Espesyal na Ulat

Ano ang nangyayari sa Gaza? | Baha ng Al-Aqsa


Tinawag na Palestinian resistance, nagsanib ang dating hiwa-hiwalay na mga armadong paksyon para ilunsad ang pambihirang operasyon. Nagulantang ang sandatahang lakas ng Israel na ipinagmamalaking isa sa pinakamalakas at pinakasopistikado sa mundo.

Ikatlo sa apat na bahagi

Umaga ng Oktubre 7, idineklara ni Mohammed Deif, kumander ng Al-Qassam Brigades, sandatahang lakas ng Islamic Resistance Movement (Hamas), ang pagsisimula ng operasyong Al-Aqsa Flood.

“Ngayong araw, babawiin ng mamamayan ang kanilang rebolusyon, ang kanilang tamang landas at ang martsa ng pagbabalik,” deklarasyon ng kumander.

Tumugon ang iba’t ibang kilusang Palestino. Tinawag na Palestinian resistance, nagsanib ang dating hiwa-hiwalay na mga armadong paksyon para ilunsad ang pambihirang operasyon. Nagulantang ang sandatahang lakas ng Israel na ipinagmamalaking isa sa pinakamalakas at pinakasopistikado sa mundo.

“Ito ang araw ng dakilang plano para wakasan ang okupasyon,” sabi ni Deif.

Mula sa himpapawid, karagatan at kalupaan, sinalakay ng Palestinian resistance ang mga kampo ng Gaza Division ng Israeli army na kumokordon sa buong Gaza Strip. Kinubkob din ang mga siyudad at settlement ng mga Zionista sa katimugang hangganan ng Israel. Binihag ang mahigit 200 sundalo, mga pulis, milisya at mga settler (mga Israeli na umookupa sa mga inagaw na lupang Palestino). Nabawi ng mga Palestino ang mga siyudad na dating sa kanila, bago itatag ang estado ng Israel.

Sumugod din sa border ng Gaza at Israel ang mga ‘di armadong Palestino. Sa isang video, nakita kung paano nila binuldozer ang de-kuryenteng bakod ng Israel, ang araw-araw na paalala ng ilang dekadang karahasan at kalupitan ng mga Zionista sa kanilang lahi. 

Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, nakatapak ang mga kabataan ng Gaza sa labas ng hawlang pinagkulungan sa kanila. Noon lang nila naranasang lumapit sa binakurang hangganan na walang Zionistang sundalo, pulis, milisya o settler na babaril sa kanila. Sa araw na iyon, sa ilang sandali, natikman nila ang pakiramdam na maging malaya.

Palestinians breaking into the Israeli side of the Israel-Gaza border fence - Mohammed Fayq Abu Mostafa Reuters
Litrato ni Mohammed Fayq Abu Mostafa, Reuters

Layon ng Al-Aqsa

Sa mga pahayag ng Palestinian Resistance, inilinaw nila na tugon ang Al-Aqsa Flood sa walang-tigil na pagsalakay ng Israel sa mga Palestino. Lampas 6,000  Palestino na ang pinatay sa mga pag-atake at pambobomba sa Gaza Bago pa ang Oktubre 7, at sa serye ng karahasan ng mga settler laban sa mga Palestino sa West Bank.

Naitala rin sa nakalipas na mga buwan ang pinakamararahas na pagsalakay at pagtaboy ng mga Zionista sa mga namamanata sa Al-Aqsa Mosque, isa sa pinakasagradong lugar sa relihiyong Islam, at sa Church of the Holy Sepulchre, lugar kung saan namatay at inilibing si Hesukristo. Ang dalawang magkatabing sagradong lugar sa Jerusalem, kinokontrol ng Israel.

Pangunahing pakay din ng operasyon ang pagbihag sa mga kawal ng Israel. Balak nilang ipamalit ang mga ito para sa kalayaan ng mahigit 5,300 Palestino (170 ay mga bata) na ilegal na ikinulong at tinotortyur ng Israel. May 38 beses na silang nakipagpalitan dati ng bihag, isang kawal ng Israel, katumbas ng 1,000 Palestino.

Pagtutol din anila ito sa naka-ambang pagpirma sa kasunduan ng “normalization” ng relasyon ng Saudi Arabia at Israel, na pinangasiwaan ng US. Kung mapirmahan, kikilalanin ng Saudi, isa sa pinakamakapangyarihang bansang Arabo, na lehitimo ang marahas na okupasyon ng Israel sa Palestine.

