1;n>=0;n--)t=[e[n].apply(this,t)];return t[0]}},each:function(e,t,n){if(e)if(o&&e.forEach&&e.forEach===o)e.forEach(t,n);else if(e.length===e.length+0){var i,r=void 0;for(r=0,i=e.length;r1?r.toArray(arguments):arguments[0];return r.each(s,function(t){if(t.litmus(e))return r.each(t.conversions,function(t,n){if(a=t.read(e),!1===l&&!1!==a)return l=a,a.conversionName=n,a.conversion=t,r.BREAK}),r.BREAK}),l},c=void 0,u={hsv_to_rgb:function(e,t,n){var o=Math.floor(e/60)%6,i=e/60-Math.floor(e/60),r=n*(1-t),s=n*(1-i*t),a=n*(1-(1-i)*t),l=[[n,a,r],[s,n,r],[r,n,a],[r,s,n],[a,r,n],[n,r,s]][o];return{r:255*l[0],g:255*l[1],b:255*l[2]}},rgb_to_hsv:function(e,t,n){var o=Math.min(e,t,n),i=Math.max(e,t,n),r=i-o,s=void 0;return 0===i?{h:NaN,s:0,v:0}:(s=e===i?(t-n)/r:t===i?2+(n-e)/r:4+(e-t)/r,(s/=6)<0&&(s+=1),{h:360*s,s:r/i,v:i/255})},rgb_to_hex:function(e,t,n){var o=this.hex_with_component(0,2,e);return o=this.hex_with_component(o,1,t),o=this.hex_with_component(o,0,n)},component_from_hex:function(e,t){return e>>8*t&255},hex_with_component:function(e,t,n){return n<<(c=8*t)|e&~(255<-1?t.length-t.indexOf(".")-1:0}var L=function(e){function t(e,n,o){h(this,t);var i=g(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).call(this,e,n)),s=o||{};return i.__min=s.min,i.__max=s.max,i.__step=s.step,r.isUndefined(i.__step)?0===i.initialValue?i.__impliedStep=1:i.__impliedStep=Math.pow(10,Math.floor(Math.log(Math.abs(i.initialValue))/Math.LN10))/10:i.__impliedStep=i.__step,i.__precision=T(i.__impliedStep),i}return m(t,w),p(t,[{key:"setValue",value:function(e){var n=e;return void 0!==this.__min&&nthis.__max&&(n=this.__max),void 0!==this.__step&&n%this.__step!=0&&(n=Math.round(n/this.__step)*this.__step),f(t.prototype.__proto__||Object.getPrototypeOf(t.prototype),"setValue",this).call(this,n)}},{key:"min",value:function(e){return this.__min=e,this}},{key:"max",value:function(e){return this.__max=e,this}},{key:"step",value:function(e){return this.__step=e,this.__impliedStep=e,this.__precision=T(e),this}}]),t}();var R=function(e){function t(e,n,o){h(this,t);var i=g(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).call(this,e,n,o));i.__truncationSuspended=!1;var s=i,a=void 0;function l(){s.__onFinishChange&&s.__onFinishChange.call(s,s.getValue())}function d(e){var t=a-e.clientY;s.setValue(s.getValue()+t*s.__impliedStep),a=e.clientY}function c(){A.unbind(window,"mousemove",d),A.unbind(window,"mouseup",c),l()}return i.__input=document.createElement("input"),i.__input.setAttribute("type","text"),A.bind(i.__input,"change",function(){var e=parseFloat(s.__input.value);r.isNaN(e)||s.setValue(e)}),A.bind(i.__input,"blur",function(){l()}),A.bind(i.__input,"mousedown",function(e){A.bind(window,"mousemove",d),A.bind(window,"mouseup",c),a=e.clientY}),A.bind(i.__input,"keydown",function(e){13===e.keyCode&&(s.__truncationSuspended=!0,this.blur(),s.__truncationSuspended=!1,l())}),i.updateDisplay(),i.domElement.appendChild(i.__input),i}return m(t,L),p(t,[{key:"updateDisplay",value:function(){var e,n,o;return this.__input.value=this.__truncationSuspended?this.getValue():(e=this.getValue(),n=this.__precision,o=Math.pow(10,n),Math.round(e*o)/o),f(t.prototype.__proto__||Object.getPrototypeOf(t.prototype),"updateDisplay",this).call(this)}}]),t}();function B(e,t,n,o,i){return o+(e-t)/(n-t)*(i-o)}var N=function(e){function t(e,n,o,i,r){h(this,t);var s=g(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).call(this,e,n,{min:o,max:i,step:r})),a=s;function l(e){e.preventDefault();var t=a.__background.getBoundingClientRect();return a.setValue(B(e.clientX,t.left,t.right,a.__min,a.__max)),!1}function d(){A.unbind(window,"mousemove",l),A.unbind(window,"mouseup",d),a.__onFinishChange&&a.__onFinishChange.call(a,a.getValue())}function c(e){var t=e.touches[0].clientX,n=a.__background.getBoundingClientRect();a.setValue(B(t,n.left,n.right,a.__min,a.__max))}function u(){A.unbind(window,"touchmove",c),A.unbind(window,"touchend",u),a.__onFinishChange&&a.__onFinishChange.call(a,a.getValue())}return s.__background=document.createElement("div"),s.__foreground=document.createElement("div"),A.bind(s.__background,"mousedown",function(e){document.activeElement.blur(),A.bind(window,"mousemove",l),A.bind(window,"mouseup",d),l(e)}),A.bind(s.__background,"touchstart",function(e){if(1!==e.touches.length)return;A.bind(window,"touchmove",c),A.bind(window,"touchend",u),c(e)}),A.addClass(s.__background,"slider"),A.addClass(s.__foreground,"slider-fg"),s.updateDisplay(),s.__background.appendChild(s.__foreground),s.domElement.appendChild(s.__background),s}return m(t,L),p(t,[{key:"updateDisplay",value:function(){var e=(this.getValue()-this.__min)/(this.__max-this.__min);return this.__foreground.style.width=100*e+"%",f(t.prototype.__proto__||Object.getPrototypeOf(t.prototype),"updateDisplay",this).call(this)}}]),t}(),H=function(e){function t(e,n,o){h(this,t);var i=g(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).call(this,e,n)),r=i;return i.__button=document.createElement("div"),i.__button.innerHTML=void 0===o?"Fire":o,A.bind(i.__button,"click",function(e){return e.preventDefault(),r.fire(),!1}),A.addClass(i.__button,"button"),i.domElement.appendChild(i.__button),i}return m(t,w),p(t,[{key:"fire",value:function(){this.__onChange&&this.__onChange.call(this),this.getValue().call(this.object),this.__onFinishChange&&this.__onFinishChange.call(this,this.getValue())}}]),t}(),F=function(e){function t(e,n){h(this,t);var o=g(this,(t.__proto__||Object.getPrototypeOf(t)).call(this,e,n));o.__color=new b(o.getValue()),o.__temp=new b(0);var i=o;o.domElement=document.createElement("div"),A.makeSelectable(o.domElement,!1),o.__selector=document.createElement("div"),o.__selector.className="selector",o.__saturation_field=document.createElement("div"),o.__saturation_field.className="saturation-field",o.__field_knob=document.createElement("div"),o.__field_knob.className="field-knob",o.__field_knob_border="2px solid ",o.__hue_knob=document.createElement("div"),o.__hue_knob.className="hue-knob",o.__hue_field=document.createElement("div"),o.__hue_field.className="hue-field",o.__input=document.createElement("input"),o.__input.type="text",o.__input_textShadow="0 1px 1px ",A.bind(o.__input,"keydown",function(e){13===e.keyCode&&p.call(this)}),A.bind(o.__input,"blur",p),A.bind(o.__selector,"mousedown",function(){A.addClass(this,"drag").bind(window,"mouseup",function(){A.removeClass(i.__selector,"drag")})}),A.bind(o.__selector,"touchstart",function(){A.addClass(this,"drag").bind(window,"touchend",function(){A.removeClass(i.__selector,"drag")})});var s,a=document.createElement("div");function l(e){m(e),A.bind(window,"mousemove",m),A.bind(window,"touchmove",m),A.bind(window,"mouseup",u),A.bind(window,"touchend",u)}function c(e){v(e),A.bind(window,"mousemove",v),A.bind(window,"touchmove",v),A.bind(window,"mouseup",_),A.bind(window,"touchend",_)}function u(){A.unbind(window,"mousemove",m),A.unbind(window,"touchmove",m),A.unbind(window,"mouseup",u),A.unbind(window,"touchend",u),f()}function _(){A.unbind(window,"mousemove",v),A.unbind(window,"touchmove",v),A.unbind(window,"mouseup",_),A.unbind(window,"touchend",_),f()}function p(){var e=d(this.value);!1!==e?(i.__color.__state=e,i.setValue(i.__color.toOriginal())):this.value=i.__color.toString()}function f(){i.__onFinishChange&&i.__onFinishChange.call(i,i.__color.toOriginal())}function m(e){-1===e.type.indexOf("touch")&&e.preventDefault();var t=i.__saturation_field.getBoundingClientRect(),n=e.touches&&e.touches[0]||e,o=n.clientX,r=n.clientY,s=(o-t.left)/(t.right-t.left),a=1-(r-t.top)/(t.bottom-t.top);return a>1?a=1:a<0&&(a=0),s>1?s=1:s<0&&(s=0),i.__color.v=a,i.__color.s=s,i.setValue(i.__color.toOriginal()),!1}function v(e){-1===e.type.indexOf("touch")&&e.preventDefault();var t=i.__hue_field.getBoundingClientRect(),n=1-((e.touches&&e.touches[0]||e).clientY-t.top)/(t.bottom-t.top);return n>1?n=1:n<0&&(n=0),i.__color.h=360*n,i.setValue(i.__color.toOriginal()),!1}return r.extend(o.__selector.style,{width:"122px",height:"102px",padding:"3px",backgroundColor:"#222",boxShadow:"0px 1px 3px rgba(0,0,0,0.3)"}),r.extend(o.__field_knob.style,{position:"absolute",width:"12px",height:"12px",border:o.__field_knob_border+(o.__color.v<.5?"#fff":"#000"),boxShadow:"0px 1px 3px rgba(0,0,0,0.5)",borderRadius:"12px",zIndex:1}),r.extend(o.__hue_knob.style,{position:"absolute",width:"15px",height:"2px",borderRight:"4px solid #fff",zIndex:1}),r.extend(o.__saturation_field.style,{width:"100px",height:"100px",border:"1px solid #555",marginRight:"3px",display:"inline-block",cursor:"pointer"}),r.extend(a.style,{width:"100%",height:"100%",background:"none"}),D(a,"top","rgba(0,0,0,0)","#000"),r.extend(o.__hue_field.style,{width:"15px",height:"100px",border:"1px solid #555",cursor:"ns-resize",position:"absolute",top:"3px",right:"3px"}),(s=o.__hue_field).style.background="",s.style.cssText+="background: -moz-linear-gradient(top, #ff0000 0%, #ff00ff 17%, #0000ff 34%, #00ffff 50%, #00ff00 67%, #ffff00 84%, #ff0000 100%);",s.style.cssText+="background: -webkit-linear-gradient(top, #ff0000 0%,#ff00ff 17%,#0000ff 34%,#00ffff 50%,#00ff00 67%,#ffff00 84%,#ff0000 100%);",s.style.cssText+="background: -o-linear-gradient(top, #ff0000 0%,#ff00ff 17%,#0000ff 34%,#00ffff 50%,#00ff00 67%,#ffff00 84%,#ff0000 100%);",s.style.cssText+="background: -ms-linear-gradient(top, #ff0000 0%,#ff00ff 17%,#0000ff 34%,#00ffff 50%,#00ff00 67%,#ffff00 84%,#ff0000 100%);",s.style.cssText+="background: linear-gradient(top, #ff0000 0%,#ff00ff 17%,#0000ff 34%,#00ffff 50%,#00ff00 67%,#ffff00 84%,#ff0000 100%);",r.extend(o.__input.style,{outline:"none",textAlign:"center",color:"#fff",border:0,fontWeight:"bold",textShadow:o.__input_textShadow+"rgba(0,0,0,0.7)"}),A.bind(o.__saturation_field,"mousedown",l),A.bind(o.