Connect with us
trump biden trump biden

Quốc tế

Nếu Trump và Biden hòa nhau số phiếu đại cử tri thì sao?

Nếu điều đó xảy ra, Hạ viện Mỹ sẽ nắm quyền quyết định ai là tổng thống.