Binhi ng Paglaya

June 8, 2023

Kami ay mga munting binhi
na tumutubo
kahit sa pinakamaliliit na bitak
ng semento.

Kami ay mga munting binhi
na tumutubo
kahit sa pinakamaliliit na bitak
ng semento.
Kahit sa pinakamalalamig na sulok
ng kulungan at kampo.
Lalaban at lalaban upang mabuhay,
katuwang ang init, tubig
at lupang kinakapitan.
Yayabong kami kahit sa pinakamahihirap
na kalagayan.

Sinubukan nila tayong pasukuin,
ngunit bakit tayo susuko?
Wala naman tayong kasalanan.
Nahuli lang nila tayo
ngunit hindi napasuko.
Hindi sa pagkakapiit
nagtatapos ang buhay.
Patunay lang ito
na marami pang kailangang gawin
at husto ang ipinaglalaban natin.

Dahil hangga’t ikinukulong
at pinapatay nila ang mga naglilingkod
sa mga mahihirap at magsasaka,
walang puwang
para sa siphayo o panlulumo
dahil kami,
tayo ay mga munting
binhi ng paglaban.

Sinubukan nila tayong ibaon
sa limot, ang hindi nila alam,
tayo ay mga binhi ng paglaya.

Agosto 22, 2021
Pasintabi kay Dinos Christionopoulos,
“They tried to bury us. They didn’t know we were seeds.”

Avatar