Husgahan natin

Ligal at iligal na pagtanggal ng manggagawa

June 7, 2023

Sa mga nagdaang taon, maraming mga kompanya ang napilitang magsara dahil sa kakapusan ng kanilang kita. Ngunit marami pa ring kompanya ang patuloy sa kanilang operasyon. Dangan nga lang at napilitan silang magbawas ng empleyado upang maiwasan o mabawasan ang kanilang pagkalugi. Retrenchment ang tawag dito.

Husgahan natin

Talumpati ni Marcos sa Araw ng mga Manggagawa

May 11, 2023

Unang ipinagdiwang ang labor day sa Pilipinas noong Mayo 1, 1903. Sa pangunguna ng Union Obrera Democratica de Filipinas, ang unang pederasyon ng paggawa sa bansa, mahigit 100,000 manggagawa ang nagmartsa mula Plaza Moriones sa Tondo hanggang Malacañang upang ipaglaban ang maayos na pasahod, mabuting kalagayan sa trabaho at ang pambansang kalayaan.

BTWT

April 29, 2023

Kritikal na magsuri sa ngayon at bago, umalpas sa nakagawian, abutin ang masa at mga posibleng kaibigan kung nasaan sila, isulong ang mga laban. Sa ganito, harapin ang mga nakakabagabag na katotohanan, tanong at palaisipan, at huwag magkasya sa mga nakakapanatag na madaling kasagutan. Sa ganito, makakapagpalawak at makakapagpalakas. Mananatiling buhay ang alamat ng mga Tiamzon sa kilusang rebolusyunaryo at aktibista. Hamon na panatilihing buhay ang diwa nila.

Husgahan natin

Bakit kailangan ang Human Rights Defenders Act?

April 29, 2023

Napakahalaga mga mga karapatang pantao sa ating lipunan. Ito ang dahilan kung bakit may mga probisyon ang ating Saligang Batas na tumatalakay dito. Halimbawa nito ang Article XIII hinggil sa Social Justice and Human Rights.

Ngunit paano naman ang mga tagapagtanggol ng mga karapatang pantao o mga human rights defender? May batas ba na nagbibigay sa kanila ng proteksyon tungkol sa kanilang gawain?

Sosyalistang pinagmulan ng Araw ng Kababaihan

March 6, 2023

Malinaw ang mga sinabi ni Clara Zetkin hinggil sa burgis na peminismo at paglaya ng kababaihan sa kanyang talumpati noong 1889: “Walang inaasahan ang kababaihang uring anakpawis para sa kanyang paglaya mula sa burges na peminismong nakikibaka umano para sa karapatan ng kababaihan. Ang edipisyong iyon ay nakatuntong sa buhangin at walang tunay na batayan. Kumbinsido ang mga kababaihang uring anakpawis na ang paglaya ng kababaihan ay hindi mahihiwalay, kundi bahagi ng kabuuang usaping panlipunan. Malinaw sa kanilang hindi ganap na malulutas ang usaping ito sa kasaluyang lipunan kundi matapos lamang ang kumpletong pagbabago ng lipunan.” 

Husgahan natin

Pagreretiro sa trabaho

February 21, 2023

Maaaring magamit ng mga manggagawa o empleyado ng isang kompanya ang opsyonal o ‘di sapilitang pagreretiro kung umabot na siya sa edad 60 taon at nakapagsilbi na sa kompanya nang hindi bababa sa limang taon. 

Husgahan natin

Kamatayan, aksidente o pagkakasakit kaugnay ng trabaho

February 1, 2023

Iniiwasan natin ang pinsala o kamatayan ng manggagawa dulot ng trabaho. Upang tulungan ang mga manggagawa, nariyan ang Employees Compensation at State Insurance Fund na binuo ng Presidential Decree No. 626 (PD 626). Pinalakas ito sa pamamagitan ng Republic Act No. 11058 o Occupational Safety and Health Standards Law na inaprubahan noong Agosto 17, 2018. […]

Marcos Family

Para sa sariling kaligtasan

February 1, 2023

Malinaw na kaya pumasok sa politika si Marcos Jr. at ang iba pa niyang kaanak ay hindi para maglingkod sa mamamayan, kung hindi para sagipin ang kanilang mga sarili at linisin ang kanilang pangalan.

Husgahan natin

2023 Badyet ng NLRC, tinutulan ni Marcos Jr.

January 22, 2023

Nitong nakaraang Disyembre 16, 2022, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang P5.268 trilyon na badyet ng Pilipinas para sa taong 2023.

Dangan nga lang at may mga probisyon sa pambansang badyet na tinutulan ang pangulo. Kabilang sa mga tinutulan ni Marcos Jr. ang probisyong may kaugnayan sa badyet ng National Labor Relations Commission (NLRC).