__saturation_field,"touchstart",l),A.bind(o.__field_knob,"mousedown",l),A.bind(o.__field_knob,"touchstart",l),A.bind(o.__hue_field,"mousedown",c),A.bind(o.__hue_field,"touchstart",c),o.__saturation_field.appendChild(a),o.__selector.appendChild(o.__field_knob),o.__selector.appendChild(o.__saturation_field),o.__selector.appendChild(o.__hue_field),o.__hue_field.appendChild(o.__hue_knob),o.domElement.appendChild(o.__input),o.domElement.appendChild(o.__selector),o.updateDisplay(),o}return m(t,w),p(t,[{key:"updateDisplay",value:function(){var e=d(this.getValue());if(!1!==e){var t=!1;r.each(b.COMPONENTS,function(n){if(!r.isUndefined(e[n])&&!r.isUndefined(this.__color.__state[n])&&e[n]!==this.__color.__state[n])return t=!0,{}},this),t&&r.extend(this.__color.__state,e)}r.extend(this.__temp.__state,this.__color.__state),this.__temp.a=1;var n=this.__color.v<.5||this.__color.s>.5?255:0,o=255-n;r.extend(this.__field_knob.style,{marginLeft:100*this.__color.s-7+"px",marginTop:100*(1-this.__color.v)-7+"px",backgroundColor:this.__temp.toHexString(),border:this.__field_knob_border+"rgb("+n+","+n+","+n+")"}),this.__hue_knob.style.marginTop=100*(1-this.__color.h/360)+"px",this.__temp.s=1,this.__temp.v=1,D(this.__saturation_field,"left","#fff",this.__temp.toHexString()),this.__input.value=this.__color.toString(),r.extend(this.__input.style,{backgroundColor:this.__color.toHexString(),color:"rgb("+n+","+n+","+n+")",textShadow:this.__input_textShadow+"rgba("+o+","+o+","+o+",.7)"})}}]),t}(),P=["-moz-","-o-","-webkit-","-ms-",""];function D(e,t,n,o){e.style.background="",r.each(P,function(i){e.style.cssText+="background: "+i+"linear-gradient("+t+", "+n+" 0%, "+o+" 100%); "})}var j=function(e,t){var n=t||document,o=document.createElement("style");o.type="text/css",o.innerHTML=e;var i=n.getElementsByTagName("head")[0];try{i.appendChild(o)}catch(e){}},V=function(e,t){var n=e[t];return r.isArray(arguments[2])||r.isObject(arguments[2])?new S(e,t,arguments[2]):r.isNumber(n)?r.isNumber(arguments[2])&&r.isNumber(arguments[3])?r.isNumber(arguments[4])?new N(e,t,arguments[2],arguments[3],arguments[4]):new N(e,t,arguments[2],arguments[3]):r.isNumber(arguments[4])?new R(e,t,{min:arguments[2],max:arguments[3],step:arguments[4]}):new R(e,t,{min:arguments[2],max:arguments[3]}):r.isString(n)?new O(e,t):r.isFunction(n)?new H(e,t,""):r.isBoolean(n)?new k(e,t):null};var z=window.requestAnimationFrame||window.webkitRequestAnimationFrame||window.mozRequestAnimationFrame||window.oRequestAnimationFrame||window.msRequestAnimationFrame||function(e){setTimeout(e,1e3/60)},I=function(){function e(){h(this,e),this.backgroundElement=document.createElement("div"),r.extend(this.backgroundElement.style,{backgroundColor:"rgba(0,0,0,0.8)",top:0,left:0,display:"none",zIndex:"1000",opacity:0,WebkitTransition:"opacity 0.2s linear",transition:"opacity 0.2s linear"}),A.makeFullscreen(this.backgroundElement),this.backgroundElement.style.position="fixed",this.domElement=document.createElement("div"),r.extend(this.domElement.style,{position:"fixed",display:"none",zIndex:"1001",opacity:0,WebkitTransition:"-webkit-transform 0.2s ease-out, opacity 0.2s linear",transition:"transform 0.2s ease-out, opacity 0.2s linear"}),document.body.appendChild(this.backgroundElement),document.body.appendChild(this.domElement);var t=this;A.bind(this.backgroundElement,"click",function(){t.hide()})}return p(e,[{key:"show",value:function(){var e=this;this.backgroundElement.style.display="block",this.domElement.style.display="block",this.domElement.style.opacity=0,this.domElement.style.webkitTransform="scale(1.1)",this.layout(),r.defer(function(){e.backgroundElement.style.opacity=1,e.domElement.style.opacity=1,e.domElement.style.webkitTransform="scale(1)"})}},{key:"hide",value:function(){var e=this,t=function t(){e.domElement.style.display="none",e.backgroundElement.style.display="none",A.unbind(e.domElement,"webkitTransitionEnd",t),A.unbind(e.domElement,"transitionend",t),A.unbind(e.domElement,"oTransitionEnd",t)};A.bind(this.domElement,"webkitTransitionEnd",t),A.bind(this.domElement,"transitionend",t),A.bind(this.domElement,"oTransitionEnd",t),this.backgroundElement.style.opacity=0,this.domElement.style.opacity=0,this.domElement.style.webkitTransform="scale(1.1)"}},{key:"layout",value:function(){this.domElement.style.left=window.innerWidth/2-A.getWidth(this.domElement)/2+"px",this.domElement.style.top=window.innerHeight/2-A.getHeight(this.domElement)/2+"px"}}]),e}();j(function(e){if(e&&"undefined"!=typeof window){var t=document.createElement("style");return t.setAttribute("type","text/css"),t.innerHTML=e,document.head.appendChild(t),e}}(".dg ul{list-style:none;margin:0;padding:0;width:100%;clear:both}.dg.ac{position:fixed;top:0;left:0;right:0;height:0;z-index:0}.dg:not(.ac) .main{overflow:hidden}.dg.main{-webkit-transition:opacity .1s linear;-o-transition:opacity .1s linear;-moz-transition:opacity .1s linear;transition:opacity .1s linear}.dg.main.taller-than-window{overflow-y:auto}.dg.main.taller-than-window .close-button{opacity:1;margin-top:-1px;border-top:1px solid #2c2c2c}.dg.main ul.closed .close-button{opacity:1 !important}.dg.main:hover .close-button,.dg.main .close-button.drag{opacity:1}.dg.main .close-button{-webkit-transition:opacity .1s linear;-o-transition:opacity .1s linear;-moz-transition:opacity .1s linear;transition:opacity .1s linear;border:0;line-height:19px;height:20px;cursor:pointer;text-align:center;background-color:#000}.dg.main .close-button.close-top{position:relative}.dg.main .close-button.close-bottom{position:absolute}.dg.main .close-button:hover{background-color:#111}.dg.a{float:right;margin-right:15px;overflow-y:visible}.dg.a.has-save>ul.close-top{margin-top:0}.dg.a.has-save>ul.close-bottom{margin-top:27px}.dg.a.has-save>ul.closed{margin-top:0}.dg.a .save-row{top:0;z-index:1002}.dg.a .save-row.close-top{position:relative}.dg.a .save-row.close-bottom{position:fixed}.dg li{-webkit-transition:height .1s ease-out;-o-transition:height .1s ease-out;-moz-transition:height .1s ease-out;transition:height .1s ease-out;-webkit-transition:overflow .1s linear;-o-transition:overflow .1s linear;-moz-transition:overflow .1s linear;transition:overflow .1s linear}.dg li:not(.folder){cursor:auto;height:27px;line-height:27px;padding:0 4px 0 5px}.dg li.folder{padding:0;border-left:4px solid rgba(0,0,0,0)}.dg li.title{cursor:pointer;margin-left:-4px}.dg .closed li:not(.title),.dg .closed ul li,.dg .closed ul li>*{height:0;overflow:hidden;border:0}.dg .cr{clear:both;padding-left:3px;height:27px;overflow:hidden}.dg .property-name{cursor:default;float:left;clear:left;width:40%;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.dg .c{float:left;width:60%;position:relative}.dg .c input[type=text]{border:0;margin-top:4px;padding:3px;width:100%;float:right}.dg .has-slider input[type=text]{width:30%;margin-left:0}.dg .slider{float:left;width:66%;margin-left:-5px;margin-right:0;height:19px;margin-top:4px}.dg .slider-fg{height:100%}.dg .c input[type=checkbox]{margin-top:7px}.dg .c select{margin-top:5px}.dg .cr.function,.dg .cr.function .property-name,.dg .cr.function *,.dg .cr.boolean,.dg .cr.boolean *{cursor:pointer}.dg .cr.color{overflow:visible}.dg .selector{display:none;position:absolute;margin-left:-9px;margin-top:23px;z-index:10}.dg .c:hover .selector,.dg .selector.drag{display:block}.dg li.save-row{padding:0}.dg li.save-row .button{display:inline-block;padding:0px 6px}.dg.dialogue{background-color:#222;width:460px;padding:15px;font-size:13px;line-height:15px}#dg-new-constructor{padding:10px;color:#222;font-family:Monaco, monospace;font-size:10px;border:0;resize:none;box-shadow:inset 1px 1px 1px #888;word-wrap:break-word;margin:12px 0;display:block;width:440px;overflow-y:scroll;height:100px;position:relative}#dg-local-explain{display:none;font-size:11px;line-height:17px;border-radius:3px;background-color:#333;padding:8px;margin-top:10px}#dg-local-explain code{font-size:10px}#dat-gui-save-locally{display:none}.dg{color:#eee;font:11px 'Lucida Grande', sans-serif;text-shadow:0 -1px 0 #111}.dg.main::-webkit-scrollbar{width:5px;background:#1a1a1a}.dg.main::-webkit-scrollbar-corner{height:0;display:none}.dg.main::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:5px;background:#676767}.dg li:not(.folder){background:#1a1a1a;border-bottom:1px solid #2c2c2c}.dg li.save-row{line-height:25px;background:#dad5cb;border:0}.dg li.save-row select{margin-left:5px;width:108px}.dg li.save-row .button{margin-left:5px;margin-top:1px;border-radius:2px;font-size:9px;line-height:7px;padding:4px 4px 5px 4px;background:#c5bdad;color:#fff;text-shadow:0 1px 0 #b0a58f;box-shadow:0 -1px 0 #b0a58f;cursor:pointer}.dg li.save-row .button.gears{background:#c5bdad url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAsAAAANCAYAAAB/9ZQ7AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAQJJREFUeNpiYKAU/P//PwGIC/ApCABiBSAW+I8AClAcgKxQ4T9hoMAEUrxx2QSGN6+egDX+/vWT4e7N82AMYoPAx/evwWoYoSYbACX2s7KxCxzcsezDh3evFoDEBYTEEqycggWAzA9AuUSQQgeYPa9fPv6/YWm/Acx5IPb7ty/fw+QZblw67vDs8R0YHyQhgObx+yAJkBqmG5dPPDh1aPOGR/eugW0G4vlIoTIfyFcA+QekhhHJhPdQxbiAIguMBTQZrPD7108M6roWYDFQiIAAv6Aow/1bFwXgis+f2LUAynwoIaNcz8XNx3Dl7MEJUDGQpx9gtQ8YCueB+D26OECAAQDadt7e46D42QAAAABJRU5ErkJggg==) 2px 1px no-repeat;height:7px;width:8px}.dg li.save-row .button:hover{background-color:#bab19e;box-shadow:0 -1px 0 #b0a58f}.dg li.folder{border-bottom:0}.dg li.title{padding-left:16px;background:#000 url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAFAJEAAP////Pz8////////yH5BAEAAAIALAAAAAAFAAUAAAIIlI+hKgFxoCgAOw==) 6px 10px no-repeat;cursor:pointer;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,0.2)}.dg .closed li.title{background-image:url(data:image/gif;base64,R0lGODlhBQAFAJEAAP////Pz8////////yH5BAEAAAIALAAAAAAFAAUAAAIIlGIWqMCbWAEAOw==)}.dg .cr.boolean{border-left:3px solid #806787}.dg .cr.color{border-left:3px solid}.dg .cr.function{border-left:3px solid #e61d5f}.dg .cr.number{border-left:3px solid #2FA1D6}.dg .cr.number input[type=text]{color:#2FA1D6}.dg .cr.string{border-left:3px solid #1ed36f}.dg .cr.string input[type=text]{color:#1ed36f}.dg .cr.function:hover,.dg .cr.boolean:hover{background:#111}.dg .c input[type=text]{background:#303030;outline:none}.dg .c input[type=text]:hover{background:#3c3c3c}.dg .c input[type=text]:focus{background:#494949;color:#fff}.dg .c .slider{background:#303030;cursor:ew-resize}.dg .c .slider-fg{background:#2FA1D6;max-width:100%}.dg .c .slider:hover{background:#3c3c3c}.dg .c .slider:hover .slider-fg{background:#44abda}\n"));var M="Default",U=function(){try{return!!window.localStorage}catch(e){return!1}}(),G=void 0,X=!0,K=void 0,Y=!1,J=[],W=function e(t){var n=this,o=t||{};this.domElement=document.createElement("div"),this.