close
Avatar

Michael Beltran

Peligrosong buhay ng binansagang ‘terorista’

Dulot ng designation, ang apat na katutubong aktibista’y hindi na madalas umuwi sa kanilang bahay, nililimita ang pagpapakita sa publiko, may limitadong komunikasyon sa mga pamilya at nawalan ng akses sa kanilang mga bank account.

Kilalanin si Tarantadong Kalbo

Kahit pa alas-tres ng madaling araw, kailangan gawan ng sketch ang mga bagong ideya. Mula sa karaniwang pangyayari sa buhay, alaala at nostalgia, sinaklaw na rin ng mga drowing niya ang mga maiinit na laman ng balita at isyu sa lipunan.