close

Talasalitaan

Guro at kawani

Paano magkakaroon ng kapayapaan kung ang guro at kawani ay walang umento sa kanilang suweldo? Paano magkakaroon ng kapayapaan kung hinaharas ka ng estado kasabwat ang mga pulis at sundalo?

Bungkalan

Binubuhay ng bungkalan ang diwa ng paninindigan at pagkakaisa sa karapatan sa lupa ng mga magsasaka sa kabila ng mga banta sa kanilang buhay.

Wage Rationalization Act

Dahil sa batas na ito, magkakaiba ang minimum wage sa mga rehiyon sa Pilipinas at dapat maglabas ng wage increase order motu propio sa petisyon ng mga manggagawa ang mga regional wage board kahit man lang bawat taon.

Presyo ng bigas

Sa ngayon hirap pa rin maibaba ang presyo ng bigas sa bansa kahit na may mga bagong ani ng palay at may dagdag na bigas mula sa rice importation nitong Enero ngayon taon.

International Criminal Court

Itinatag ito noong 1998 sa pamamagitan ng Rome Statute, isang international treaty kung saan nakasaad ang mga layunin, mga patakaran at sakop ng korte.

Alliance of Health Workers

Nananatiling nangunguna sa pakikibaka ng mga manggagawang pangkalusugan para sa mga karapatang pang-ekonomiya at demokratiko gayundin ang karapatan ng mamamayan sa de-kalidad na serbisyong pangkalusugan.

Away-politika

Ipinakikitang lantarang pagbabangayan ng mga pangkating Marcos, Arroyo at Duterte ang hindi na mapagkakasundong hidwaan sa pagitan ng naghaharing mga paksiyon.

Kabuhayan

Kasalukuyang nahaharap ang Pilipinas sa patong-patong na krisis sa kabuhayan na lalong nagpapahirap sa mamamayang Pilipino sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa tumataas na presyo ng mga bilihin at petrolyo, mababang sahod at iba pang suliraning pang-ekonomiya.

Pambansang utang

Kabuuang halagang hiniram ng pamahalaan mula sa lokal at internasyonal na ahensiya at institusyong pampinansiya. Ginagamit ito upang matustusan ang iba’t ibang proyekto ng gobyerno o para matugunan ang kakulangan sa pondo.