Kampanyang dagdag-sahod, tampok sa pagtitipon ng NAFLU KMU

November 16, 2022

Hinamon ni KMU secretary general Jerome Adonis ang mga manggagawa na magplano at magsagawa ng malaganap at masiglang kampanya upang himukin ang mga manggagawa na kumilos para itaas ang sahod.

Nagdaos ng pambansang pagtitipon ang National Federation of Labor Unions – Kilusang Mayo Uno (NAFLU-KMU) noong Nobyembre 11. Sentro ng talakayan at pagpaplano sa pagtitipon ang kampanya para itaas ang sahod sa buong bansa.

Ito ang unang beses na nagtipon muli sa pambansang saklaw ng mga kasapi ng NAFLU-KMU matapos ang ilang taon nang pandemya at pasismo sa mga manggagawa. 

“Dapat pag-ibayuhin ang pagtutulungan ng mga lokal na unyon, rehiyon at ng pambansang pamunuan. Kailangang sinsinin ang istruktura at pagtutulungan ng mga bahagi ng NAFLU-KMU upang epektibong mailunsad ang mga kampanya at maipagwagi ang mga ito,” pambungad na mensahe ni Joselito “Ka Lito” Ustarez, pangulo ng NAFLU-KMU. 

Nitong Oktubre, naitala ang 7.7% na inflation rate na pinakamataas sa loob ng 14 taon. Nangagahulugan umano ito ng padausdos na kakayahang bumili ng mga konsyumer. 

Ayon sa Ecumenical Institute for Labor Education and Research (EILER), ang P570 na minimum wage sa NCR ang mayroon na lamang tunay na halagang P488. 

Dahil dito, hinamon ni KMU secretary general Jerome Adonis ang mga manggagawa na magplano at magsagawa ng malaganap at masiglang kampanya upang himukin ang mga manggagawa na kumilos para itaas ang sahod.

Dagdag niya, maraming paraan na dapat lahukan ng mga unyon at pederasyon para magawa ito. Kabilang dito ang pag-giit sa mga collective bargaining agreements (CBA), pagsampa ng petisyon sa regional wage board (RWB), at pagsuporta House Bill 4898 o National Minimum Wage Bill ng Makabayan Bloc sa Kongreso.

Workers from NAFLU-KMU having a meeting
Larawan ni Norwin Gonzales

Lumitaw naman sa mga ulat ng rehiyon at lokal na unyon na ang pangunahing isyung kinakaharap ng mga manggagawa ay: mababa at kulang na sahod, malaganap na kontraktuwalisasyon, kawalan ng occupational health and safety measures na nagdulot ng sakit, injury at pagkamatay sa pagawaan, at kaliwa’t kanang atake sa karapatan sa pag-oorganisa at pag-uunyon.

Ayon Tony Pascual, secretary general ng NAFLU KMU, kailangang pag-aralan ng mga unyon ang mga angkop na paraan upang maabot ang pinakamaraming manggagawa at maisulong ang kampanya para sa dagdag-sahod.

“Napakaraming kontraktuwal sa mga pagawaan, napakaraming walang trabaho. Kailangang makatuwang natin sa laban ang bawat isang Pilipino na namimilipit sa araw-araw para buhayin ang pamilya. Kailangan nating magpukaw, mag-organisa at magpakilos nang mas maigting, mas masigla at mas masaklaw,” ani Pascual.

Dinaluhan ang pulong ng 13 lokal na unyon mula sa mga rehiyon ng NCR, Central Luzon, Southern Tagalog, Eastern Visayas, Central Visayas at Caraga. Ikinakasa na ng pederasyon ang koordinadong pagkilos para sa dagdag-sahod sa darating na Nobyembre 30, Araw ni Bonifacio. /Norwin Gonzales

Norwin Gonzales

Norwin Gonzales

Si Norwin Gonzales ay isang labor advocate at kasalukuyang communications staff sa Pambansang Opisina ng National Federation of Labor Unions – Kilusang Mayo Uno (NAFLU KMU).