__ul=document.createElement("ul"),this.domElement.appendChild(this.__ul),A.addClass(this.domElement,"dg"),this.__folders={},this.__controllers=[],this.__rememberedObjects=[],this.__rememberedObjectIndecesToControllers=[],this.__listening=[],o=r.defaults(o,{closeOnTop:!1,autoPlace:!0,width:e.DEFAULT_WIDTH}),o=r.defaults(o,{resizable:o.autoPlace,hideable:o.autoPlace}),r.isUndefined(o.load)?o.load={preset:M}:o.preset&&(o.load.preset=o.preset),r.isUndefined(o.parent)&&o.hideable&&J.push(this),o.resizable=r.isUndefined(o.parent)&&o.resizable,o.autoPlace&&r.isUndefined(o.scrollable)&&(o.scrollable=!0);var i,s=U&&"true"===localStorage.getItem(te(this,"isLocal")),a=void 0,l=void 0;if(Object.defineProperties(this,{parent:{get:function(){return o.parent}},scrollable:{get:function(){return o.scrollable}},autoPlace:{get:function(){return o.autoPlace}},closeOnTop:{get:function(){return o.closeOnTop}},preset:{get:function(){return n.parent?n.getRoot().preset:o.load.preset},set:function(e){n.parent?n.getRoot().preset=e:o.load.preset=e,function(e){for(var t=0;t1){var o=n.__li.nextElementSibling;return n.remove(),ee(e,n.object,n.property,{before:o,factoryArgs:[r.toArray(arguments)]})}if(r.isArray(t)||r.isObject(t)){var i=n.__li.nextElementSibling;return n.remove(),ee(e,n.object,n.property,{before:i,factoryArgs:[t]})}},name:function(e){return n.__li.firstElementChild.firstElementChild.innerHTML=e,n},listen:function(){return n.__gui.listen(n),n},remove:function(){return n.__gui.remove(n),n}}),n instanceof N){var o=new R(n.object,n.property,{min:n.__min,max:n.__max,step:n.__step});r.each(["updateDisplay","onChange","onFinishChange","step","min","max"],function(e){var t=n[e],i=o[e];n[e]=o[e]=function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments);return i.apply(o,e),t.apply(n,e)}}),A.addClass(t,"has-slider"),n.domElement.insertBefore(o.domElement,n.domElement.firstElementChild)}else if(n instanceof R){var i=function(t){if(r.isNumber(n.__min)&&r.isNumber(n.__max)){var o=n.__li.firstElementChild.firstElementChild.innerHTML,i=n.__gui.__listening.indexOf(n)>-1;n.remove();var s=ee(e,n.object,n.property,{before:n.__li.nextElementSibling,factoryArgs:[n.__min,n.__max,n.__step]});return s.name(o),i&&s.listen(),s}return t};n.min=r.compose(i,n.min),n.max=r.compose(i,n.max)}else n instanceof k?(A.bind(t,"click",function(){A.fakeEvent(n.__checkbox,"click")}),A.bind(n.__checkbox,"click",function(e){e.stopPropagation()})):n instanceof H?(A.bind(t,"click",function(){A.fakeEvent(n.__button,"click")}),A.bind(t,"mouseover",function(){A.addClass(n.__button,"hover")}),A.bind(t,"mouseout",function(){A.removeClass(n.__button,"hover")})):n instanceof F&&(A.addClass(t,"color"),n.updateDisplay=r.compose(function(e){return t.style.borderLeftColor=n.__color.toString(),e},n.updateDisplay),n.updateDisplay());n.setValue=r.compose(function(t){return e.getRoot().__preset_select&&n.isModified()&&Z(e.getRoot(),!0),t},n.setValue)}(e,d,i),e.__controllers.push(i),i}function te(e,t){return document.location.href+"."+t}function ne(e,t,n){var o=document.createElement("option");o.innerHTML=t,o.value=t,e.__preset_select.appendChild(o),n&&(e.__preset_select.selectedIndex=e.__preset_select.length-1)}function oe(e,t){t.style.display=e.useLocalStorage?"block":"none"}function ie(e){var t=void 0;function n(n){return n.preventDefault(),e.width+=t-n.clientX,e.onResize(),t=n.clientX,!1}function o(){A.removeClass(e.__closeButton,W.CLASS_DRAG),A.unbind(window,"mousemove",n),A.unbind(window,"mouseup",o)}function i(i){return i.preventDefault(),t=i.clientX,A.addClass(e.__closeButton,W.CLASS_DRAG),A.bind(window,"mousemove",n),A.bind(window,"mouseup",o),!1}e.__resize_handle=document.createElement("div"),r.extend(e.__resize_handle.style,{width:"6px",marginLeft:"-3px",height:"200px",cursor:"ew-resize",position:"absolute"}),A.bind(e.__resize_handle,"mousedown",i),A.bind(e.__closeButton,"mousedown",i),e.domElement.insertBefore(e.__resize_handle,e.domElement.firstElementChild)}function re(e,t){e.domElement.style.width=t+"px",e.__save_row&&e.autoPlace&&(e.__save_row.style.width=t+"px"),e.__closeButton&&(e.__closeButton.style.width=t+"px")}function se(e,t){var n={};return r.each(e.__rememberedObjects,function(o,i){var s={},a=e.__rememberedObjectIndecesToControllers[i];r.each(a,function(e,n){s[n]=t?e.initialValue:e.getValue()}),n[i]=s}),n}W.toggleHide=function(){Y=!Y,r.each(J,function(e){e.domElement.style.display=Y?"none":""})},W.CLASS_AUTO_PLACE="a",W.CLASS_AUTO_PLACE_CONTAINER="ac",W.CLASS_MAIN="main",W.CLASS_CONTROLLER_ROW="cr",W.CLASS_TOO_TALL="taller-than-window",W.CLASS_CLOSED="closed",W.CLASS_CLOSE_BUTTON="close-button",W.CLASS_CLOSE_TOP="close-top",W.CLASS_CLOSE_BOTTOM="close-bottom",W.CLASS_DRAG="drag",W.DEFAULT_WIDTH=245,W.TEXT_CLOSED="Close Controls",W.TEXT_OPEN="Open Controls",W._keydownHandler=function(e){"text"===document.activeElement.type||72!==e.which&&72!==e.keyCode||W.toggleHide()},A.bind(window,"keydown",W._keydownHandler,!1),r.extend(W.prototype,{add:function(e,t){return ee(this,e,t,{factoryArgs:Array.prototype.slice.call(arguments,2)})},addColor:function(e,t){return ee(this,e,t,{color:!0})},remove:function(e){this.__ul.removeChild(e.__li),this.__controllers.splice(this.__controllers.indexOf(e),1);var t=this;r.defer(function(){t.onResize()})},destroy:function(){if(this.parent)throw new Error("Only the root GUI should be removed with .destroy(). For subfolders, use gui.removeFolder(folder) instead.");this.autoPlace&&K.removeChild(this.domElement);var e=this;r.each(this.__folders,function(t){e.removeFolder(t)}),A.unbind(window,"keydown",W._keydownHandler,!1),q(this)},addFolder:function(e){if(void 0!==this.__folders[e])throw new Error('You already have a folder in this GUI by the name "'+e+'"');var t={name:e,parent:this};t.autoPlace=this.autoPlace,this.load&&this.load.folders&&this.load.folders[e]&&(t.closed=this.load.folders[e].closed,t.load=this.load.folders[e]);var n=new W(t);this.__folders[e]=n;var o=Q(this,n.domElement);return A.addClass(o,"folder"),n},removeFolder:function(e){this.__ul.removeChild(e.domElement.parentElement),delete this.__folders[e.name],this.load&&this.load.folders&&this.load.folders[e.name]&&delete this.load.folders[e.name],q(e);var t=this;r.each(e.__folders,function(t){e.removeFolder(t)}),r.defer(function(){t.onResize()})},open:function(){this.closed=!1},close:function(){this.closed=!0},hide:function(){this.domElement.style.display="none"},show:function(){this.domElement.style.display=""},onResize:function(){var e=this.getRoot();if(e.scrollable){var t=A.getOffset(e.__ul).top,n=0;r.each(e.__ul.childNodes,function(t){e.autoPlace&&t===e.__save_row||(n+=A.getHeight(t))}),window.innerHeight-t-20GUI\'s constructor:\n\n \n\n
\n\n Automatically save\n values to localStorage on exit.\n\n
The values saved to localStorage will\n override those passed to dat.GUI\'s constructor. This makes it\n easier to work incrementally, but localStorage is fragile,\n and your friends may not see the same values you do.\n\n
\n\n
\n\n'),this.parent)throw new Error("You can only call remember on a top level GUI.");var e=this;r.each(Array.prototype.slice.call(arguments),function(t){0===e.__rememberedObjects.length&&function(e){var t=e.__save_row=document.createElement("li");A.addClass(e.domElement,"has-save"),e.__ul.insertBefore(t,e.__ul.firstChild),A.addClass(t,"save-row");var n=document.createElement("span");n.innerHTML=" ",A.addClass(n,"button gears");var o=document.createElement("span");o.innerHTML="Save",A.addClass(o,"button"),A.addClass(o,"save");var i=document.createElement("span");i.innerHTML="New",A.addClass(i,"button"),A.addClass(i,"save-as");var s=document.createElement("span");s.innerHTML="Revert",A.addClass(s,"button"),A.addClass(s,"revert");var a=e.__preset_select=document.createElement("select");e.load&&e.load.remembered?r.each(e.load.remembered,function(t,n){ne(e,n,n===e.preset)}):ne(e,M,!1);if(A.bind(a,"change",function(){for(var t=0;t0&&(e.preset=this.preset,e.remembered||(e.remembered={}),e.remembered[this.preset]=se(this)),e.folders={},r.each(this.__folders,function(t,n){e.folders[n]=t.getSaveObject()}),e},save:function(){this.load.remembered||(this.load.remembered={}),this.load.remembered[this.preset]=se(this),Z(this,!1),this.saveToLocalStorageIfPossible()},saveAs:function(e){this.load.remembered||(this.load.remembered={},this.load.remembered[M]=se(this,!0)),this.load.remembered[e]=se(this),this.preset=e,ne(this,e,!0),this.saveToLocalStorageIfPossible()},revert:function(e){r.each(this.__controllers,function(t){this.getRoot().load.remembered?$(e||this.getRoot(),t):t.setValue(t.initialValue),t.__onFinishChange&&t.__onFinishChange.call(t,t.getValue())},this),r.each(this.__folders,function(e){e.revert(e)}),e||Z(this.getRoot(),!1)},listen:function(e){var t=0===this.__listening.length;this.