Sa panayam ng pahayagan The Cradle, sinabi ni Ihsan Ataya ng Palestinian Islamic Jihad (PIJ) Political Bureau, na inilunsad ang operasyon bilang “pre-emptive strike” dahil may balak ang Israel at United States (US) na durugin ang Palestinian resistance para mapirmahan ang normalisasyon.

Pero ang ultimong layunin ng Al-Aqsa Flood, wakasan ang 75 taong okupasyon ng Israel sa Palestine. Sa joint statement ng Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), Hamas, PIJ, Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) at Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (PFLP-GC), mga pampulitikang puwersang namumuno ngayon sa Palestinian resistance, inilinaw na ang kanilang laban ay para kalayaan, sa karapatang bumalik sa kanilang lupain, sa sariling pagpapasya at sa “pagtatatag ng Estado ng Palestine na ang kabisera ay Jerusalem.”

Al-Aqsa Day 1. Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle
Litrato ni Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle

‘Namatay na sibilyan’

Ayon sa gobyerno ng Israel, mahigit 1,400 sibilyang Israeli ang namatay sa pagsalakay noong Oktubre 7, kabilang ang mga bata.

Pero sa detalyadong ulat na inilathala ng pahayagang Israeli na Haaretz, sinabing nasa 683 ang nasawi sa panig ng Israel noong araw na iyon, tinukoy din ang mga pangalan at lugar kung saan sila namatay. Sundalo at pulis ang 331 sa mga ito, ang iba ay mga settler na itinuturing na sibilyan.

“Bagamat sila’y sibilyan, ang mga Israeli settler ay iniisyuhan ng armas ng gobyernong Israeli,” paliwanag ng Defense for Children International – Palestine (DCIP) sa pagkondena nito sa pagpatay ng mga settler sa isang batang Palestino noong Oktubre 11.

Mandatory rin sa lahat ng Israeli na magserbisyo sa hukbong sandatahan ng Israel.

Sa panayam ng Israeli state radio station na Kan, ikinuwento ni Yasmin Porat, settler na nakaligtas sa pagsalakay sa Kibbutz Be’eri, kung paano namatay ang mga tao doon.

“Binaril sila ng mga terorista?” tanong ng broadcaster na si Aryeh Golan sa wikang Hebreo.

“Hindi, napatay sila sa palitan ng putok,” sagot ni Porat.

“Maaaring sundalo natin ang bumaril sa kanila?” ani Golan.

“Walang duda,” sagot ng nakaligtas na settler.

“Pinatay nila lahat, pati mga hostage,” dagdag niya.

Yasmin Porat
Yasmin Porat, settler na nakaligtas sa Kibbutz Be’eri. Litrato mula sa Electronic Intifada.

Kuwento pa ni Porat, dalawang beses pinaputukan ng tangke ng Israel ang bahay kung saan sila nagtago.

“Sa sandaling iyon, lahat napatay,” aniya.

“Maaaring galing din sa sundalo natin?” ulit na tanong ni Golan.

“Walang duda,” sagot niya.

“Talaga?” ‘di makapaniwala ang broadcaster.

“Oo. At lahat namatay,” ani Porat.

Ang testimonya ni Porat, sang-ayon sa matagal nang kontrobersiyal na Hannibal Doctrine o patakaran ng Israel na patayin ang sarili nitong mga sundalo at mamamayan para hindi mabihag ng mga itinuturing nitong kalaban.

Wala ring naitala ang ulat ng Hareetz na mga namatay na mas mababa ang edad sa tatlong taon. Taliwas sa pahayag ni US President Joe Biden, na nakita niya mismo ang mga video ng pagpugot ng Hamas sa ulo ng mga sanggol, pahayag na kalauna’y inatras din ng White House.

Ipinakalat din ng mga Zionistang influencer ang kuwento ng sanggol na inihagis sa pugon. Pero hindi ito nangyari noong Oktubre 7 at hindi rin kagagawan ng mga Palestino.

Inutusan ng mga Zionistang sundalo ang panaderong si Hussein al-Shareef na ihagis sa pugon ang kanyang sanggol. Umangal si Hussein. Hinataw siya sa ulo. Dinampot ng sundalo ang sanggol at inihagis sa pugon.

“Sundan mo ang anak mo, kailangan ka niya doon,” sabi nila kay Hussein bago siya ihagis din sa pugon.

Nangyari ito noong 1948, Nakba, ang malawakang pagmasaker at pagpapalayas ng mga Palestino para itatag ang estado ng Israel.

Sa ganitong disimpormasyon nakasandig ang paggigiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa karapatan ng Israel na “ipagtanggol ang sarili.” Katuwirang gamit sa apat na linggo nang pagpapaulan ng bomba sa Gaza na ikinamatay ng higit 10,000 kumpirmadong sibilyan. Katuwirang paulit-ulit ding sinasang-ayunan at sinusuportahan ng US, sa mga ibinibigay nitong armas at bomba sa Israel.

