Connect with us
Ông Trey Trainor (hình chụp năm 2017), trước khi ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (FEC). Ảnh: Ralph Barrera / AP. Ông Trey Trainor (hình chụp năm 2017), trước khi ông trở thành Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ (FEC). Ảnh: Ralph Barrera / AP.

Kiểm chứng

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố đang có gian lận bầu cử?

Thông tin Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố đang có gian lận bầu cử...

More Posts