Connect with us
Campuchia có tỷ lệ phá rừng thuộc loại cao nhất thế giới. Ảnh: David Longstreath/AP. Campuchia có tỷ lệ phá rừng thuộc loại cao nhất thế giới. Ảnh: David Longstreath/AP.

Quyền con người

Chủ nghĩa thực dân mới của Việt Nam trên đất Campuchia – Kỳ 2: Khai thác và buôn lậu gỗ

Campuchia cấm xuất, Việt Nam vẫn "nhập".