Connect with us
Các hình ảnh tuyên truyền chống dịch COVID-10 của chính khách Đài Loan. Ảnh: Facebook/Taipei Times. Các hình ảnh tuyên truyền chống dịch COVID-10 của chính khách Đài Loan. Ảnh: Facebook/Taipei Times.

Quốc tế

Đài Loan: Tuyên truyền chống COVID-19 bằng mông thủ tướng, chó của bộ trưởng, và thầy bói

Trong khi dịch bệnh covid-19 đang hoành hành khắp thế giới, Đài Loan trở thành một trong những điểm sáng...

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.