__listening.push(e),t&&function e(t){0!==t.length&&z.call(window,function(){e(t)});r.each(t,function(e){e.updateDisplay()})}(this.__listening)},updateDisplay:function(){r.each(this.__controllers,function(e){e.updateDisplay()}),r.each(this.__folders,function(e){e.updateDisplay()})}});var ae=new W;e.nebula=function(e,n){var o,i,r={},s=ae.addFolder("Nebula"),a=function(e){if("dangerMode"===e)return"continue";Object.defineProperty(r,e,{get:function(){return n.getUniform(e)[0]},set:function(t){n.setUniform1f(e,t)}}),s.add(r,e,0,10)};try{for(var l=t.__values(n.getUniformNames()),d=l.next();!d.done;d=l.next())a(d.value)}catch(e){o={error:e}}finally{try{d&&!d.done&&(i=l.return)&&i.call(l)}finally{if(o)throw o.error}}s.add(e,"_timePeriod",1,1e5)}}); //# sourceMappingURL=index-8d96265a.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD3569Y define("./index-cc63e70b.js",["exports","./chunk-539de822","./chunk-4fc10aa5","./chunk-a647c4b1","./chunk-9e0cea02"],function(e,t,n,i,r){"use strict";var a=function(){function e(e,t,n){this._numTilesX=e,this._numTilesY=t,this._renderer=n,this._renderLoopRunning=!1,this._changeBuffer=[],this._lastTs=r.getTime(),r.unfreeze(),this._initCellDetails(),this._startRenderLoop()}return Object.defineProperty(e.prototype,"numTiles",{get:function(){return this._numTilesX*this._numTilesY},enumerable:!0,configurable:!0}),e.prototype.updateCells=function(e){var n;(n=this._changeBuffer).push.apply(n,t.__spread(e))},e.prototype.stop=function(){this._renderLoopRunning=!1},e.prototype._initCellDetails=function(){var e=r.getTime(),t=i.rippleSpeed*Math.max(this._numTilesX,this._numTilesY);this._cellDetails=new Array(this.numTiles);for(var n=0;n=t.touchingMines&&t.touchingMines>0&&!s?n.push({name:3,start:a}):t.touchingFlagsthis._canvasRect.width||c>this._canvasRect.height)},t.prototype[0]=function(t,e,i,s,n){var o=a.idleAnimationLength,c=(n-s.start)/o%1,h=Math.floor(c*a.idleAnimationNumFrames),l=(n-(s.fadeStart||0))/a.fadeInAnimationLength;l>1&&(l=1),this._ctx.save(),this._ctx.globalAlpha=a.remap(0,1,1,a.fadedLinesAlpha,a.easeOutQuad(l)),r.idleAnimationTextureDrawer(h,this._ctx,this._tileSize),this._ctx.globalAlpha=1,r.staticTextureDrawer(0,this._ctx,this._tileSize),r.staticTextureDrawer(12,this._ctx,this._tileSize),this._ctx.restore()},t.prototype[6]=function(t,e,i,s,n){var o=a.idleAnimationLength,c=(n-s.start)/o%1,h=Math.floor(c*a.idleAnimationNumFrames),l=(n-(s.fadeStart||0))/a.fadeOutAnimationLength;l>1&&(l=1),this._ctx.save(),this._ctx.globalAlpha=a.remap(0,1,a.fadedLinesAlpha,1,a.easeOutQuad(l)),r.idleAnimationTextureDrawer(h,this._ctx,this._tileSize),this._ctx.globalAlpha=1,r.staticTextureDrawer(0,this._ctx,this._tileSize),r.staticTextureDrawer(12,this._ctx,this._tileSize),r.staticTextureDrawer(13,this._ctx,this._tileSize),this._ctx.restore()},t.prototype[5]=function(t,e,i,s,n){this._ctx.save(),i.touchingMines>0?r.staticTextureDrawer(i.touchingMines,this._ctx,this._tileSize):(this._ctx.globalAlpha=a.revealedAlpha,r.staticTextureDrawer(0,this._ctx,this._tileSize)),this._ctx.restore()},t.prototype[7]=function(t,e,i,s,a){s.start>a||r.staticTextureDrawer(10,this._ctx,this._tileSize)},t.prototype[3]=function(t,e,i,s,n){var o=(n-(s.fadeStart||s.start))/a.fadeInAnimationLength;o<0&&(o=0),o>1&&(r.processDoneCallback(s),o=1),this._ctx.save(),this._ctx.globalCompositeOperation="source-atop",this._ctx.globalAlpha=a.easeOutQuad(o),this._ctx.fillStyle=a.turquoise,this._ctx.fillRect(0,0,this._firstCellRect.width,this._firstCellRect.height),this._ctx.restore()},t.prototype[4]=function(t,e,i,s,n){var o=(n-(s.fadeStart||s.start))/a.fadeOutAnimationLength;o<0&&(o=0),o>1&&(r.processDoneCallback(s),o=1),this._ctx.save(),this._ctx.globalCompositeOperation="source-atop",this._ctx.globalAlpha=1-a.easeOutQuad(o),this._ctx.fillStyle=a.turquoise,this._ctx.fillRect(0,0,this._firstCellRect.width,this._firstCellRect.height),this._ctx.restore()},t.prototype[1]=function(t,e,i,s,n){var o=a.flashInAnimationLength,c=(n-s.start)/o;c<0||(c>1&&(r.processDoneCallback(s),c=1),this._ctx.save(),this._ctx.globalAlpha=a.easeOutQuad(c),r.staticTextureDrawer(9,this._ctx,this._tileSize),this._ctx.restore())},t.prototype[2]=function(t,e,i,s,n){var o=a.flashOutAnimationLength,c=(n-s.start)/o;c<0||(c>1&&(r.processDoneCallback(s),c=1),this._ctx.save(),this._ctx.globalAlpha=1-a.easeInOutCubic(c),r.staticTextureDrawer(9,this._ctx,this._tileSize),this._ctx.restore())},t.prototype._rerender=function(){var t,i;this._ctx.clearRect(0,0,this._canvas.width,this._canvas.height);for(var s=0;s=s||c<0||c>=l)){var h=d+c*s,u=this._buttons[h];this.setFocus(u)}},t.prototype.onKeyUpOnTable=function(e){"Tab"===e.key&&this.moveFocusByKey(e,0,0)},t.prototype.onKeyDownOnTable=function(e){if("Enter"===e.key||"8"===e.key){var t=document.activeElement;if(!t)return;e.preventDefault(),this.simulateClick(t)}else"ArrowRight"===e.key||"9"===e.key?this.moveFocusByKey(e,1,0):"ArrowLeft"===e.key||"7"===e.key?this.moveFocusByKey(e,-1,0):"ArrowUp"===e.key||"5"===e.key?this.moveFocusByKey(e,0,-1):"ArrowDown"!==e.key&&"0"!==e.key||this.moveFocusByKey(e,0,1)},t.prototype.onMouseUp=function(e){var t=e.target;if(this._additionalButtonData.get(t)){if(e.preventDefault(),r.isFeaturePhone||r.cellFocusMode){var o=document.activeElement;this._additionalButtonData.has(o)?t=o:this.setFocus(t)}2===e.button?this.simulateClick(t,!0):this.simulateClick(t)}},t.prototype.onMouseDown=function(e){e.preventDefault()},t.prototype._toggleDangerMode=function(){this.props.onDangerModeChange(!this.props.dangerMode)},t.prototype.onDblClick=function(e){if(e.target!==this._tableContainer){var t=e.target;if(this._additionalButtonData.has(t)){var i=o.__read(this._additionalButtonData.get(t),3),n=(i[0],i[1],i[2]);n.revealed&&n.touchingMines<=0&&(this._toggleDangerMode(),e.stopPropagation())}}else this._toggleDangerMode()},t.prototype.simulateClick=function(e,t){void 0===t&&(t=!1);var o=this._additionalButtonData.get(e);this.props.onCellClick(o,t)},t.prototype._updateButton=function(e,t,o,i){var n;n=t.revealed?t.hasMine?"black hole":0===t.touchingMines?"blank":""+t.touchingMines:t.flagged?"flag":"hidden";var r=!t.revealed||t.touchingMines&&t.touchingFlags>=t.touchingMines;e.setAttribute("aria-disabled",""+!r),e.setAttribute("aria-label",n),this._additionalButtonData.get(e)[2]=t},o.__decorate([n.bind],t.prototype,"_onWindowResize",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"_onTableScroll",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"_onGlobalKeyUp",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"_doManualDomHandling",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"removeFocusVisual",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"setFocusVisual",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"setFocus",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"moveFocusWithMouse",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"moveFocusByKey",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"onKeyUpOnTable",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"onKeyDownOnTable",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"onMouseUp",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"onMouseDown",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"onDblClick",null),o.__decorate([n.bind],t.prototype,"simulateClick",null),t}(i.Component);function f(e){var t=Math.floor(e/6e4),o=Math.floor(e/1e3%60);return t.toString().padStart(2,"0")+":"+o.toString().padStart(2,"0")}r.styleInject('._8ZiZT{position:relative}@keyframes _2ajzp{to{transform:rotate(1turn)}}._8ZiZT:after{content:"";background:#fff;height:28%;width:8.6%;position:absolute;top:30%;left:45.7%;transform-origin:50% 86%;animation:_2ajzp 10s linear infinite;animation-play-state:paused}._26dTi:after{animation-play-state:running}.vzcB4{display:block}');var m=function(e){var t=e.animate,n=void 0!==t&&t,r=o.__rest(e,["animate"]);return i.h("div",o.__assign({},r),i.h("div",{class:"_8ZiZT "+(n?"_26dTi":"")},i.h("svg",{class:"vzcB4",viewBox:"0 0 24 24"},i.h("path",{d:"M15 1H9v2h6V1zm4 6.4L20.4 6 19 4.6 17.6 6A9 9 0 0 0 3 13c0 5 4 9 9 9a9 9 0 0 0 7-14.6zM12 20c-3.9 0-7-3.1-7-7s3.1-7 7-7 7 3.1 7 7-3.1 7-7 7z"}))))},_=function(e){return i.h("svg",o.__assign({viewBox:"0 0 24 24"},e),i.h("circle",{cx:"12",cy:"12",r:"2"}),i.h("rect",{width:"16",height:"16",x:"4",y:"4",rx:"2"}))},v=function(e){return i.h("svg",o.__assign({viewBox:"0 0 24 24"},e),i.h("path",{d:"M19 6.41L17.59 5 12 10.59 6.41 5 5 6.41 10.59 12 5 17.59 6.41 19 12 13.41 17.59 19 19 17.59 13.41 12z"}))},g=function(e){return i.h("svg",o.__assign({viewBox:"0 0 24 24"},e),i.h("path",{d:"M22 9.2l-7.2-.6L12 2 9.2 8.6 2 9.2 7.5 14l-1.7 7 6.2-3.7 6.2 3.7-1.6-7L22 9.2zm-10 6.2l-3.8 2.3 1-4.3L6 10.5l4.4-.4 1.7-4 1.7 4 4.4.4-3.3 2.9 1 4.3-3.8-2.3z"}))},b=function(e){return i.h("svg",o.__assign({viewBox:"0 0 24 24"},e),i.h("path",{d:"M13 1v8h7a8 8 0 0 0-7-8zM19 12v3a7 7 0 0 1-14 0v-3h14m1-1H4v4a8 8 0 0 0 16 0v-4zM10 2.3V8H5a7 7 0 0 1 5-5.7m1-1.2A8 8 0 0 0 4 9h7V1z"}))},y=function(e){function t(){return null!==e&&e.apply(this,arguments)||this}return o.__extends(t,e),t.prototype.componentDidMount=function(){this.props.running&&this._startTimer()},t.prototype.componentWillReceiveProps=function(e){var t=e.running;t!==this.props.running&&(t?this._startTimer():this._stopTimer())},t.prototype.shouldComponentUpdate=function(){return!1},t.prototype.componentWillUnmount=function(){this._stopTimer()},t.prototype.render=function(){return i.h("div",{role:"timer"},"00:00")},t.prototype._startTimer=function(){var e=this;this._start=Date.now(),this._intervalId=setInterval(function(){requestAnimationFrame(function(){e.base.textContent=f(Date.now()-e._start)})},1e3)},t.prototype._stopTimer=function(){clearInterval(this._intervalId)},t}(i.Component);function w(e){return 3===e?"You win":2===e?"Game over":"Remaining"}var x=function(e){function t(){return null!