Litrato ni Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle

Karapatang mag-aklas

Kinikilala ng internasyonal na batas ang karapatan ng mga Palestino na mag-aklas, sa kahit anong posibleng paraan, kabilang ang armadong pakikibaka, laban sa militaristang okupasyon ng Israel sa Palestine na ipinagbabawal ng United Nations (UN).

Sa ipinasang UN Resolution 194, inutusan rin ang Israel na kilalanin ang karapatan ng mga Palestino na bumalik sa kanilang lupain na kinamkam sa pagatatag ng Estado ng Israel noong 1948. Pero imbes na kilalalin, itinayo ng Israel ang mga pader at marahas na sinupil ang mga nagtatangkang tumawid na Palestino.

Mula 2018, hanggang bago ang Al-Aqsa Flood, tuwing Biyernes, sa mapayapang protestang tinawag na The Great March of the Return nagmamartsa ang mga Palestino sa mga border ng Israel para isakatuparan ang karapatan nilang bumalik sa kanilang bansa.

Pero bawat martsa, tinutugunan ng pamamaril ng mga Zionistang sundalo, pulis, milisya at settler. Ipinatupad ng Israel ang patakarang “break their bones” o pagpuntirya sa tuhod ng mga nagmamartsa, malupit na pahiwatig na hindi na sila maaaring bumalik.

“Dapat matutunan nating lahat ang aral na napakaraming resolusyon ng United Nations, pero wala ni isa sa mga ito ang naipatupad sa Palestine,” sabi ni Leila Khaled, isa sa pinakaprominenteng lider ng kilusang mapagpalaya ng mga Palestino mula pa 1967.

“Ang tanging paraan para sa mga imperyalista, mga Zionista, mga kolonyalista, mga nang-aapi sa mamamayan, ang tanging paraan ay gumamit ng puwersa laban sa kanila, gumamit ng armadong pakikibaka laban sa kanila,” dagdag ni Khaled.

LItrato mula sa Resistance News Network Telegram Channel

Hindi pa tapos ang operasyong Al-Aqsa Flood. Tuloy-tuloy ang mga pag-atake ng Palestinian Resistance sa mga yunit pandigma ng Israel.

“Nahihirapan na rin kaming bilangin ang aming operasyon, sa nakalipas na 48 oras, winasak ng aming mga mandirigma ang katumbas ng isang batalyong tangke,” pahayag ni Abu Obeida, tagapagsalita ng Al-Qassam Brigades.

Nang putulin ng Israel ang linya ng komunikasyon sa Gaza, hindi na makabalita si Shaban Ahmed, inhinyerong residente doon, sa nangyayari sa paligid ng ospital kung saan sila nakikisilong. Ang alam lang niya, hindi pa sila napapasok ng mga Zionistang sundalo.

“Ngayon lang namin nalaman. Hiniwalay kami ng Israel mula sa mundo para lipulin kami, pero naririnig namin ang mga pagsabog at ipinagmamalaki namin na napipigilan sila ng mga mandirigma ng resistance,” aniya.

Para mapigilan ang pagdami pa ng mga kaswalting Palestino, ina-ambush ng mga pwersa ng Palestinian Resistance ang mga magkakasanib na tangke at tropa ng Israel at US na nagtatangkang sumalakay sa Gaza.

Sinabi rin ni Ataya sa The Cradle na nagmungkahi na sila sa Israel na magkaroon ng limang araw na tigil-putukan para magpapasok ng humanitarian aid sa Gaza, mailabas ang mga sugatan at matiyak ang kaligtasan ng mga bihag na Israeli. Pero naudlot ang negosasyon dahil sa pagmamatigas ni Netanyahu.

Habang hindi pa tiyak kung hanggang kailan ang labanan, habang walang aksiyon ang buong mundo para matigil ang pagmasaker at pagpuksa sa kanilang lahi, may panawagan ang isang batang Palestino sa buong mundo.

“Kailangan namin ang aming kalayaan, gaya ng sa ibang bahagi ng mundo,” aniya.

Patunay na kahit ang bagong henerasyon, ang mga batang Palestino, na tinatangkang burahin sa mundo ng mga bomba ng Israel at US, alam na magkakaroon lang ng kapayapaan kung mula ilog Jordan hanggang dagat Mediterranean, makamit ng Palestine ang kalayaan.

Unang bahagi
Ikalawang bahagi
Ikaapat na bahagi