Si US President Joe Biden at si Bongbong Marcos nakaupo at nagpupulong

Editoryal

Kapareha, kaalyado, kaibigan

September 30, 2022

Sino ang susundin ni Marcos Jr.? Ang lokal na korte sa Pilipinas o ang US? Hindi kapareha, hindi kaalyado at hindi kaibigan sa sariling bayan ang namumuno kapag dayuhan pa rin ang nasusunod. Walang kapayapaan kung walang kasarinlan.

Ganito inilarawan ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang relasyon ng Pilipinas sa US nang mag-ulat kasama ni US Pres. Joe Biden sa kanilang bilateral na usapan sa gilid ng United Nations General Assembly nitong Setyembre.

Kapareha? Ang tinutukoy na kapareha ay kapantay, patas ang relasyon. Ngunit hindi pantay ang relasyon ng US sa Pilipinas — sa ekonomiya, pulitika, militar, kultura at ugnayang panlabas. Relasyon ito ng amo at kliyente. Iniluluwas ng imperyalistang US ang labis-labis na kapital sa Pilipinas para pagtubuan sa pamumuhunan, pautang at kalakalan. Pawis ng manggagawa at iba pang nagtatrabaho ang lumilikha ng yaman. Pero iilang dayuhang korporasyon, bangko at kanilang mga kasosyo ang nakikinabang. Sila ang isang porsiyento. Tayo ang 99 porsiyento.

Kaalyado? Madugong sinakop ng US ang Pilipinas para agawin ang tagumpay ng Rebolusyong 1896. Makaraan ang Digmaang Pilipino-Amerikano, ipinataw nila ang pasipikasyon kabilang na ang pagkulong, pagtortyur at pagpaslang sa mga rebolusyonaryo. Ito ang pundasyon ng sinasabing “mahabang relasyon” ng US sa Pilipinas. Sa isang daigdig na pinag-aagawan ng mga imperyalistang bansa, walang ibang pinakamahigpit na kaalyado ang manggagawa at mamamayang Pilipino kundi ang pagkakaisa ng manggagawa at iba pang aping mamamayan laban sa imperyalismo.

Kaibigan? Para naman kay Marcos Jr., na nagsasabing kaibigan tayo ng lahat, ano ang espesyal na relasyon ng Pilipinas sa US? Hindi lamang ang may 3 milyong migranteng Pilipino sa US. Hindi lamang sila nag-aambag sa ekonomya ng US, nangalaga sa kalusugan ang maraming nars, doktor at manggagawang pangkalusugan sa gitna ng pandemyang Covid-19. Kaibigan tayo ng gobyerno ng Amerika dahil may interes ito sa Pilipinas para hadlangan ang pagpapalawak ng Tsina.

Bukambibig ni Junior sa US ang salitang “kapayapaan.” Pinatungkulan niya ang sigalot sa rehiyon sa pagitan ng US at Tsina. Pero tahimik siya sa kapayapaan sa loob mismo ng sariling bansa. Sinusunod pa rin ng NTF-ELCAC ang paglista ng US na “terorista” ang CPP-NPA-NDF. Ito ay sa kabila na may hatol na ang lokal na korte sa Maynila na hindi terorista ang mga nasabing grupo.

Sino ang susundin ni Marcos Jr.? Ang lokal na korte sa Pilipinas o ang US? Hindi kapareha, hindi kaalyado at hindi kaibigan sa sariling bayan ang namumuno kapag dayuhan pa rin ang nasusunod. Walang kapayapaan kung walang kasarinlan.

Kaibigan natin ang mamamayang Amerikano. Sumama sila sa mga kilos-protesta na bumatikos kay Marcos Jr. habang nasa US. Alam nila ang kahirapan at lalong paghihirap ng mga Pilipino. Kaisa natin sila sa paghahangad ng tunay na kapayapaan at kaunlaran — mga bagay na makakamit lamang kung kakalagin ang kadena ng pagsasamantala at pang-aapi ng US sa bansa. ###

Pinoy Weekly

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.