Connect with us
Một số đầu sách của Nhà xuất bản Tự Do. Ảnh: Facebook NXB Tự Do. Một số đầu sách của Nhà xuất bản Tự Do. Ảnh: Facebook NXB Tự Do.

Thời sự trong nước

NXB Tự Do đạt giải thưởng xuất bản quốc tế

Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) vừa công bố giải thưởng Prix Voltaire năm nay thuộc về Nhà xuất...

More Posts

Chung tay với Luật Khoa

Chung tay với Luật Khoa theo đuổi báo chí độc lập và truyền bá tri thức.


Xem danh sách các khoản đóng góp năm 2017 tại đây.