TalaSalitaan 1010 | Pagbabanta

October 16, 2022

Pagbabanta – babala na may halong pananakot o paninindak sa buhay na ginagawa ng isang tao, ahente ng estado o opisyal ng gobyerno. Pagpapahayag din ito ng bantang panganib.

Talasalitaan 0912 Dukha, Maralita o mahirap

Talasalitaan 0912 | Dukha, Maralita o mahirap

September 21, 2022

Dukha, Maralita o mahirap – estado ng pamumuhay ng isang indibidwal na walang kakayahang mabili ang mga pangangailangan, hindi sapat o gipit ang salapi o sahod upang maipantustos at mabili ang mga pangangailangan.  Ang pagiging maralita o dukha, ito din ay isang matinding problemang kinakaharap ng maraming pamilya ang nagugutom at naghihirap sa ating bansa Pilipinas. Sa […]