close
Roda Tajon

Roda Tajon

Nagtuturo si Roda Tajon ng kulturang popular, teoryang multimedia, at aralin ukol sa kasarian sa UP Open University.

Bye-bye, Midland? 

Isa na namang daluyan ng impormasyon ang titigil at higit pang aasa ang mamamayan sa social media kung saan parang mga tipak ng malalaking bato ang bumabara sa katotohanan. 

Marupok AF? 

Sensitibo ang usapin ng catfishing dahil panlilinlang ito—pagpapanggap at paggamit sa isang pagkataong hindi naman pag-aari ng isa para lokohin o paglaruan ang nararamdaman ng isang tao.

What if naging trans ka?

Madali para sa iba na sabihing tiisin na lang ang lahat dahil ‘di umano, ‘yon ang makabubuti. Paano’y nasanay na tayo sa mga umiiral na kaalaman at sistema kaya tinatanggap lang natin ang mga ito.

Slacktivist ka ba? 

Sabi ng mga akademiko, ang slacktivism ay pagkilos sa paraang madali at magaan lalo na sa mga kabataan dahil nalilimita lamang ito sa presensiya online.