==e&&e.apply(this,arguments)||this}return o.__extends(t,e),t.prototype.render=function(e){var t=e.toReveal,o=e.toRevealTotal,n=e.timerRunning,r=e.playMode,a=e.useMotion,l=e.bestTime,d=e.showBestTime;return i.h("div",{class:s.topBar,role:"banner"},i.h("h1",{class:s.title},"Proxx"),i.h("div",{class:s.squaresLeft,"aria-label":w(r)},i.h(_,{class:s.squareIcon})," ",t.toString().padStart(o.toString().length,"0"),"/",o),i.h("div",{class:s.time},d&&l?[i.h("div",null,f(l)),i.h(g,{class:s.timeIcon})]:[i.h(y,{running:n}),i.h(m,{class:s.timeIcon,animate:n&&a})]))},t}(i.Component),k="t__mp",C="_17sAY ZBB7v",B="_2eTgJ";r.styleInject('._2GPlt{cursor:pointer;background:none;border:none;font:inherit;padding:0;margin:0;user-select:none}._3CM1x{background:#fff;font-weight:700;border-radius:50%;padding:.1rem;border:3px solid #fff}._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{background:#fff;font-weight:700;font-size:1.2rem;color:#000;border-radius:var(--border-radius);padding:.3rem;border:3px solid #fff}._1Xglm:disabled,._2AHRc:disabled,._39aAp:disabled,.Yxbhp:disabled{cursor:default;background-color:#666;border-color:#666;color:#000}.ZBB7v{border:1px solid #fff;font-weight:400;border-radius:25%;display:inline-block;width:var(--icon-size);height:var(--icon-size);line-height:var(--icon-size);text-align:center;letter-spacing:0;box-sizing:border-box}._2AHRc{mix-blend-mode:screen}._1Xglm{background:none;color:#fff}.Yxbhp{background:#3ee5ea;border-color:#3ee5ea}._39aAp{color:#fff;background:#ff274b;border-color:#ff274b}@media (min-width:320px){._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{padding:.9rem}}._19Dnh{display:flex;flex:1;position:relative;text-align:center;flex-flow:column}._2i42w{width:100%;box-sizing:border-box;max-width:500px;padding:var(--bar-avoid) var(--side-margin) 1.3rem;margin:0 auto}@keyframes _3JDLk{to{transform:rotate(-315deg)}}.t__mp{--size:30%;display:block;border:3px solid #fff;position:relative;border-radius:13%;overflow:hidden;animation:_3JDLk 20s linear infinite;transform:rotate(45deg);filter:drop-shadow(0 0 10px #fff);margin:1.5rem auto 2rem;z-index:1}.t__mp,.t__mp:after{width:var(--size);padding-top:var(--size)}.t__mp:after{content:"";position:absolute;--size:20%;background:#fff;border-radius:100%;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%)}@keyframes _209Rf{50%{transform:rotate(90deg)}}.t__mp div{position:absolute;--inset:6px;top:var(--inset);left:var(--inset);right:var(--inset);bottom:var(--inset);border:3px dotted hsla(0,0%,100%,.5);border-radius:13%;animation:_209Rf 10s ease-in-out infinite;overflow:hidden}.t__mp._2H1-n{animation:none}.t__mp._2H1-n div{transform:rotate(-5deg);animation:none}._3jhkn{margin:1.4rem 0;text-align:center;font-size:inherit;font-weight:400}._27NBr{position:relative;display:flex;fill:#fff;padding:2rem 0;margin-bottom:.6rem}._27NBr:after,._27NBr:before{content:"";height:1px;transform-origin:0 0;transform:scaleY(.5);position:absolute;left:0;right:0;top:0;background:#fff}._27NBr:after{top:auto;bottom:0}._1JULF{flex:1}.OKOkP{width:57px;position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%)}._3yQ-s{font-size:1.2rem}.uCPst{color:hsla(0,0%,100%,.7);font-size:.9rem}._3_S6U,.tRd9m{text-transform:uppercase;display:block;width:100%;margin:1.2rem 0 0!important;font-size:1.1rem;letter-spacing:.2rem}.x4Ce4{display:block}._2eTgJ{border-color:#000!important}');var M=function(e){function t(t){var o=e.call(this,t)||this,n=t.width,r=t.height,a=t.mines,s=i.getPresetName(n,r,a);return o.state={gridName:s+" mode"+("custom"===s?" - "+n+"x"+r+":"+a:"")},o}return o.__extends(t,e),t.prototype.componentDidMount=function(){setTimeout(function(){window.scrollTo(0,0)},0),this._playAgainBtn.focus(),window.addEventListener("keyup",this.onKeyUp)},t.prototype.componentWillUnmount=function(){window.removeEventListener("keyup",this.onKeyUp)},t.prototype.render=function(e,t){var o=this,n=e.onRestart,a=e.onMainMenu,s=e.time,l=e.bestTime,d=e.useMotion,c=t.gridName,h=f(s),u=f(l);return i.h("div",{class:"_19Dnh"},i.h("div",{class:"_2i42w"},i.h("div",{class:[k,d?"":"_2H1-n"].join(" ")},i.h("div",null,i.h("div",null,i.h("div",null,i.h("div",null,i.h("div",null)))))),i.h("h2",{class:"_3jhkn"},s===l?"New high score!":"You win!"," ",i.h("span",{class:"x4Ce4"},"(",c,")")),i.h("div",{class:"_27NBr"},i.h("div",{class:"_1JULF"},i.h("div",{class:"uCPst"},"Score"),i.h("div",{class:"_3yQ-s"},h)),i.h(m,{class:"OKOkP"}),i.h("div",{class:"_1JULF"},i.h("div",{class:"uCPst"},"Best"),i.h("div",{class:"_3yQ-s"},u))),i.h("button",{class:"tRd9m _2AHRc _2GPlt",onClick:n,ref:function(e){return o._playAgainBtn=e}},r.isFeaturePhone&&i.h("span",{class:[C,B].join(" ")},"#")," ","Play again"),i.h("button",{class:"_3_S6U _1Xglm _2GPlt",onClick:a},r.isFeaturePhone?i.h("span",{class:C},"*"):""," Main menu")))},t.prototype.onKeyUp=function(e){"#"===e.key?this.props.onRestart():"*"===e.key&&this.props.onMainMenu()},o.__decorate([n.bind],t.prototype,"onKeyUp",null),t}(i.Component),S="_175FV ZBB7v",z="Elgli";r.styleInject("._2GPlt{cursor:pointer;background:none;border:none;font:inherit;padding:0;margin:0;user-select:none}._3CM1x{background:#fff;font-weight:700;border-radius:50%;padding:.1rem;border:3px solid #fff}._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{background:#fff;font-weight:700;font-size:1.2rem;color:#000;border-radius:var(--border-radius);padding:.3rem;border:3px solid #fff}._1Xglm:disabled,._2AHRc:disabled,._39aAp:disabled,.Yxbhp:disabled{cursor:default;background-color:#666;border-color:#666;color:#000}.ZBB7v{border:1px solid #fff;font-weight:400;border-radius:25%;display:inline-block;width:var(--icon-size);height:var(--icon-size);line-height:var(--icon-size);text-align:center;letter-spacing:0;box-sizing:border-box}._2AHRc{mix-blend-mode:screen}._1Xglm{background:none;color:#fff}.Yxbhp{background:#3ee5ea;border-color:#3ee5ea}._39aAp{color:#fff;background:#ff274b;border-color:#ff274b}@media (min-width:320px){._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{padding:.9rem}}.mbv6b{display:flex;flex:1;align-items:center;min-height:min-content}.kqnur,.LPy5b{text-transform:uppercase;display:block;width:100%;margin:.6rem 0!important;font-size:1.1rem;letter-spacing:.2rem}.LPy5b{mix-blend-mode:normal!important}.kqnur{background:#000!important}._2HoBm{position:absolute;bottom:38px;left:0;right:0;margin:0 var(--side-margin)}@media (min-width:320px){._2HoBm{bottom:77px}}@media (min-width:440px){._3V7MH{display:flex}.kqnur,.LPy5b{margin:.6rem .4rem!important}}._3V7MH{max-width:33rem;margin:0 auto}.Elgli{border-color:#000!important}"),function(){var e=!0,t=!1,o=null,i={text:!0,search:!0,url:!0,tel:!0,email:!0,password:!0,number:!0,date:!0,month:!0,week:!0,time:!0,datetime:!0,"datetime-local":!0};function n(e){return!!(e&&e!==document&&"HTML"!==e.nodeName&&"BODY"!==e.nodeName&&"classList"in e&&"contains"in e.classList)}function r(e){e.classList.contains("focus-visible")||(e.classList.add("focus-visible"),e.setAttribute("data-focus-visible-added",""))}function a(t){e=!1}function s(){document.addEventListener("mousemove",l),document.addEventListener("mousedown",l),document.addEventListener("mouseup",l),document.addEventListener("pointermove",l),document.addEventListener("pointerdown",l),document.addEventListener("pointerup",l),document.addEventListener("touchmove",l),document.addEventListener("touchstart",l),document.addEventListener("touchend",l)}function l(t){"html"!==t.target.nodeName.toLowerCase()&&(e=!1,document.removeEventListener("mousemove",l),document.removeEventListener("mousedown",l),document.removeEventListener("mouseup",l),document.removeEventListener("pointermove",l),document.removeEventListener("pointerdown",l),document.removeEventListener("pointerup",l),document.removeEventListener("touchmove",l),document.removeEventListener("touchstart",l),document.removeEventListener("touchend",l))}document.addEventListener("keydown",function(t){n(document.activeElement)&&r(document.activeElement),e=!0},!0),document.addEventListener("mousedown",a,!0),document.addEventListener("pointerdown",a,!0),document.addEventListener("touchstart",a,!0),document.addEventListener("focus",function(t){var o,a,s;n(t.target)&&(e||(o=t.target,a=o.type,"INPUT"==(s=o.tagName)&&i[a]&&!o.readOnly||"TEXTAREA"==s&&!o.readOnly||o.isContentEditable))&&r(t.target)},!0),document.addEventListener("blur",function(e){var i;n(e.target)&&(e.target.classList.contains("focus-visible")||e.target.hasAttribute("data-focus-visible-added"))&&(t=!0,window.clearTimeout(o),o=window.setTimeout(function(){t=!1,window.clearTimeout(o)},100),(i=e.target).hasAttribute("data-focus-visible-added")&&(i.classList.remove("focus-visible"),i.removeAttribute("data-focus-visible-added")))},!0),document.addEventListener("visibilitychange",function(o){"hidden"==document.visibilityState&&(t&&(e=!0),s())},!0),s(),document.documentElement.classList.add("js-focus-visible")}();var R=function(t){function a(e){var o=t.call(this,e)||this;return o.state={playMode:0,toReveal:e.toRevealTotal,startTime:0,completeTime:0,bestTime:0,endTime:0},o._init(),o}return o.__extends(a,t),a.prototype.render=function(e,t){var o=this,n=e.dangerMode,a=e.width,s=e.height,l=e.mines,d=e.gameChangeSubscribe,c=e.gameChangeUnsubscribe,h=e.toRevealTotal,u=e.useMotion,f=e.bestTime,m=t.playMode,_=t.toReveal,v=t.animator,g=t.renderer,b=t.completeTime,y=t.bestTime,w=1===m;return i.h("div",{class:"mbv6b"},i.h(x,{timerRunning:w,toReveal:_,toRevealTotal:h,playMode:m,useMotion:u,bestTime:f,showBestTime:0===m}),3===m?i.h(M,{onMainMenu:this.onReset,onRestart:this.onRestart,time:b,bestTime:y,width:a,height:s,mines:l,useMotion:this.props.useMotion}):g&&v?