Connect with us
Nhà hoạt động, nhà báo Phạm Đoan Trang. Ảnh: Thịnh Nguyễn. Nhà hoạt động, nhà báo Phạm Đoan Trang. Ảnh: Thịnh Nguyễn.

Phong trào Xã hội

Đoan Trang: Nếu tôi có đi tù, mọi hoạt động bên ngoài vẫn phải tiếp tục, thậm chí mạnh hơn

Luật Khoa trân trọng giới thiệu một video phỏng vấn nhà hoạt động, nhà báo Phạm Đoan Trang, được Thịnh...

More Posts