(„Polityka Prywatności”)

 1. Zakres zastosowania

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Hellopark sp. z o.o. w związku z:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w Aplikacji Mobilnej i/lub Aplikacji Webowej jest:

Hellopark sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Ul. Grochowska 39A, 31-516), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755204, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6793176322, REGON: 381674192, z kapitałem zakładowym w wysokości: 5000 zł („Administrator”, „My”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową: admin@hellopark.io lub listownie na ww. adres.

 1. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych: rodzaj, cel, podstawa prawna, okres przechowywania

Rodzaj, podstawa prawna, okres przechowywania, a także konieczność podania Państwa danych osobowych zależy od celu w jakim są one przetwarzane:

Cel

Rodzaj danych osobowych

Podstawa prawna

Okres przechowywania danych osobowych

Kogo dotyczy?

Konieczność podania danych osobowych

Umożliwienie dostępu do Aplikacji Mobilnej oraz prowadzenie komunikacji drogą mailową

Dane osobowe widoczne w Aplikacji Mobilnej: adres e-mail, imię i nazwisko, numer rejestracyjny samochodu

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Aplikacji Mobilnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które oczekują uzyskania odpowiedzi ze strony Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Użytkowników Aplikacji Mobilnej

Podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi korzystanie z Aplikacji Mobilnej oraz kontakt z Administratorem

Umożliwienie dostępu do Aplikacji Webowej oraz prowadzenie komunikacji drogą mailową

Dane osobowe widoczne w Aplikacji Webowej: adres e-mail, imię i nazwisko

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Aplikacji Mobilnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które oczekują uzyskania odpowiedzi ze strony Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Użytkowników Aplikacji Webowej

Podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi korzystanie z Aplikacji Webowe oraz kontakt z Administratoremj

Umożliwienie dostępu do funkcjonalności ‘Mobile Access’ służącej do otwierania barier kompatybilnych z HID Mobile Access

Lokalizacja urządzenia na podstawie GPS, model urządzenia, możliwości sprzętowe urządzenia np. Bluetooth i NFC, wersja systemu operacyjnego, identyfikator powiadomień push, unikalny identyfikator aplikacji, operator komórkowy, stan aplikacji i statystyki użycia, identyfikatory czytników HID, adres IP

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Aplikacji Mobilnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Użytkowników Aplikacji Mobilnej

Podanie danych jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi korzystanie z funkcjonalności ‘Mobile Access’

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi

 1. Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Przepisy RODO[1] zapewniają Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Możemy odmówić realizacji Państwa prawa do usunięcia danych osobowych, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek przewidzianych w art. 17 ust. 3  RODO (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

W celu realizacji powyższych uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na dane wskazane w pkt. 2 Polityki Prywatności.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 1. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tzn. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), z wyłączeniem danych niezbędnych do działania funkcjonalności Mobile Access.

 1. Pozostałe informacje

W oparciu o podane przez Państwa dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany (bez czynnika ludzkiego), a także nie wykorzystujemy ich w celach profilowania.

(„Polityka Cookie”)

 1. Zakres zastosowania

Polityka Cookie określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach elektronicznych („Urządzenia”), za pośrednictwem których uzyskują Państwo („Użytkownicy”) dostęp do aplikacji webowej Hellopark Workplace Management Portal („Aplikacja Webowa”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w Aplikacji Webowej jest:

Hellopark sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Ul. Grochowska 39A, 31-516), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755204, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6793176322, REGON: 381674192, z kapitałem zakładowym w wysokości: 5000 zł („Administrator”, „My”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową: admin@hellopark.io lub listownie na ww. adres.

 1. Podstawowe informacje o plikach cookie i local storage

Pliki cookie i local storage, tzw. “ciasteczka”, to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci wykorzystywanych przez Państwa Urządzeń do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp. Jest to powszechnie używana technologia, dzięki której możliwe jest zapamiętanie ustawień Państwa Urządzeń i wyświetlanie Aplikacji Webowej zgodnie z tymi ustawieniami. Przy każdej kolejnej wizycie Państwa przeglądarka internetowa odsyła zapisane pliki cookie z powrotem do Aplikacji Webowej, aby rozpoznała ona Państwa ustawienia i preferencje.

 1. Korzystamy z następujących plików local storage

Pliki local storage niezbędne - pliki niezbędne do funkcjonowania Aplikacji Webowej. Bez zainstalowania tych plików, nie będziemy mogli zaprezentować Państwu treści dostępnych w Aplikacji Webowej.

Nazwa

Opis

Okres przechowywania

Dostawca

login-event

Czas rozpoczęcia sesji

Czas trwania sesji

Administrator

language

Język wyświetlania treści

Czas trwania sesji

Administrator

logout-event

Czas zakończenia sesji

Czas trwania sesji

Administrator

access-token

Klucz dostępu

Czas trwania sesji

Administrator

  1. Ustawienie preferencji plików local storage w wykorzystywanych Urządzeniach

  W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić swoje preferencje plików local storage zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje ww. zakresie znajdują się na poniżej wskazanych stronach internetowych:

  Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/storage

  Opera: https://help.opera.com/pl/touch/settings/

  Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fcv

  Obecnie, w Aplikacji Webowej, automatycznie aktywowane są tylko niezbędne pliki local storage.  Taka praktyka jest zgodna z art. 173, 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz art. 7 RODO.