[i.h(p,{width:a,height:s,dangerMode:n,animator:v,renderer:g,gameChangeSubscribe:d,gameChangeUnsubscribe:c,onCellClick:this.onCellClick,onDangerModeChange:this.props.onDangerModeChange}),2===m?i.h("div",{class:"_2HoBm"},i.h("div",{class:"_3V7MH"},i.h("button",{class:"LPy5b _2AHRc _2GPlt",onClick:this.onRestart,ref:function(e){return o._tryAgainBtn=e}},r.isFeaturePhone&&i.h("span",{class:[S,z].join(" ")},"#")," ","Try again"),i.h("button",{class:"kqnur _1Xglm _2GPlt",onClick:this.onReset},r.isFeaturePhone?i.h("span",{class:S},"*"):""," ","Main menu"))):void 0]:i.h("div",null))},a.prototype.componentDidMount=function(){this.props.gameChangeSubscribe(this.onGameChange),this.props.dangerMode||this.props.onDangerModeChange(!0),window.addEventListener("keyup",this.onKeyUp)},a.prototype.componentWillUnmount=function(){this.props.gameChangeUnsubscribe(this.onGameChange),window.removeEventListener("keyup",this.onKeyUp)},a.prototype.componentDidUpdate=function(e,t){2===this.state.playMode&&2!==t.playMode&&this._tryAgainBtn&&(this._tryAgainBtn.focus(),this.props.useVibration&&c.supportsVibration&&navigator.vibrate(r.vibrationLength))},a.prototype._init=function(){return o.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var t,i,n,r,a,s;return o.__generator(this,function(l){switch(l.label){case 0:return this.props.useMotion?[4,Promise.all([new Promise(function(t,o){e(["./index-1a16d6b6"],t,o)}).then(function(e){return e.default}),new Promise(function(t,o){e(["./index-cc63e70b"],t,o)}).then(function(e){return e.default})])]:[3,2];case 1:return n=o.__read.apply(void 0,[l.sent(),2]),a=n[0],s=n[1],t=new a,i=new s(this.props.width,this.props.height,t),[3,4];case 2:return[4,Promise.all([new Promise(function(t,o){e(["./index-e0a2dc4e"],t,o)}).then(function(e){return e.default}),new Promise(function(t,o){e(["./index-605381e9"],t,o)}).then(function(e){return e.default})])];case 3:r=o.__read.apply(void 0,[l.sent(),2]),a=r[0],s=r[1],t=new a,i=new s(this.props.width,this.props.height,t),l.label=4;case 4:return this.setState({renderer:t,animator:i}),[2]}})})},a.prototype.onKeyUp=function(e){"#"===e.key?2===this.state.playMode&&this.onRestart():"*"===e.key&&this.onReset()},a.prototype.onReset=function(){this.props.stateService.reset()},a.prototype.onRestart=function(){this.props.stateService.restart()},a.prototype.onGameChange=function(e){return o.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var t,i;return o.__generator(this,function(o){switch(o.label){case 0:return t={},"playMode"in e&&this.state.playMode!==e.playMode?(t.playMode=e.playMode,1!==e.playMode?[3,1]:(t.startTime=Date.now(),[3,3])):[3,3];case 1:return 3!==e.playMode?[3,3]:(t.completeTime=Date.now()-this.state.startTime,i=t,[4,c.submitTime(this.props.width,this.props.height,this.props.mines,t.completeTime)]);case 2:i.bestTime=o.sent(),this.props.onDangerModeChange(!1),o.label=3;case 3:return"toReveal"in e&&this.state.toReveal!==e.toReveal&&(t.toReveal=e.toReveal),Object.keys(t).length&&this.setState(t),[2]}})})},a.prototype.onCellClick=function(e,t){if(0===this.state.playMode||1===this.state.playMode){var i=o.__read(e,3),n=i[0],r=i[1],a=i[2],s=this.props.dangerMode;t&&(s=!s),a.revealed?a.touchingFlags>=a.touchingMines&&this.props.stateService.revealSurrounding(n,r):s?a.flagged||this.props.stateService.reveal(n,r):a.flagged?this.props.stateService.unflag(n,r):this.props.stateService.flag(n,r)}},o.__decorate([n.bind],a.prototype,"onKeyUp",null),o.__decorate([n.bind],a.prototype,"onReset",null),o.__decorate([n.bind],a.prototype,"onRestart",null),o.__decorate([n.bind],a.prototype,"onGameChange",null),o.__decorate([n.bind],a.prototype,"onCellClick",null),a}(i.Component);r.styleInject("._1JKyu,.XRAEV{position:fixed;top:0;left:0;width:100vw;height:100vh}._1JKyu{animation:_2Y2ec .5s ease-in-out}@keyframes _2Y2ec{0%{opacity:0}}");var L=document.querySelector('meta[name="theme-color"]'),D=function(t){function a(){var e=null!==t&&t.apply(this,arguments)||this;return e._timePeriod=6e4,e._fadeSpeed=10,e._colorBlend=0,e._loopRunning=!1,e._prevColors=[],e}return o.__extends(a,t),a.prototype.componentDidMount=function(){this.props.useMotion&&this._initShaderbox(),window.addEventListener("resize",this._onResize)},a.prototype.shouldComponentUpdate=function(e){var t=e.colorLight,o=e.colorDark;if(e.useMotion!==this.props.useMotion)return!0;var i=!F(this.props.colorLight,t),n=!F(this.props.colorDark,o);return i||n},a.prototype.componentWillUnmount=function(){this._stop(),window.removeEventListener("resize",this._onResize)},a.prototype.componentWillUpdate=function(){this._shaderBox&&(this._prevColors=[this.props.colorLight,this.props.colorDark],this._colorBlend=0)},a.prototype.componentDidUpdate=function(e){this.props.useMotion!==e.useMotion&&(this.props.useMotion?this._initShaderbox():this._stop()),this._updateColors()},a.prototype.render=function(e){var t=e.colorLight,o=e.colorDark,n=e.useMotion;return i.h("div",{class:"XRAEV",style:"background: linear-gradient(to bottom, "+i.toRGB(t)+", "+i.toRGB(o)},n&&i.h("canvas",{class:"_1JKyu","aria-hidden":"true"}))},a.prototype._initShaderbox=function(){var t=this;this._shaderBox=new d.ShaderBox("\n#version 100\nprecision highp float;attribute vec2 pos;varying vec2 uv;void main(){gl_Position=vec4(pos,0.0,1.0);uv=pos/2.0+0.5;}","\n#version 100\nprecision mediump float;varying vec2 uv;uniform vec2 iResolution;uniform vec4 alt_color_dark;uniform vec4 alt_color_light;uniform vec4 main_color_dark;uniform vec4 main_color_light;uniform float time;uniform float alt_color;uniform float nebula_movement_range;uniform float nebula_zoom;uniform float vortex_strength;uniform float circle1_offset;uniform float circle2_offset;uniform float circle3_offset;\n#define PI 3.14159\n\n#define remap(minIn, maxIn, minOut, maxOut, v) (((v) - (minIn)) / ((maxIn) - (minIn)) * ((maxOut) - (minOut)) + (minOut))\nfloat a(vec2 b){return fract(sin(dot(b.xy,vec2(12.9898,78.233)))*3.233);}float c(float d){if(d==0.0||d==1.0){return d;}if((d*=2.0)<1.0){return 0.5*pow(2.0,10.0*(d-1.0));}else{return 0.5*(-pow(2.0,-10.0*(d-1.0))+2.0);}}float e(vec2 b){vec2 f=floor(b);vec2 g=fract(b);float h=a(f);float i=a(f+vec2(1.0,0.0));float j=a(f+vec2(0.0,1.0));float k=a(f+vec2(1.0,1.0));vec2 l=g;l=smoothstep(0.,1.,g);return mix(h,i,l.x)+(j-h)*l.y*(1.0-l.x)+(k-i)*l.x*l.y;}\n#define NUM_OCTAVES 1\nfloat m(vec2 b){float n=0.0;float o=1.;float p=2.0;float q=0.5;for(int f=0;fli{display:flex;margin-bottom:1em}.i-N1L{font-size:.6em;padding:0;list-style:none}._3ZE4R{display:flex;flex-flow:row wrap}._60oPr{font-size:.9em;width:100%;display:flex;align-items:center;margin:.4em 0}@media (min-width:360px){._60oPr{width:50%}}._3NSHS{width:60px;height:60px;margin-right:5px}"),A=window.navigator;var T=function(e){function t(){var t=e.call(this)||this,o=s.getCellSizes(),i=o.cellPadding,n=o.cellSize;return t._tileSize=(n+2*i)*r.staticDevicePixelRatio,t}return o.__extends(t,e),t.prototype.render=function(){return i.h("div",{class:"w-cZK"},i.h("h1",null,"How to play"),i.h("div",{class:"_3ZE4R"},i.h("div",{class:"_60oPr"},i.h("canvas",{class:P,ref:this._renderCanvas,width:this._tileSize,height:this._tileSize,"data-sprite":"idle","data-frame":"0","data-highlight":"false","data-border":"true","data-circle":"true","data-dot":"false"}),"Unrevealed"),i.h("div",{class:"_60oPr"},i.h("canvas",{class:P,ref:this._renderCanvas,width:this._tileSize,height:this._tileSize,"data-sprite":"static","data-frame":10..toString(),"data-highlight":"false","data-border":"false","data-circle":"false","data-dot":"false"}),"Black hole")),i.h("p",null,"An unrevealed tile might have a black hole behind it, it might not. The idea is to clear all the tiles that ",i.h("strong",null,"don't")," have black holes behind them."),i.h("p",null,"But, the thing about a black hole – its main distinguishing feature – is it's black. And the thing about space, the color of space, your basic space color, is black. So how are you supposed to avoid them? Here's how:"),i.h("div",{class:"_3ZE4R"},i.h("div",{class:"_60oPr"},i.h("canvas",{class:P,ref:this._renderCanvas,width:this._tileSize,height:this._tileSize,"data-sprite":"none","data-frame":"0","data-highlight":"false","data-border":"true","data-circle":"false"}),"Cleared"),i.h("div",{class:"_60oPr"},i.h("canvas",{class:P,ref:this._renderCanvas,width:this._tileSize,height:this._tileSize,"data-sprite":"static","data-frame":1..toString(),"data-highlight":"false","data-border":"false","data-circle":"false","data-dot":"false"}),"Clue")),i.h("p",null,"If you avoid a black hole, the number tells you how many of the 8 surrounding tiles are a black hole. If it's blank,"," ",i.h("strong",null,"none")," of the surrounding tiles is a black hole."),i.h("p",null,"If you think you know where a black hole is, flag it!"),i.h("div",{class:"_3ZE4R"},i.h("div",{class:"_60oPr"},i.h("canvas",{class:P,ref:this._renderCanvas,width:this._tileSize,height:this._tileSize,"data-sprite":"idle","data-frame":"0","data-highlight":"true","data-border":"true","data-circle":"true","data-dot":"true"}),"Flagged"),i.h("div",{class:"_60oPr"},i.h("canvas",{class:P,ref:this._renderCanvas,width:this._tileSize,height:this._tileSize,"data-sprite":"static","data-frame":1..toString(),"data-highlight":"true","data-border":"false","data-circle":"false","data-dot":"false"}),"Active clue")),i.h("p",null,"Switch into flag mode, and tap the suspected tile. Once you've flagged enough tiles around a clue, it'll become active. Tap an active clue to clear all the non-flagged tiles around it."),i.h("h1",null,"Shortcuts"),r.isFeaturePhone?i.h("ul",{class:"okAP5"},i.h("li",null,i.h("span",{class:"_1dJHc","aria-label":"5 key"},"5"),"Move up"),i.h("li",null,i.h("span",{class:"_1dJHc","aria-label":"0 key"},"0"),"Move down"),i.h("li",null,i.h("span",{class:"_1dJHc","aria-label":"7 