Hypotézy mnohovesmíru potvrzeny

Ojedinělé události posledních dní jsou důkazem

Mnohovesmír se objevuje jako předpoklad některých kosmologických teorií nebo v jedné z interpretací kvantové teorie ("mnohosvětová" interpretace). Paralelní vesmíry – koncept, kdy známý vesmír je jen jedním z mnoha a mezi jednotlivými paralelními vesmíry lze nějakým způsobem cestovat (červí díry). Existuje oprávněná domněnka, že pokud by opravdu existovalo více navzájem různých vesmírů, je možné, že by tyto jiné vesmíry mohly mít i odlišné přírodní (fyzikální, chemické) zákony, než má vesmír náš.

V dnešních dopoledních hodinách společnost Roxxon Industries vzbudila zájem médií. Společnost, jejíž aktivity podléhají přísnému utajení, dnes ráno informovala média o nálezu černé díry přímo na povrchu země. Pro vědecký svět je tato zpráva fascinující, jelikož černá díra, kterou Roxxon objevil, nejeví obvyklé známky chování, které jsou pozorovány ve vesmíru. I samotná přítomnost černé díry na povrchu země je pro vědce hádankou.

Pozornost vědců je nyní ubírána, právě na nestandartní chování tohoto úkazu a soustředili své aktivity právě na zjištění zda je "spící" černá díra stabilní. Týmy vědců, které spojili své vědomosti napříč odborným spektrem, nyní zjistili některé poznatky k určení data a času, kdy muže dojít k zaktivování černé díry. Samotná firma Roxxon Industries vyčlenila pro bádání této anomálie 327 klíčových zaměstnanců.

Jakožto jednoho z největších géniů světa požádali o pomoc i doktora českého původu Ondřeje Moupice z univerzity v Caltechu, který přislíbil účast na výzkumu.

Jakmile se informace dostane právě k doktoru Moupicovi, vědecká obec věří, že právě doktor Moupic výrazně přispěje k určení přesného data a času energetického výboje černé díry, která může mít dlouhodobě katastrofální následky.

Doktor Moupic se dlouhodobě věnuje zkoumání černých děr a teorií paralelních světů, což potvrzuje i jeho publikace Klíč k multiverzu, kterou vydal v roce 2017. I proto je právě on velkou nadějí k rozlousknutí příčin těchto vědcům nepochopitelných událostí. V příslušných odkazech doktor Mopuic nalezne průlomové vědecké poznatky pro určení stěžejních informací pro záchranu světa, ne-li vesmíru či mnohovesmíru.

 • 8
 • 1
 • 513
 • 2
 • 5
 • 13
 • 3
 • 1016
 • 5
 • 14
 • 18
 • 5
 • 1519
 • 8
 • 23

Výzkum

Naměřené hodnoty

Pracovníkům Roxxonu se do současnosti podařilo nasbírat tyto hodnoty, které svým smyslem určují časový horizont aktivity černé díry.

Prozatím jsou data latentního významu a je třeba jejich hodnoty dát do souvislostí a podrobit kvantitativnímu výzkumu.

Poznatky

Dosavadní zjištění

Vědecký tým Roxxonu prozatím kvantitativním výzkumem zjistil pouze následující data. V dalších krocích se budou snažit za použití kvantového počítače a Prichitatova algoritmu prolomit tento kombinační problém.


. . .

 • 5
 • 2
 • 503
 • 3
 • 9