Connection: keep-alive Content_Length: 7559 Content_Type: text/html Date: Etag: "6239ce14-1d87" Link: ; rel="blocked-by" Server: nginx Zamedzenie prístupu k webovému sídlu.
 

Aktivita na webovom sídle je blokovaná na základe rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu SR podľa § 5 ods. 1 písm. ag) v spojení s § 27b ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti o blokovaní škodlivej aktivity alebo je prenos obsahu zakázaný Nariadením Rady (EÚ) 2022/350 z 1. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.

.