key"},"7"),"Move left"),i.h("li",null,i.h("span",{class:"_1dJHc","aria-label":"9 key"},"9"),"Move right"),i.h("li",null,i.h("span",{class:"_1dJHc","aria-label":"8 key"},"8"),"Click the highlighted cell"),i.h("li",null,i.h("span",{class:"_1dJHc","aria-label":"# key"},"#"),"Switch between Clear and Flag mode")):i.h("ul",{class:"okAP5"},i.h("li",null,i.h("span",{class:"_1dJHc","aria-label":"f key"},"F"),"Switch between Clear and Flag mode"),i.h("li",null,i.h(b,{class:"_3nEHN","aria-label":"Right click"}),"Flag when in clear mode, or clear when in flag mode.")),i.h("h1",null,"GitHub"),i.h("p",null,"Source code can be found at our"," ",i.h("a",{href:"https://github.com/GoogleChromeLabs/proxx"},"GitHub repository"),"."),i.h("h1",null,"Privacy policy"),i.h("p",null,"Google Analytics is used to record"," ",i.h("a",{href:"https://support.google.com/analytics/answer/6004245?ref_topic=2919631"},"basic visit data"),". Highscores and your user preference are saved locally. No additional data is sent to the server."),i.h("h1",null,"Credit"),i.h("p",null,"Built by Google Chrome Labs"),i.h("p",null,"Thanks to ",i.h("a",{href:"https://www.tokyo-wolf.com/"},"Tokyo Wolf")," for the visual design concept."),i.h("h1",null,"System Information"),i.h("ul",{class:"i-N1L"},i.h("li",null,"Version: ",a.version),i.h("li",null,"Motion: ",this.props.motion?"true":"false"),i.h("li",null,"Supports WebGL:"," ",this.props.supportsSufficientWebGL?"true":"false"),i.h("li",null,"Feature Phone: ",r.isFeaturePhone?"yes":"no"),i.h("li",null,"Standalone Mode:"," ",window.matchMedia("(display-mode: standalone)").matches?"yes":"no"),i.h("li",null,"Screen Width: ",window.innerWidth,"px"),i.h("li",null,"Screen Height: ",window.innerHeight,"px"),i.h("li",null,"DPR: ",r.staticDevicePixelRatio),i.h("li",null,"Device Memory: ",A.deviceMemory),i.h("li",null,"Concurrency: ",A.hardwareConcurrency),i.h("li",null,"UA: ",A.userAgent)))},t.prototype._renderCanvas=function(e){return o.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var t,i,n,r;return o.__generator(this,function(o){switch(o.label){case 0:return[4,this.props.texturePromise];case 1:switch(o.sent(),t=e.dataset.sprite,i=null,t){case"idle":i=s.idleAnimationTextureDrawer;break;case"static":i=s.staticTextureDrawer}return(n=e.getContext("2d")).save(),i&&(r=Number(e.dataset.frame),i(r,n,this._tileSize)),"true"===e.dataset.border.toLowerCase()&&s.staticTextureDrawer(0,n,this._tileSize),"true"===e.dataset.circle.toLowerCase()&&s.staticTextureDrawer(12,n,this._tileSize),"true"===e.dataset.dot.toLowerCase()&&s.staticTextureDrawer(13,n,this._tileSize),"true"===e.dataset.highlight.toLowerCase()&&(n.globalCompositeOperation="source-atop",n.fillStyle=l.turquoise,n.fillRect(0,0,this._tileSize,this._tileSize)),n.restore(),[2]}})})},o.__decorate([n.bind],t.prototype,"_renderCanvas",null),t}(i.Component);r.styleInject('._2GPlt{cursor:pointer;background:none;border:none;font:inherit;padding:0;margin:0;user-select:none}._3CM1x{background:#fff;font-weight:700;border-radius:50%;padding:.1rem;border:3px solid #fff}._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{background:#fff;font-weight:700;font-size:1.2rem;color:#000;border-radius:var(--border-radius);padding:.3rem;border:3px solid #fff}._1Xglm:disabled,._2AHRc:disabled,._39aAp:disabled,.Yxbhp:disabled{cursor:default;background-color:#666;border-color:#666;color:#000}.ZBB7v{border:1px solid #fff;font-weight:400;border-radius:25%;display:inline-block;width:var(--icon-size);height:var(--icon-size);line-height:var(--icon-size);text-align:center;letter-spacing:0;box-sizing:border-box}._2AHRc{mix-blend-mode:screen}._1Xglm{background:none;color:#fff}.Yxbhp{background:#3ee5ea;border-color:#3ee5ea}._39aAp{color:#fff;background:#ff274b;border-color:#ff274b}@media (min-width:320px){._1Xglm,._2AHRc,._39aAp,.Yxbhp{padding:.9rem}}.bUCFJ{display:flex;flex:1;align-items:center;justify-content:center;position:relative}.bUCFJ .GSvC8{display:flex;flex-direction:column;height:100%;max-width:33rem;width:100%}.bUCFJ .GSvC8 ._1iTBL{width:100%;padding:20px;margin:auto;box-sizing:border-box}.WMM-e{fill:#000;width:var(--circlebtn-size);height:var(--circlebtn-size)}._1tPA{position:fixed;right:20px;top:20px}.SsqYG{height:var(--icon-size);color:#fff;margin:var(--bar-padding) var(--side-margin)!important;text-transform:uppercase}.TSX6N{position:fixed;left:0;bottom:0;width:100%;background-color:#000;min-height:min-content;z-index:1}.TSX6N:before{content:"";height:1px;transform-origin:0 0;transform:scaleY(.5);position:absolute;top:0;left:var(--side-margin);right:var(--side-margin);background:#fff}._2eFdH,.vzHaQ{text-transform:uppercase;display:block;width:100%;margin:1.2rem 0 0!important;font-size:1.1rem;letter-spacing:.2rem}');var E=function(e){function t(){return null!==e&&e.apply(this,arguments)||this}return o.__extends(t,e),t.prototype.render=function(e){var t=this,o=e.onCloseClicked,n=e.onMotionPrefChange,a=e.motion,s=e.texturePromise,l=e.supportsSufficientWebGL,d=e.disableAnimationBtn,h=e.useVibration,u=e.onVibrationPrefChange,p=r.isFeaturePhone?i.h("button",{"aria-label":"close button",ref:function(e){return t.focusItem=e},class:"SsqYG _2GPlt",onClick:o},i.h("span",{class:"ODGph ZBB7v"},"*")," close"):i.h("button",{"aria-label":"close button",ref:function(e){return t.focusItem=e},class:"WMM-e _3CM1x _2GPlt",onClick:o},i.h(v,null));return i.h("div",{role:"dialog","aria-label":"settings dialog",class:"bUCFJ"},i.h("div",{class:r.isFeaturePhone?"TSX6N":"_1tPA"},p),i.h("div",{class:"GSvC8"},i.h("div",{class:"_1iTBL"},i.h("h1",null,"Settings"),i.h("button",{class:a?"vzHaQ Yxbhp _2GPlt":"_2eFdH _39aAp _2GPlt",onClick:n,disabled:d},"Animations ",a?"on":"off"),i.h("button",{class:h?"vzHaQ Yxbhp _2GPlt":"_2eFdH _39aAp _2GPlt",onClick:u,disabled:!c.supportsVibration},"Vibrate ",h?"on":"off"),i.h(T,{motion:a,texturePromise:s,supportsSufficientWebGL:l}))))},t.prototype.componentDidMount=function(){window.scrollTo(0,0),this.focusItem.focus(),window.addEventListener("keyup",this._onKeyUp)},t.prototype.componentWillUnmount=function(){window.removeEventListener("keyup",this._onKeyUp)},t.prototype._onKeyUp=function(e){"Escape"!==e.key&&"*"!==e.key||this.props.onCloseClicked()},o.__decorate([n.bind],t.prototype,"_onKeyUp",null),t}(i.Component),U="_2U2lf",H="_2hf70";r.styleInject("._6I29Q{width:100%;user-select:none;filter:drop-shadow(0 0 9px rgba(255,255,255,.7))}@keyframes _4bVN6{0%{transform:scale(.6)}}._1CvH_ ._27I2W{animation:_4bVN6 8s ease-out,v5Hip 2s ease-in-out}._20yff{display:flex}._2tHwV{flex:1;margin:2.3%;font:normal 6.5vw space mono}._10X6x{position:relative;padding-top:100%}@keyframes v5Hip{0%{opacity:0}}._3BnKK{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;border:1vw solid;border-radius:100%}@keyframes _1aFms{0%{opacity:.0001;transform:scale(.85)}}._1CvH_ ._3BnKK{animation:_1aFms 1.5s ease-in-out backwards}._2U2lf{position:relative;padding-top:100%}._2hf70{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;display:flex;align-items:center;justify-content:center}@media (min-width:700px){._2tHwV,._3BnKK{border-width:7px;font-size:45.4px}}@keyframes _2B-01{0%{transform:translateY(-11.11111%)}to{transform:translateY(-100%)}}._3XFFd{position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;overflow:hidden}._1CvH_ ._3HtJR{animation:_2B-01 266ms steps(8) infinite}@keyframes _3GZU9{0%{opacity:1}}._3BtYA{position:absolute;background:radial-gradient(ellipse closest-side,#fff,hsla(0,0%,100%,0));top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);width:35%;height:600%;opacity:.0001}._1CvH_ ._3BtYA{animation:_3GZU9 .4s ease-in-out}");function K(){var e=Array(8).fill(null).map(function(e,t){return t+1});return Array(8).fill(null).map(function(){return i.h("div",{class:U},i.h("div",{class:H},(t=e).splice(Math.floor(Math.random()*t.length),1)[0]));var t})}var I=o.__spread("PR0XX").map(function(e){return i.h("div",{class:"_3XFFd"},i.h("div",{class:"_3HtJR"},i.h("div",{class:U},i.h("div",{class:H},e)),K()))}),G=function(e){function t(){return null!==e&&e.apply(this,arguments)||this}return o.__extends(t,e),t.prototype.shouldComponentUpdate=function(e){return this.props.motion!==e.motion},t.prototype.componentDidMount=function(){for(var e,t,i,n,r=o.__spread(this.base.querySelectorAll("._10X6x")),a=2,s=2,l=2e3,d=600;a>=0;){try{for(var c=(e=void 0,o.__values(new Set([a,s]))),h=c.next();!h.done;h=c.next()){(m=r[h.value]).querySelector("._3HtJR").style.animationIterationCount=l/266+"";var u=m.querySelector("._3BtYA");u.style.animationDelay=l+"ms",u.style.height=d+"%"}}catch(t){e={error:t}}finally{try{h&&!h.done&&(t=c.return)&&t.call(c)}finally{if(e)throw e.error}}a--,s++,d/=1.5,l+=70}for(l+=500,a=2,s=2;a>=0;){try{for(var p=(i=void 0,o.__values(new Set([a,s]))),f=p.next();!f.done;f=p.next()){var m;(m=r[f.value]).querySelector("._3BnKK").style.animationDelay=l+"ms"}}catch(e){i={error:e}}finally{try{f&&!f.done&&(n=p.return)&&n.call(p)}finally{if(i)throw i.error}}a--,s++,l+=150}},t.prototype.render=function(e,t){var n=e.motion;return i.h("div",{class:"_6I29Q "+(n?"_1CvH_":""),role:"heading","aria-label":"PROXX"},i.h("div",{class:"_27I2W","aria-hidden":"true"},i.h("div",{class:"_20yff"},o.__spread("PR0XX").map(function(e,t){return i.h("div",{class:"_2tHwV"},i.h("div",{class:"_10X6x"},I[t],i.h("div",{class:"_3BnKK"}),i.h("div",{class:"_3BtYA"})))}))))},t}(i.Component);t.Game=R,t.Nebula=D,t.Settings=E,t.ShowbizTitle=G}); //# sourceMappingURL=lazy-components-d21d48fa.js.map XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD6341Ydefine("./lazy-load-4801f560.js",["exports","./chunk-539de822","./chunk-3fdad7af","./chunk-45c70e7a","./chunk-c3f8a8fc","./chunk-a647c4b1","./chunk-070e2192","./chunk-1c01a188"],function(e,n,t,r,a,i,o,s){"use strict";var u=Symbol("Comlink.proxy"),c=new WeakSet,d=new Map([["proxy",{canHandle:function(e){return e&&e[u]},serialize:function(e){var t=new MessageChannel,r=t.port1,a=t.port2;return function(e,t){var r=this;void 0===t&&(t=self);t.addEventListener("message",function(a){return n.