Connect with us

Học luật

Đơn “amicus curiae” là gì? Tìm hiểu qua vụ 17 bang của Mỹ “tham gia” vụ kiện bầu cử của Texas

Một truyền thống pháp lý dễ bị hiểu nhầm của hệ thống Anh - Mỹ.

More Posts