Connect with us

Quốc tế

Vì sao người Hong Kong không muốn, cũng không thể dừng lại?

Lựa chọn "ngu" nhất, với người Hong Kong, lại là lựa chọn duy nhất.