__awaiter(r,void 0,void 0,function(){var r,i,o,s,u,d,f,l,v,p,w,m,y;return n.__generator(this,function(b){switch(b.label){case 0:if(!a||!a.data)return[2];r=a.data,i=r.path,o=r.id,s=r.type,u=(a.data.argumentList||[]).map(_),b.label=1;case 1:switch(b.trys.push([1,11,,12]),f=i.slice(0,-1).reduce(function(e,n){return e[n]},e),l=i.reduce(function(e,n){return e[n]},e),s){case 0:return[3,2];case 1:return[3,4];case 2:return[3,5];case 3:return[3,7]}return[3,9];case 2:return[4,l];case 3:return d=b.sent(),[3,10];case 4:return f[i.slice(-1)[0]]=_(a.data.value),d=!0,[3,10];case 5:return[4,l.apply(f,u)];case 6:return d=b.sent(),[3,10];case 7:return[4,new(l.bind.apply(l,n.__spread([void 0],u)))];case 8:return v=b.sent(),d=g(v),[3,10];case 9:console.warn("Unrecognized message",a.data),b.label=10;case 10:return[3,12];case 11:return p=b.sent(),d=p,c.add(p),[3,12];case 12:return w=n.__read(h(d),2),m=w[0],y=w[1],t.postMessage(n.__assign({},m,{id:o}),y),[2]}})})}),t.start&&t.start()}(e,r),[a,[a]]},deserialize:function(e){return e.start(),f(e)}}],["throw",{canHandle:function(e){return c.has(e)},serialize:function(e){var n=e instanceof Error,t=e;return n&&(t={isError:n,message:e.message,stack:e.stack}),[t,[]]},deserialize:function(e){if(e.isError)throw Object.assign(new Error,e);throw e}}]]);function f(e){return function e(t,r){void 0===r&&(r=[]);var a=new Proxy(new Function,{get:function(i,o){if("then"===o){if(0===r.length)return{then:function(){return a}};var s=p(t,{type:0,path:r}).then(_);return s.then.bind(s)}return e(t,n.__spread(r,[o.toString()]))},set:function(e,a,i){var o=n.__read(h(i),2),s=o[0],u=o[1];return p(t,{type:1,path:n.__spread(r,[a.toString()]),value:s},u).then(_)},apply:function(a,i,o){if("bind"===r[r.length-1])return e(t,r.slice(0,-1));var s=n.__read(l(o),2),u=s[0],c=s[1];return p(t,{type:2,path:r,argumentList:u},c).then(_)},construct:function(e,a){var i=n.__read(l(a),2),o=i[0],s=i[1];return p(t,{type:3,path:r,argumentList:o},s).then(_)}});return a}(e)}function l(e){var n,t=e.map(h);return[t.map(function(e){return e[0]}),(n=t.map(function(e){return e[1]}),Array.prototype.concat.apply([],n))]}var v=new WeakMap;function g(e){var n;return Object.assign(e,((n={})[u]=!0,n))}function h(e){var t,r;try{for(var a=n.__values(d),i=a.next();!i.done;i=a.next()){var o=n.__read(i.value,2),s=o[0],u=o[1];if(u.canHandle(e)){var c=n.__read(u.serialize(e),2);return[{type:3,name:s,value:c[0]},c[1]]}}}catch(e){t={error:e}}finally{try{i&&!i.done&&(r=a.return)&&r.call(a)}finally{if(t)throw t.error}}return[{type:0,value:e},v.get(e)||[]]}function _(e){switch(e.type){case 3:return d.get(e.name).deserialize(e.value);case 0:return e.value}}function p(e,t,r){return new Promise(function(a){var i=new Array(4).fill(0).map(function(){return Math.floor(Math.random()*Number.MAX_SAFE_INTEGER).toString(16)}).join("-");e.addEventListener("message",function n(t){t.data&&t.data.id&&t.data.id===i&&(e.removeEventListener("message",n),a(t.data))}),e.start&&e.start(),e.postMessage(n.__assign({id:i},t),r)})}function w(e){return n.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){return n.__generator(this,function(n){return e.installing?[2,e.installing]:[2,new Promise(function(n){e.addEventListener("updatefound",function(){return n(e.installing)},{once:!0})})]})})}e.updateReady=!1;var m=function(){try{new o.ShaderBox("\n#version 100\nprecision highp float;void main(){gl_Position=vec4(1.);}","\n#version 100\nprecision highp float;void main(){gl_FragColor=vec4(1.);}")}catch(e){return console.warn("Cannot use WebGL:",e),!1}return!0}(),y=!matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches;function b(){return n.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var e;return n.__generator(this,function(n){switch(n.label){case 0:return[4,t.get("motion")];case 1:return"boolean"==typeof(e=n.sent())?[2,e]:[2,y]}})})}e.lazyGenerateTextures=a.lazyGenerateTextures,e.nextEvent=a.nextEvent,e.getBestTime=s.getBest,e.getVibrationPreference=s.getVibrationPreference,e.setVibrationPreference=s.setVibrationPreference,e.submitTime=s.submitTime,e.comlinkProxy=g,e.comlinkWrap=f,e.getMotionPreference=b,e.initOffline=function(){return n.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var t;return n.__generator(this,function(r){switch(r.label){case 0:return[4,navigator.serviceWorker.getRegistration()];case 1:return(t=r.sent())?[4,t.unregister()]:[3,3];case 2:r.sent(),location.reload(),r.label=3;case 3:return[2];case 4:return[4,navigator.serviceWorker.register("/sw.js")];case 5:return r.sent(),function(){n.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var t,r;return n.__generator(this,function(n){switch(n.label){case 0:return navigator.serviceWorker.controller?[4,navigator.serviceWorker.getRegistration()]:[2];case 1:return(t=n.sent())?t.waiting?(e.updateReady=!0,[2]):[4,w(t)]:[2];case 2:return r=n.sent(),[4,new Promise(function(e){r.addEventListener("statechange",function(){"installed"===r.state&&e()})})];case 3:return n.sent(),e.updateReady=!0,[2]}})})}(),[2]}})})},e.setMotionPreference=function(e){return n.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){return n.__generator(this,function(n){switch(n.label){case 0:return[4,t.set("motion",e)];case 1:return n.sent(),[2]}})})},e.shouldUseMotion=function(){return n.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){return n.__generator(this,function(e){return void 0!==t.forceMotionMode?[2,t.forceMotionMode]:!m||t.isFeaturePhone?[2,!1]:[2,b()]})})},e.skipWaiting=function(){return n.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var e;return n.__generator(this,function(n){switch(n.label){case 0:return[4,navigator.serviceWorker.getRegistration()];case 1:return(e=n.sent())&&e.waiting?(e.waiting.postMessage("skip-waiting"),[2,new Promise(function(e){navigator.serviceWorker.addEventListener("controllerchange",function(){return e()},{once:!0})})]):[2]}})})},e.supportsSufficientWebGL=m}); //# sourceMappingURL=lazy-load-4801f560.js.map XG:statusC200Lcontent-typePapplication/jsonMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthC363Yk{"name":"PROXX","short_name":"PROXX","start_url":"/","display":"fullscreen","background_color":"#0e103e","theme_color":"#0e103e","android_package_name":"app.proxx.androidapp","icons":[{"src":"assets/icon-05a70868.png","type":"image/png","sizes":"1024x1024"},{"src":"assets/icon-maskable-7a2eb399.png","type":"image/png","sizes":"1024x1024","purpose":"maskable"}]}XG:statusC200Lcontent-typeXtext/html; charset=utf-8Maccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthE48039Y PROXX — a game of proximity
XG:statusC200Lcontent-typeVapplication/javascriptMaccept-rangesEbytesMlast-modifiedXWed, 04 Sep 2019 07:48:19 GMTNcontent-lengthD2780Y if(!self.define){const e=e=>("require"!==e&&(e+=".js"),Promise.resolve().then(()=>{if(!n[e])return"document"in self?new Promise(t=>{const n=document.createElement("script");n.src=e,n.defer=!0,document.head.appendChild(n),n.onload=t}):void importScripts("https://proxx.app/"+e)}).then(()=>{if(!n[e])throw new Error(`Module ${e} didn’t register its module`);return n[e]})),t=(t,n)=>{Promise.all(t.map(e)).then(e=>1===e.length?e[0]:e).then(e=>n(e))},n={require:Promise.resolve(t)};self.define=((t,i,s)=>{n[t]||(n[t]=new Promise(n=>{let r={};const c={uri:location.origin+t.slice(1)};Promise.all(i.map(t=>"exports"===t?r:"module"===t?c:e(t))).then(e=>{s(...e),n(r)})}))})}define("./sw.js",["./chunk-539de822","./chunk-45c70e7a"],function(e,t){"use strict";var n="static-"+t.version,i=[n];self.addEventListener("install",function(t){var i=["assets/icon-05a70868.png","assets/icon-maskable-7a2eb399.png","assets/manifest-5126b4d8.json","assets/space-mono-normal-06a82676.woff2","assets/space-mono-bold-188d43a9.woff2","assets/favicon-516fb92d.png","assets/social-cover-54f08d2f.jpg","index-7dfa68a0.js","chunk-539de822.js","bootstrap.js","chunk-eb9e63f9.js","chunk-4fc10aa5.js","chunk-3fdad7af.js","chunk-45c70e7a.js","sw.js","lazy-load-4801f560.js","chunk-c3f8a8fc.js","chunk-a647c4b1.js","chunk-070e2192.js","chunk-1c01a188.js","lazy-components-d21d48fa.js","chunk-2fc5265f.js","index-1a16d6b6.js","chunk-9e0cea02.js","index-cc63e70b.js","index-e0a2dc4e.js","index-605381e9.js","index-8d96265a.js","_headers",".well-known/assetlinks.json"].filter(function(e){return!("sw.js"===e||"bootstrap.js"===e||"_headers"===e||e.includes("manifest-")||e.includes("icon-")||e.includes("assetlinks-")||e.includes("social-"))}),s=e.__spread(["/"],i);t.waitUntil(function(){return e.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){return e.__generator(this,function(e){switch(e.label){case 0:return[4,caches.open(n)];case 1:return[4,e.sent().addAll(s)];case 2:return e.sent(),[2]}})})}())}),self.addEventListener("activate",function(t){self.clients.claim(),t.waitUntil(function(){return e.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){var t;return e.__generator(this,function(e){switch(e.label){case 0:return[4,caches.keys()];case 1:return t=e.sent().map(function(e){if(!i.includes(e))return caches.delete(e)}),[4,Promise.all(t)];case 2:return e.sent(),[2]}})})}())}),self.addEventListener("fetch",function(t){"GET"===t.request.method&&t.respondWith(function(){return e.__awaiter(this,void 0,void 0,function(){return e.__generator(this,function(e){switch(e.label){case 0:return[4,caches.match(t.request,{ignoreSearch:!0})];case 1:return[2,e.sent()||fetch(t.request)]}})})}())}),self.addEventListener("message",function(e){switch(e.data){case"skip-waiting":self.skipWaiting()}})}); //# sourceMappingURL=sw.js.map HA